Переміщення (рух) та його властивості

Додано: 15 березня 2023
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 46 разів
10 запитань
Запитання 1

Дайте визначення поняттю "Переміщення (рух)". Переміщення (рух) - це ...

варіанти відповідей

Геометричні перетворення, при яких не зберігаються відстані між точками

Геометричні перетворення, при яких зберігаються відстані між точками

Геометричні перетворення, при яких точка переходить в точку, кут в кут та відрізок у відрізок.

Запитання 2

При якій умові фігуру F1 називають образом фігури F?

варіанти відповідей

Якщо різні точки фігури F переходять в різні точки фігури F1.

Якщо різні точки фігури F не переходять в різні точки фігури F1.

Якщо після відповідних геометричних перетворень відстані між точками не зберігається

Запитання 3

До переміщення відносяться такі види геометричних перетворень?

варіанти відповідей

Симетрія відносно точки

Поворот

Симетрія відносно прямої

Перетворення подібності

Паралельне перенесення

Гомотетія

Запитання 4

Дві фігури називаються рівними, якщо ...

варіанти відповідей

існує переміщення, яке не відображає одну з них на другу.

вони переміщенням переводяться одна в одну.

Запитання 5

Визначити вид перетворення

варіанти відповідей

Симетрія відносно точки

Поворот

Симетрія відносно прямої

Паралельне перенесення

Запитання 6

Визначити вид перетворення

варіанти відповідей

Симетрія відносно точки

Симетрія відносно прямої

Поворот

Паралельне перенесення

Запитання 7

Визначити вид перетворення

варіанти відповідей

Поворот

Симетрія відносно прямої

Симетрія відносно точки

Паралельне перенесення

Запитання 8

Визначити вид перетворення

варіанти відповідей

Поворот

Симетрія відносно точки

Симетрія відносно прямої

Паралельне перенесення

Запитання 9

Яке з перетворень не завжди зберігає відстань між точками?

варіанти відповідей

Поворот

Центральна симетрія

Перетворення подібності

Осьова симетрія

Запитання 10

ΔАВС при повороті навколо точки А на кут 60° відобразився на ΔАВ1С1. Знайдіть ∠ВАС, якщо ∠В1АС1=85°.

варіанти відповідей

85°

145°

95°

35°

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест