Переміщення, симетрія, поворот, паралельне перенесення

Додано: 29 березня 2023
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 12 разів
38 запитань
Запитання 1

Вкажіть геометричну фігуру, у яку переходить відрізок унаслідок руху

варіанти відповідей

пряма

промінь

точка

відрізок, що дорівнює даному

Запитання 2

На малюнку відрізок BD - висота рівнобедреного трикутника АВС, проведена до основи. Вкажіть відрізок, у який переходить відрізок AD унаслідок симетрії відносно прямої BD

варіанти відповідей

AB

AC

CD

BD

Запитання 3

Яка з наведених фігур має безліч вісей симетрії?

варіанти відповідей

квадрат

коло

рівнобічна трапеція

відрізок

рівносторонній трикутник

Запитання 4

Яка з навдених точок симетрична точці С(-5;3) відносно вісі абсцис?

варіанти відповідей

(-5;-3)

(5;3)

(5;-3)

(-5;3)

Запитання 5

Скільки вісей симетрії має квадрат?

варіанти відповідей

2

6

4

безліч

Запитання 6

Якщо дві фігури суміщаються рухом, то вони називаются...

варіанти відповідей

рівними

подібними

схожими

пропорційними

Запитання 7

Оберіть рівняння кола, симетричного до кола (x+2)2+(y-3)2=4 відносно вісі ординат

варіанти відповідей

(x+2)2+(y-3)2=4

(x-2)2+(y-3)2=4

(x+2)2+(y+3)2=4

(x-2)2+(y+3)2=4

Запитання 8

На якому з малюнків точки А та А' симетричні відносно прямої l ?

варіанти відповідей
Запитання 9

Вкажіть формули паралельного перенесення, при якому точка K(-1;2) переходить у точку K'(0;-2)

варіанти відповідей

x'=x+1; y'=y-4

x'=x+1; y'=y

x'=x-1; y'=y+4

x'=x; y'=y-4

Запитання 10

На малюнку зображено паралелограм АВСD. Унаслідок паралельного перенесення точка С переходить у точку О. Вкажіть точку, в яку внаслідок такого перенесення переходить точка О

варіанти відповідей

A

B

C

D

Запитання 11

Вкажіть вид руху, при якому образом чотирикутника ABCD, зображеного на малюнку, є чотирикутник MKNP

варіанти відповідей

центральна симетрія

осьова симетрія

паралельне перенесення

вказати неможливо

Запитання 12

Вкажіть вид руху, при якому образом чотирикутника ABCD є чотирикутник NMPK

варіанти відповідей

осьова симетрія

центральна симетрія

паралельне перенесення

поворот

вказати неможливо

Запитання 13

Оберіть точку, у яку перейде точка А(3;4) при симетричному відображенні відносно прямої y=x/2

варіанти відповідей

A'(3;-1)

A'(4;2)

A'(5;0)

A'(7;0)

Запитання 14

У яку точку перейде точка А(-3;8) при паралельному перенесенні, що переводить точку В(1;5) у точку С(2;0)?

варіанти відповідей

A'(-2;3)

A'(-4;13)

A'(-1;8)

A'(-5;8)

Запитання 15

Перетворення однієї фігури в іншу називають переміщенням, якщо воно зберігає...

варіанти відповідей

положення фігури на площині

відстань між точками

координати вершин

порядок розміщення точок

Запитання 16

Визначте координати точки L1, що симетрична точці L(-3;7) відносно осі Ох.

варіанти відповідей

(-3;-7)

(3;7)

(7;3)

(-7; -3)

Запитання 17

Точка А(1;0) переходить у точку А1(2;1) при паралельному перенесенні, що задане формулами х′ = х + а, у′ = у +b. Знайдіть значення а і b.

варіанти відповідей

а = -1, b = 1

а = 1, b = 1

а = 1, b = - 1

а = 2, b = 0

Запитання 18

Знайдіть точку, що симетрична точці М(-1;3) відносно прямої у = 2.

варіанти відповідей

(-1;1)

(2;1)

(1;-1)

(-1;2)

Запитання 19

Осями симетрії ромба є осі координат. Знайдіть точку, що симетрична вершині ромба А(4;0) відносно точки перетину діагоналей ромба.

варіанти відповідей

(-4;4)

(0;0)

(0;-4)

(-4;0)

Запитання 20

Що є віссю симетрії кола?

варіанти відповідей

радіус

центр коло

діаметр

точка на колі

Запитання 21

Де розміщений центр симетрії паралелограма?

варіанти відповідей

на стороні

у вершині

у точці перетину діагоналей

у центрі описаного кола

Запитання 22

Паралельне перенесення задане формулами х′ =х+2, у′= у-2. У яку точку переходить при такому перенесенні середина відрізка з кінцями в точках (0;5) і (4;3).

варіанти відповідей

(2;-2)

(4;-2)

(4;2)

(-4;2)

Запитання 23

Знайдіть точку, симетричну відносно початку координат точці (-2;4);

варіанти відповідей

(-3;5)

(-3;-5)

(-2;-4)

(2;-4)

Запитання 24

На якому рисунку зображено паралельне перенесення?

варіанти відповідей
Запитання 25

Визначте за рисунком вид переміщення

варіанти відповідей

Осьова симетрія

Централна симетрія

Поворот

Паралельне перенесення

Запитання 26

Визначте за рисунком вид переміщення

варіанти відповідей

Осьова симетрія

Паралельне перенесення

Поворот

Центральна симетрія

Запитання 27

Визначте за рисунком вид переміщення

варіанти відповідей

Осьова симетрія

Центральна симетрія

Поворот

Паралельне перенесення

Запитання 28

Паралельне перенесення задається формулами х1 = х + 3, у1 = у - 3. У яку точку при цьому паралельному перенесенні переходить точка А(2;3)?

варіанти відповідей

А(2;3)

А(5;6)

А(3;0)

А(5;0)

Запитання 29

Укажіть геометричну фігуру, в яку переходить відрізок унаслідок переміщення

варіанти відповідей

пряма

промінь

точка

відрізок, що дорівнює даному

Запитання 30

Яка з наведених фігур має безліч осей симетрії?

варіанти відповідей

квадрат

коло

рівнобічна трапеція

відрізок

рівносторонній трикутник

Запитання 31

Яка з наведених точок, симетрична точці С(-5; 3) відносно осі абсцис?

варіанти відповідей

(- 5; - 3)

(5; 3)

( 5; - 3 )

(3; -5)

(-5; 3)

Запитання 32

Оберіть правильні твердження. Виберіть кілька варіантів

варіанти відповідей

Віссю симетрії рівнобедреного трикутника є серединний перпендикуляр, опущений до його основи з протилежної вершини

Віссю симетрії паралелограма є його діагональ

Центром симетрії ромба є точка перетину його діагоналей

Віссю симетрії рівнобічної трапеції є її середня лінія

Запитання 33

Якщо дві фігури суміщаються переміщенням, то вони називаються ...

варіанти відповідей

рівними

подібними  

схожими

близнюками

Запитання 34

Якою буде довжина відрізка 10 см при переміщенні (русі)?

варіанти відповідей

5 см

20 см

10 см

30 см

Запитання 35

На рисунку зображено квадрат АВСD. Укажіть відрізок, у який переходить відрізок АО внаслідок повороту навколо точки О на 900 за годинниковою стрілкою

варіанти відповідей

ВО

СО

АВ

Запитання 36

Укажіть малюнок, на якому зображено паралельне перенесення


варіанти відповідей
Запитання 37

В яку точку переходить точка А(–2; 0) при повороті відносно початку координат на 180° за годинниковою стрілкою?

варіанти відповідей

 А'(2; 2)

 А'(0; –2)

 А'(2; 0)

 А'(0; 2

Запитання 38

Якою буде величина кута 30° при переміщенні (русі)?

варіанти відповідей

15о

30о

60о

90о

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест