Паралельне перенесення

Додано: 20 березня 2023
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 31 раз
11 запитань
Запитання 1

Існує паралельне перенесення при якому ...

варіанти відповідей

більша основа трапеції переходить в меншу

коло переходить в коло іншого радіуса

сторона паралелограма переходить в діагональ деякого паралелограма 

прямокутний трикутник переходить в рівнобедрений трикутник

Запитання 2

Під час паралельного перенесення прямокутний трикутник АВС із катетами АВ=5 см, ВС=12 см переходить у трикутник А1В1С1. Знайти довжину відрізка А1С1.

варіанти відповідей

7 см

19 см 

13 см

інша відповідь

Запитання 3

Паралельне перенесення задано формулами х1=х-3, у1=у+2. У яку точку переходить початок координат за такого перенесення?

варіанти відповідей

(3;-2)

(-3;2)

(3;2)

(-3;-2) 

Запитання 4

Скільки існує паралельних перенесень, внаслідок яких пряма переходить у паралельну їй пряму?

варіанти відповідей

Безліч 


Одне

Жодного

Два

Запитання 5

Паралельне перенесення задано формулами х1=х-2, у1=у+3. Знайдіть координати точки, в яку переходить точка (-2;4).

варіанти відповідей

(0;7)

(4;7)

(1;-2)

(-4;7) 

Запитання 6

Паралельне перенесення задано формулами х1=х-2,у1=у+7. Знайти координати точки, в яку переходить центр кола (х+3)2+(у-4)2=49.

варіанти відповідей

(-5;11) 

(5;-11)

(-1;-3)

(-5;-11)

Запитання 7

Задайте формулами паралельне перенесення, внаслідок якого точка (-5;-2) переходить у середину відрізка з кінцями (2;1), (-4;3)

варіанти відповідей

х1=х-2, у1=у+4

х1=х-4, у1=у-2 

х1=х-4, у1=у-4

х1=х+4, у1=у+4

Запитання 8

Запишіть формули паралельного перенесення, під час якого точка ( 5; -3) переходить у точку (6; 0)


варіанти відповідей

х1=х-1, у1=у-3

х1=х+1, у1=у+3

х1=х-1, у1=у+3

х1=х+11, у1=у-3

Запитання 9

Укажіть малюнок, на якому зображено паралельне перенесення

варіанти відповідей
Запитання 10

Укажіть формули паралельного перенесення

варіанти відповідей
Запитання 11

Укажіть малюнки, на яких зображено паралельне перенесення графіків функцій

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест