Первісна та визначений інтеграл.

Додано: 14 лютого
Предмет: Алгебра, 11 клас
Тест виконано: 51 раз
20 запитань
Запитання 1

Оберіть інтеграл для обчислення площі даної криволінійної трапеції.

варіанти відповідей
Запитання 2

Що означає дія інтегрування?

варіанти відповідей

Знаходження похідної

Знаходження первісної

Те саме, що й диференціювання

Групування

Запитання 3

Скільки первісних має одна функція?

варіанти відповідей

Залежить від типу функції

Одну

Безліч

Декілька

Запитання 4

Знайти первісну для функції f(x)=5x4 - 4

варіанти відповідей

а) F(x)=20x3 - 4+C

б) F(x)=5x5 - 4x+C

в) F(x)=20x3

г) F(x)=x5 - 4x+C

Запитання 5

Оберіть інтеграл, у обчисленні якого допущено помилку.

варіанти відповідей
Запитання 6

Знайдіть загальний вигляд первісної ƒ(х)=sin2х

варіанти відповідей

-½cos2x+c

½cos2x+c

-cos2x+c

-½cos2x

Запитання 7

Обчислити інтеграл 03 х2dx

варіанти відповідей

9

3

26

27

Запитання 8

Указати первісну функції ƒ(х)=8х3, яка проходить через точку А(1;2).

варіанти відповідей

F(x) = 2x4-1

F(x) = 2x4

F(x) = 2x4+1

F(x) = 24x2-22

Запитання 9

Установити відповідність між функціями (1-4) та їх первісними (а-д)

1). у = х3 2). у = 1∕ х3 3). у = 8х 4). у = 8

а). 4х2 +С б). - 1∕ 2х2 +С в). 8х2 +С г). х4∕4 + С д). 8х + С

варіанти відповідей

1 - в ; 2 - а; 3 - б; 4 - д

1 - г ; 2 - б; 3 - а; 4 - д

1 - б ; 2 - г; 3 - д; 4 - а

1 - д ; 2 - г; 3 - а; 4 - б

Запитання 10

Обчислити площу фігури, обмеженої лініями у = х3, у = 0, х = 2

варіанти відповідей

3

4

2

8

Запитання 11

Обчислити площу фігури, обмеженої лініями: у = 5 - х2 та у = 3 - х

варіанти відповідей

3,5

2,5

4,5

5

Запитання 12

Обчисліть визначений інтеграл

варіанти відповідей

4

-4

8

16

Запитання 13

Укажіть первісну для функції f(x) = 6 х5, графік якої проходить через

точку А(2; 65).

варіанти відповідей

F(x) = x6 – 1

F(x) = x6 + 3

F(x) = 6x6 – 1

F(x) = 30x6 – 12

F(x) = x6 + 1

Запитання 14


Якими лініями обмежена фігура?

варіанти відповідей
Запитання 15

Тіло рухається прямолінійно зі швидкістю v(t). Обчисліть шлях, який пройде тіло за проміжок часу від t1=1c до t2=3c.

варіанти відповідей

14 м

42 м

45 м

24 м

Запитання 16

Знайдіть площу фігури, зображену на малюнку

варіанти відповідей

9 кв.од. 

8 1/3 кв.од.

5 кв.од.

7 1/3 кв.од

Запитання 17

Яку з фігур, зображених на малюнку можна назвати криволінійною трапецією?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 18

11. Усі первісні функції f(x) = x2 ⋅ x3 мають вигляд …

варіанти відповідей

F(x) = 5x4 + C

F(x) = x6 ∕ 6 + C

F(x) = 2x ⋅ 3x2 + C

F(x) = x3 ∕ 3 ⋅ x4 ∕ 4 + C

F(x) = x2 ⋅ x4 ∕ 4 + C

Запитання 19

10. Визначити функцію f(x) , якщо всі її первісні мають вигляд

F(x) = 6x2 + C

варіанти відповідей

Задача має неоднозначну відповідь

f(x) = 12x

f(x) = 6x

f(x) = 6x2

f(x) = 2x3

Запитання 20

5. Знайти загальний вигляд первісних для функції f(x) = - 4cosx

 

варіанти відповідей

F(x) = - 4 sinx + C

F(x) = -4 sinx + C

F(x) = - 4 cosx + C

F(x) = 4 cosx + C

F(x) = - 16 cosx + C

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест