13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

Тест створено на основі завдань ЗНО за попередні роки для перевірки та/або оцінювання сформованих компетентностей з теми "Періодичний закон і періодична ситема хімічних елементів" для учнів 11 класу та студентів коледжів, що вивчають предмети загальноосвітнього циклу.

Додано: 17 вересня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 54 рази
15 запитань
Запитання 1

Розташуйте хімічні елементи за зменшенням радіусів атомів

А - Al

Б - Si

В - Mg

Г - C

варіанти відповідей

1 - А; 2 - Б; 3 - В; 4 - Г

1 - Б; 2 - В; 3 - Г; 4 - А

1 - В; 2 - Г; 3 - А; 4 - Б

1 - В; 2 - А; 3 - Б; 4 - Г

Запитання 2

Розташуйте хімічні елементи за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів:

А - F

Б - S

В - Al

Г - Li

варіанти відповідей

1 - А; 2 - Б; 3 - В; 4 - Г

1 - Г; 2 - В; 3 - Б; 4 - А

1 - Б; 2 - А; 3 - В; 4 - Г

1 - В; 2 - Б; 3 - Г; 4 - А

Запитання 3

Нукліди 35Cl та 37Cl

варіанти відповідей

А - містять однакове число електронів

Б - мають однакові нуклонні числа

В - містять однакове число нейтронів

Г - мають однакову масу

Запитання 4

Яке твердження щодо положення хімічних елементів у періодичній системі Д.І. Менделєєва правильне?

варіанти відповідей

А - неметалічні елементи розміщені наприкінці кожного періоду

Б - кожний період починається неметалічним елементом

В - головні підгрупи містять лише металічні елементи

Г - побічні підгрупи містять лише неметалічні елементи

Запитання 5

Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням числа енергетичних рівнів в електронній оболонці їхнії атомів:

А - S

Б - C

В - Fe

Г - I

варіанти відповідей

1 - А; 2 - Б; 3 - В; 4 - Г

1 - А; 2 - В; 3 - Б; 4 - Г

1 - Б; 2 - А; 3 - В; 4 - Г

1 - А; 2 - Б; 3 - Г; 4 - В

Запитання 6

Розташуйте назви хімічних елементів за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні:

А - Хлор

Б - Фосфор

В - Оксиген

Г - Калій

варіанти відповідей

1 - А; 2 - Б; 3 - В; 4 - Г

1 - В; 2 - Б; 3 - А; 4 - Г

1 - Г; 2 - В; 3 - Б; 4 - А

1 - А; 2 - Г; 3 - Б; 4 - В

Запитання 7

Установіть відповідність між хімічними елементами, що в незначній кількості містяться у мінеральній воді "Лужанська", і будовою зовнішніх енергетичних рівнів їх атомів


Хімічний елемент

1 - Сульфур

2 - Хлор

3 - Калій

4 - Кальцій

Будова зовнішнього енергетичного рівня атома

А - ...4s2

Б - ...3s23p5

В - ...3s23p4

Г - ...4s1

Д - ...3s23p3

варіанти відповідей

1 - В

2 - Б

3 - Г

4 - А

1 - В

2 - Б

3 - Г

4 - Д

1 - Б

2 - В

3 - Г

4 - А

1 - В

2 - Д

3 - Г

4 - А

Запитання 8

Як змінюється будова електронної оболонки атомів хімічних елементів 2-го періоду зі зростанням протонного числа?

варіанти відповідей

А - зменшується число енергетичних рівнів

Б - збільшується число енергетичних рівнів

В - зменшується число електронів на зовнішньому енегретичному рівні

Г - збільшується число електронів на зовнішньому енегретичному рівні

Запитання 9

Укажіть символи хімічних елементів малого періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва

варіанти відповідей

А - Na, P, CI

Б - Na, K, Rb

В - Si, Ti, Pb

Г - Ti, Cr, Fe

Запитання 10

В атомі s-елемента на зовнішньому енергетичному рівні міститься два електрони. Молярна маса його гідроксиду становить 74 г/моль. Скільки електронів в атомі цього хімічного елемента?

варіанти відповідей

A - 24

Б - 20

В - 11

Г - 4

Запитання 11

У медичній практиці та для дослідження взаємодії лікарських засобів використовують радіоактивний нуклід 13N. Укажіть число нейтронів у ядрі цього нукліда.

варіанти відповідей

А - 14

Б - 13

В - 7

Г - 6

Запитання 12

Укажіть протонне число хімічного елемента, в атомі якого на зовнішньому енергетичному рівні міститься 5 електронів

варіанти відповідей

А - 5

Б - 15

В - 25

Г - 31

Запитання 13

Яка зміна основних закономірностей (зліва направо) спостерігається у атомів елементів малих періодів Періодичної системи?

варіанти відповідей

А - зменшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

Б - валентність елементів у вищих оксидів залишається сталою

В - посилюються металічні властивості

Г - збільшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

Запитання 14

Укажіть ряд, який утворений символами хімічних елементів однієї групи й однієї підгрупи Періодичної системи.

варіанти відповідей

А - S, O, Cr

Б - S, Se, Cr

В - Cr, Se, Mo

Г - S, O, Te

Запитання 15

Визначте протонне число хімічного елемента за такими даними: знаходиться в ІV групі періодичної системи хімічних елементів, відносна молекулярна маса (формульна маса) його вищого оксиду дорівнює 80.

варіанти відповідей

А - 22

Б - 23

В - 32

Г - 40

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест