25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Перший універсал

Додано: 3 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 20 разів
18 запитань
Запитання 1

Політична програма Центральна Рада була орієнтована на здобуття Україною

варіанти відповідей

незалежності

автономії в складі федеративної Росії

самостійності

членства в європейській співдружності націй

Запитання 2

Про яку партію йдетеся у фрагменті документа? «Конференція відбулася під проводом В. Винниченка... Домагаючись автономії для України здавна, а саме - з днів свого заснування, партія, проте, до великої української революції не цілком продумала національну проблему, одночасно обстоюючи гасло автономного устрою для України...»

варіанти відповідей

Українська демократично-хліборобська партія

Українська партія соціалістів-федералістів

Українська партія соціал-демократична робітнича партія

Українська партія соціалістів-революціонерів

Запитання 3

У яку партію трансформувалося Товариство українських поступовців у квітні 1917 р.?

варіанти відповідей

Українська партія соціал-демократична робітнича партія

Українська партія соціалістів-революціонерів

Українська партія соціалістів-федералістів

Українська демократично-хліборобська партія

Запитання 4

На якому фото зображений М. Грушевський?

варіанти відповідей
Запитання 5

Коли було створено Українську Центральну Раду?

варіанти відповідей

лютому 1917 р.

березні 1917 р.

квітні 1917 р.

травні 1917 р.

Запитання 6

Яким був привід до початку Української революції в 1917 р.?

варіанти відповідей

початок Листопадової революції в Німеччині та повалення монархії

піднесення українського національно-визвольного руху в роки Першої світової війни

проголошення імператором Францом Йосифом І автономії Галичини без розподілу краю на східну і західну частини

початок революції в Росії та повалення монархії

Запитання 7

Про які погляди Михайла Грушевського свідчить у своїх спогадах Павло Скоропадський?

Пригадую своє здивування, коли Грушевський — а, судячи по його будинкові, він пролетарем зовсім не був — сказав, що цукроварні слід негайно передати державі. Коли я на це замітив, що сумніваюсь, чи державний заряд був би корисний для цукроварства в Україні, то він помітно був цим незадоволений і відповів мені, що є ж державні залізниці, отже чому ж не мали б бути державними і цукроварні?

варіанти відповідей

ліберальні

соціалістичні

консервативні

націоналістичні

Запитання 8

Яке слово пропущене в історичному документі?

З резолюції конференції Української соціал-демократичної робітничої партії 4 квітня 1917 р.

Конференція Української соціал-демократичної робітничої партії з усією непохитною рішучістю висуває давнє домагання партії - ___________ України як першу невідкладну, пекучу задачу сучасного моменту українського пролетаріату та всієї України.

варіанти відповідей

автономію

унітарність

незалежність

федералізацію

Запитання 9

Чому події 1917-1918 рр. в Україні на сторінках шкільних підручників називаються РЕВОЛЮЦІЄЮ?

варіанти відповідей

зважаючи на активну участь всіх соціальних верств суспільства

випливаючи з великої кількості жертв, спричинених згаданими подіями

внаслідок швидкої зміни встановленого політичного порядку суспільства

через боротьбу за владу політичних партій, що сповідували різну ідеологію

Запитання 10

Яка із даних українських політичних партій у липні 1917 року ставила питання незалежності України?

варіанти відповідей

Українська соціал-демократична робітнича партія

Українська партія соціалістів-революціонерів

Українська партія соціалістів-федералістів

Українська народна партія

Запитання 11

Після проголошення якого з Універсалів УЦР було створено український уряд - Генеральний секретаріат?

варіанти відповідей

першого

другого

Запитання 12

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

"Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд - Генеральний секретаріат. Він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги - Універсали Центральної ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення".

варіанти відповідей

М.Грушевський

Д.Дорошенко

В.Винниченко

Запитання 13

Про яку подію йдейться в уривку зі статті М.Грушевського? "Центральне завдання з'їзду - завершити нашу організацію. Центральна Рада, створена в Києві з представників усіх київських верств і доповнена делегатами організацій позакиївських, уже тепер, у своїм тимчасовім складі являється признаним усім свідомим українством центральним українським урядом."

варіанти відповідей

Український національний конгрес

II Український військовий з'їзд

з'їзд Товариства українських поступовців

Запитання 14

Кого було обрано головою Української Центральної Ради?

варіанти відповідей

М. Міхновського

М. Грушевського

 В. Винниченка

Запитання 15

Перший універсал УЦР проголошував...

варіанти відповідей

Українську Народну Республіку

Самостійність України

Автономію України

Запитання 16

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».

У якому році відбулася подія, описана в джерелі?

варіанти відповідей

1917 р.

 1919р.

1918 р.

Запитання 17

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».

Якою була головна вимога української делегації в Петрограді?

варіанти відповідей

визнання автономних прав України

  конституційне закріплення прав і свобод людини

затвердження права мати власні збройні сили


Запитання 18

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».

Описана в джерелі подія стала приводом до

варіанти відповідей

проголошення Українською Центральною Радою незалежності УНР.

 першої війни радянської Росії проти УНР.

оприлюднення Українською Центральною Радою Першого Універсалу.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест