Паралельне перенесення

Додано: 6 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
9 запитань
Запитання 1

При паралельному перенесенні точка С правильного шестикутника ABCDEF переходить у точку О. У яку точку внаслідок такого перенесення переходить точка О?

варіанти відповідей

Е

А

F

C

Запитання 2

Паралельне перенесення задано формулами: х′ = х + 3, у′ = у - 2. У яку точку при цьому паралельному перенесенні переходить точка А(-3; 8)?

варіанти відповідей

А′(0; -6)

А′(-3; -8)

А′(0; 6)

А′(3; -8)

Запитання 3

1. При паралельному перенесенні точка К(3;−5) переходить в точку К′(0; 7). У яку точку при цьому паралельному перенесенні перейде точка М(−2;1) ?

варіанти відповідей

(−5;−13)

(5;11)

(−5;13)

Не має правильної відповіді

Запитання 4

При паралельному перенесенні точка D переходить у точку К. Користуючись рисунком, укажіть точку, в яку при цьому переходить точка L.

варіанти відповідей

Точка R

Точка L

Точка S

Точка M

Запитання 5

1.    Запишіть рівняння кола, у яке переходить коло (х + 1)2 + (у + 1)2 = 1 при паралельному перенесенні, на вектор (-1;1).


варіанти відповідей

x2 + (y – 2)2 = 1.


(х + 2)2 + у2 = 1.

х2 + (у + 2)2 = 1.

(х – 2)2 + у2 = 1.


Запитання 6

Під час паралельного перенсеня прямокутний трикутник АВС з катетами АВ=5см, ВС=12 см, переходить в трикутник КМР, знайдіть відрізок КР

варіанти відповідей

7см

13см

19см

Визнасити неможливо

Запитання 7

Парелельне перенесення задано формулами: х1=х-3, у1=у+2. У яку точку переходить початок координат за такого перетворення.

варіанти відповідей

(3;-2)

(-3;2)

(-3;-2)

(3;2)

Запитання 8

Під час паралельного перенесення точка А(2;4) переходить у точку А1(5;8). У яку точку переходить точка В(-3;-8)?

варіанти відповідей

В1(1;-2)

В1(0;-4)

В1(-5;9)

В1(-2;6)

Запитання 9

Два паралельних перенесення задані відповідно формулами: х1=х+2, у1=у+1 та х2=х1-1,у2=у1-2. Якими формулами задане перетворення, що утворюється в результаті виконання цих перетворень?

варіанти відповідей

х2=х+1, у2=у-1

х2=х+3, у2=у-3

х2=х-4, у2=у+1

х2=х-3, у2=у+3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест