5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Підготовка до ДПА.

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 171 раз
14 запитань
Запитання 1

Яка з наведених формул неправильна ?

варіанти відповідей

sin(180° - α) = sinα

cos(180° - α) = -cosα

sin(90° - α) = cosα

cos(90° - α) = -sinα

Запитання 2

Знайдіть сторону AB трикутника ABC, якщо AC=5, BC=4√ ̅2̅ , ∠C=45°.

варіанти відповідей

√ ̅9̅7̅

4,5

17

√ ̅1̅7̅

Запитання 3

У трикутнику ABC A =30°, BC=6. Знайдіть радіус кола, описаного навколо трикутника ABC.

варіанти відповідей

12

6√ ̅3̅

6√ ̅2̅

6

Запитання 4

Знайдіть площу трикутника ABC , якщо AB=6√ ̅3̅, BC=8, ∠B=120°.

варіанти відповідей

18

18√ ̅2̅

36

72

Запитання 5

Радіус кола, описаного навколо правильного трикутника, дорівнює 3см. Знайдіть сторону трикутника.

варіанти відповідей

√ ̅3̅ см

√ ̅3̅ /3 см

6√ ̅3̅ см

3√ ̅3̅ см

Запитання 6

Сторона правильного шестикутника дорівнює 4√ ̅3̅ см. Знайдіть радіус кола, вписаного в шестикутник.

варіанти відповідей

6 см

2√ ̅3̅ см

4√ ̅3̅ см

6√ ̅3̅ см

Запитання 7

Яке з наведених рівнянь є рівнянням кола їз центром у точці (-7; 1) і радіусом 16?

варіанти відповідей

(х+7)2 + (у-1)2 = 16

(х-7)2 + (у+1)2 = 4

(х+7)2 + (у-1)2 = 256

(х-7)2 - (у+1)2 = 32

Запитання 8

Яка з наведених точок належить прямій -3х+2у+1 = 0?

варіанти відповідей

(5; 7)

(0; 1)

(1; -1)

(-5; -7)

Запитання 9

При якому значенні m вектори a̅ (m; 6) і b(4;-3) колінеарні ?

варіанти відповідей

-8

8

-4,5

-2

Запитання 10

Знайти абсолютну величину вектора a̅(-8; -2).

варіанти відповідей

4√ ̅1̅7̅

2√ ̅1̅7̅

I-10I

√ ̅1̅0̅

Запитання 11

При якому значенні c вектори a̅ (-3; cb(12;c) перпендикулярні ?

варіанти відповідей

6

4

-18 або 18

-6 або 6

Запитання 12

Катети прямокутного трикутника 5 м і 12 м. Знайдіть висоту трикутника, яка проведена до гіпотенузи.

варіанти відповідей

5 м

4 м

4,7 м

60/13 м

Запитання 13

У трикутнику ABC ∠A=45°, ∠C=30°, AB =3√ ̅2̅ . Знайдіть сторону BC.

варіанти відповідей

√ ̅6̅

6

3√ ̅2̅

3

Запитання 14

Обчисліть скалярний добуток векторів a̅ та b̅ , якщо Ia̅I = 4, Ib̅I = 10√ ̅2̅ , а кут між цими векторами 135°.

варіанти відповідей

40

-40

80

-80

-20√ ̅2̅

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест