Ознаки подібності трикутників (контрольний тест)

Додано: 8 лютого
Предмет: Геометрія, 8 клас
9 запитань
Запитання 1

1. Відомо, що ΔАВС ~ ΔА1В1С1. Оберіть правильне твердження


варіанти відповідей

∠АСВ = ∠А1В1С

АВ : А1В1 = ВС : В1С1

АВ :ВС =А1В1 : АС = ВС : В1С1

∠С = ∠В1

Запитання 2

Оберіть умову, з якої гарантовано випливає подібність двох трикутників

варіанти відповідей

два кути одного трикутника пропорційні кутам другого трикутника

три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам другого

периметр одного трикутника дорівнює периметру другого трикутника

сторона та кут одного трикутника дорівнюють стороні та куту другого

Запитання 3

Відомо що ΔPQR ∼ ΔP1Q1R1. За даними на малюнку знайдіть сторони PQ і Q1R1.

варіанти відповідей

6 та 32

4 та 16

6 та 24

4 та 24

Запитання 4

За даними на малюнку оберіть правильне твердження

варіанти відповідей

Δ АВС ∼ Δ TBG

Δ АВС ∼ Δ BGT

Δ АВС ∼ Δ GBT

Визначити неможливо

Запитання 5

1. Дано: коло

СР = 6 см,

DP = 4 cм,

АР = 8 см

Знайти: РВ

варіанти відповідей

5⅓ см

3 см

12 см

4 см

Запитання 6

1. Сторони трикутника відносяться як 7 : 6 : 3. Знайти сторони подібного трикутника, якщо його периметр дорівнює 48 см.


варіанти відповідей

21 см, 16 см, 9 см

21 см, 18 см, 9 см

20 см, 16 см, 12 см

21 см, 16 см, 11 см

Запитання 7

На малюнку АР = 2, АС = 9, АК = 3, АВ = 6, КР = 4. Визначити побідні трикутники

варіанти відповідей

Δ ABC ∼ Δ AKP

Δ ABC ∼ Δ APK

Δ ABC ∼ Δ KAP

Δ ABC ∼ Δ PAK

Запитання 8

На малюнку АР = 2, АС = 9, АК = 3, АВ = 6, КР = 4. Знайти периметр трикутника АВС.

варіанти відповідей

27 см

12 см

14 см

16 см

Запитання 9

З вершини В трикутника АВС (за малюнком) необхідно провести прямі, які відтинають від заданого трикутника подібний. Скільки таких прямих можна провести?

варіанти відповідей

1

2

3

жодної

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест