Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Період "Відлиги"

Додано: 23 червня
Предмет:
Тест виконано: 2 рази
22 запитання
Запитання 1

Хх з'їзд КПРС ,на ,якому М.Хрущов виступив із доповіддю "Про культ особи Й.Сталіна та його наслідки",відбувся у

варіанти відповідей

Березні 1953р.

Червні 1953р.

Лютому 1956р.

Жовтні1964р.

Запитання 2

Із якою метою в Україні наприкінці 1940 — початку 1950-х рр. розгорнуто кампанії боротьби проти «космополітизму» та «низькопоклонства перед Заходом»?

варіанти відповідей

Звеличення ролі української інтелігенції в розбудові соціалізму.

Мобілізація суспільства на здійснення відбудови народного господарства.

Відновлення тотального політико-ідеологічного контролю за суспільством.

Переконання суспільства в перевагах соціалізму над капіталізмом.

Запитання 3

В якому варіанті вказана вірна хронологічна послідовність подій:

А) операція " Вісла"

Б) УРСР стала членом ООН

В) ліквідація Української греко-католицької церкви

Г) передача Криму до складу УРСР

варіанти відповідей

Б; В; А; Г

Б; А; В; Г

А; Б; В; Г

Г; В; Б; А

Запитання 4

Теорія, що сповідувала байдуже ставлення до батьківщини та свого народу, заперечувала патріотизм, національну незалежність й висувала ідею створення світової держави, світового громадянства:


варіанти відповідей

гегемонізм

екзистенціалізм

антисемітизм

космополітизм

Запитання 5

Назва земель, які після Другої світової війни, відійшли від Румунії до УРСР:

варіанти відповідей

Західна Галичина, Південна Бессарабія


Закарпаття, Південна Бессарабія

 

Північна Буковина, Південна Бессарабія

 Східна Галичина, Північна Буковина


Запитання 6

Політична кампанія з переслідування науковців-генетиків, яка призвела до заборони генетики як науки в СРСР:

варіанти відповідей

маланчуківщина

 

радянізація

 

лисенківщина

 

ждановщина


Запитання 7

Коли помер Йосип Сталін?

варіанти відповідей

3 січня 1954

4 квітня 1953

5 березня 1953

6 березня 1954

Запитання 8

Кого заарештували 26 червня 1953 року а потім розстріляли?

варіанти відповідей

Молотова

Кагановича

Берію

Маленкова

Запитання 9

Коли Крим перейшов до складу України?

варіанти відповідей

1953 р.

1954 р.

1955 р.

1956 р.

Запитання 10

Як називається період правління Микити Хрущова?

варіанти відповідей

Відбудова

Відлига

Застій

Перебудова

Запитання 11

Періоду відлиги передував період

варіанти відповідей

застою

перебудови

модернізації

відбудови

Запитання 12

Коли помер Йосип Сталін?

варіанти відповідей

3 березня 1953

4 березня 1954

5 березня 1953

6 березня 1954

Запитання 13

Вкажіть термін: відновлення у правах та поновлення репутації осіб, безвинно потерпілих від репресій.


варіанти відповідей

десталінізація

коренізація

реабілітація

репарація

Запитання 14

Хрущов Микита Сергійович 

варіанти відповідей
Запитання 15

Для періоду "відлиги" характерні (3 відповіді)

варіанти відповідей

десталінізація

реабілітація

депортація

декомунізація

масовий терор

лібералізація

Запитання 16

Оберіть ознаки десталінізації.: (3 відповіді)


варіанти відповідей

критика культу особи    

припинення «холодної війни» із Заходом

надання дозволу кримським татарам повертатися на історичну батьківщину

ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених

падіння «залізної завіси» у зв’язках із зарубіжними країнами

викреслення імені Сталіна з назв географічних об’єктів та установ

Запитання 17

Який стиль панував у мистецтві радянської України в 50-60-х роках ХХ ст.?

варіанти відповідей

Модернізм

Романтизм

Комуністичний реалізм 

Соціалістичний реалізм

Запитання 18

Процес лібералізації суспільно-політичного життя в СРСР у період «відлиги»

А не змінив суті радянської тоталітарної моделі розвитку.

Б забезпечив повну реабілітацію жертв сталінських репресій.

В створив передумови відновлення збройної боротьби УПА.

Г сприяв переходу до ринкових методів господарювання.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 19Що було однією зі складових політики десталінізації (1953—1964 рр.)?

А Ліквідація ГУЛАГу, відновлення в правах незаконно звинувачених і засуджених осіб.

Б Скасування монополії КПРС на владу, передання влади З'їзду народних депутатів СРСР.

В Реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій.

Г Лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 20

Яка група осіб, репресованих сталінським режимом, не підлягала реабілітації в роки «відлиги»?

А в’язні, засуджені за статтею Карного кодексу «шкідництво»

Б колишні в’язні німецьких концтаборів часів Другої світової війни

В в’язні, засуджені за звинуваченням в «українському буржуазному націоналізмі»

Г партійні функціонери – жертви політичних репресій 1937–1938 рр.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 21

Подолання культу особи Й. Сталіна і створеної ним політичної системи в СРСР - це

варіанти відповідей

Депортація

Денаціоналінізація

Децентралізація

Десталінізація

Запитання 22

Першим секретарем ЦК КПРС в вересні 1953 р. було обрано

варіанти відповідей

М. Хрущова

Л.Берію

Г. Маленкова

О. Кириченка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест