1V1 тест

тест з Іс та т 1 курс

Додано: 14 січня
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 22 рази
55 запитань
Запитання 1

Що таке інформатика?

варіанти відповідей

А) наука про найекономічніші методи кодування, які дають змогу передавати задану інформацію, використовуючи мінімальну кількість знаків

Б) наука про передавання та приймання інформації  

В) галузь науково-технічної діяльності людини, яка вивчає структуру і загальні властивості інформації  

Г) жодної вірної відповіді

Запитання 2

До дискретної інформації належать:

варіанти відповідей

А) числа, символи, літери

Б) малюнки, графіки, криві, діаграми

В) лише числа

Г) жодної вірної відповіді

Запитання 3

Інформація поділяється на такі основні види:

варіанти відповідей

А) дискретна та недискретна

Б) нечислова

В) кількісна та якісна

Г) жодної вірної відповіді

Запитання 4

Недискретна інформація це:

варіанти відповідей

А) числа, символи, літери

Б) малюнки, графіки, криві, діаграми

В) лише числа

Г) жодної вірної відповіді

Запитання 5

У комп’ютері інформація, що обробляється, представлена в:

варіанти відповідей

А) нечисловій формі

Б) вигляді двійкового коду

В) десяткового коду

Г) шістнадцятирічного коду

Запитання 6

Правило, яке описує відображення одного набору знаків на інший, називається:

варіанти відповідей

А) аксіомою

Б) кодом

В) теоремою

Г) жодної вірної відповіді

Запитання 7

Для кодування числової інформації застосовується:

варіанти відповідей

А) таблиця ASCII або ANSIІ кодів

Б) методи розгортки та квантування

В) кореляційно-регресійні методи

Г) жодної вірної відповіді

Запитання 8

Для кодування недискретних повідомлень застосовують:

варіанти відповідей

А) таблиця ASCII або ANSIІ кодів

Б) методи розгортки та квантування

В) кореляційно-регресійні методи

Г) жодної вірної відповіді

Запитання 9

При перетворенні числа 16 із десяткової системи числення на двійкову ми отримаємо такий результат:

варіанти відповідей

А) 1610 000010001

Б) 1610 000100011

В) 1610 000101010

Г) 1610 000010000

Запитання 10

Згідно з принципами Джона фон Неймана, комп'ютер повинен мати такі пристрої:

варіанти відповідей

А) лише принтер і монітор

Б) монітор

В) пам’ять, зовнішні пристрої для введення-виведення інформації

Г) жодної вірної відповіді

Запитання 11

Устаткування, що складає ПК, називається:

варіанти відповідей

А) програмним забезпеченням

Б) апаратним забезпеченням

В) лише периферійними засобами

Г) жодної вірної відповіді

Запитання 12

У системному блоці розташовані:

варіанти відповідей

А) принтер

Б) джерело живлення, системна плата, жорсткий диск, дисководи гнучких дисків

В) монітор та принтер

Г) монітор, принтер та клавіатура

Запитання 13

Відкрита архітектура ІВМ РС дозволяє користувачам:

варіанти відповідей

А) самостійно розширювати можливості своїх комп’ютерів, під’єднуючи відповідні пристрої у вільні роз’єми на системній платі

Б) самостійно змінювати вміст BIOS  

В) змінювати вміст ROM ПЗП

Г) жодної вірної відповіді

Запитання 14

Мікропроцесор є:

варіанти відповідей

А) центральним блоком ПК, призначеним для керування роботою всіх блоків комп’ютера і виконання арифметичних та логічних операцій над інформацією

Б) картою пам’яті для комп’ютера

В) адаптером

Г) пристроєм введення-виведення інформації

Запитання 15

На материнській платі (System Board) розміщені:

варіанти відповідей

А) ті блоки, які здійснюють оброблення інформації (обчислення)

Б) додаткові плати пам’яті

В) відеоадаптори

Г) жодної вірної відповіді


Запитання 16

Мікропроцесор складається з:

варіанти відповідей

А) пристрою керування, арифметико-логічного пристрою, мікропроцесорної пам’яті

Б) системної плати, слотів

В) арифметичного пристрою та пристрою введення-виведення інформації

Г) жодної вірної відповіді

Запитання 17

Вільні роз’єми на материнській (системній) платі (System Board) називають:

варіанти відповідей

А) портами

Б) слотами

В) маршрутизаторами

Г) шлюзами

Запитання 18

Мікропроцесорна пам’ять створена для:

варіанти відповідей

А) зберігання інформації навіть під час вимкнення живлення

Б) короткочасного зберігання, запису та видачі поточної інформації, що забезпечує підвищення швидкості ЕОМ

В) виконання арифметичних та логічних операцій мікропроцесором

Г) жодної вірної відповіді

Запитання 19

До основних характеристик мікропроцесора належать:

варіанти відповідей

А) швидкість обчислення

Б) швидкість передавання інформації

В) щвидкість видачі інформації, швидкість зчитування даних

Г) жодної вірної відповіді

Запитання 20

Вміст якого виду пам’яті можливо змінювати під час роботи ПК:

варіанти відповідей

А) оперативної пам’яті (RAM)

Б) постійного запам’ятовуючого пристрою (ROM)

В) CMOS пам’яті

Г) жодної вірної відповіді

Запитання 21

Пам’ять поділяють на такі основні види:

варіанти відповідей

А) оперативний запам’ятовуючий пристрій (RAM) та постійний запам’ятовуючий пристрій (ROM)

Б) лише віртуальна та cash- пам’ять

В) лише CMOS пам’ять та cash-пам’ять

Г) жодної вірної відповіді

Запитання 22

Який вид пам’яті використовується для збереження BIOS?

варіанти відповідей

А) оперативну пам’ять (RAM)

Б) постійний запам’ятовуючий пристрій (ROM)

В) CMOS пам’ять

Г) віртуальну пам’ять

Запитання 23

Який вид пам’яті ПК використовують для збереження параметрів конфігурації комп’ютера?

варіанти відповідей

А) оперативну пам’ять (RAM)

Б) постійний запам’ятовуючий пристрій (ROM)

В) CMOS пам’ять

Г) жодної вірної відповіді

Запитання 24

Який вид пам’яті являє собою надшвидкодіючі мікросхеми, у яких виконується основний обсяг операцій і використовують його для прискорення роботи комп’ютера?

варіанти відповідей

А) cash-пам’ять

Б) постійний запам’ятовуючий пристрій (ROM)

В) CMOS пам’ять

Г) віртуальну пам’ять

Запитання 25

Який вид пам’яті ПК допомагає збільшити оперативну пам’ять до розмірів більше фактичної ємності?

варіанти відповідей

А) cash-пам’ять

Б) постійний запам’ятовуючий пристрій (ROM)

В) CMOS пам’ять

Г) віртуальна пам’ять

Запитання 26

Найпростіша комп'ютерна мережа складається з:  

варіанти відповідей

А) ПК та глобальної мережі

Б) кількох ПК, з'єднаних між собою мережевим кабелем, та іншого мережевого обладнання

В) ПК та абонентів мережі

Г) жодної вірної відповіді

Запитання 27

Основне призначення комп'ютерної мережі – це:

варіанти відповідей

А) спрощення планування діяльності всієї компанії

Б) зниження ефективності роботи персоналу фірми

В) одноосібне використання ресурсів і здійснення інтерактивного зв’язку

Запитання 28

Абонентською системою комп'ютерної мережі є:

варіанти відповідей

А) сукупність протокола і ПК

Б) ПК, маршрутизатор, мост

Запитання 29

Апаратура, яка виконує функції, пов'язані з передаванням і прийомом інформації називається:

варіанти відповідей

А) станція

Б) середовище передавання даних

В) абонентська система

Запитання 30

Локальні мережі об'єднують комп'ютери, що знаходяться:

варіанти відповідей

А) у різних країнах

Б) у межах одного підприємства або відділу

В) у різних регіонах

Запитання 31

Комунікаційне середовище комп'ютерної мережі буває таких типів:

варіанти відповідей

А) обмеженим

Б) гнучким

В) великим

Г) малим

Запитання 32

За територіальним розподілом комп'ютерні мережі поділяються на:

варіанти відповідей

А) зіркоподібні, локальні, кільцеві

Б) повнозв’язані, глобальні, регіональні

В) глобальні, регіональні, локальні

Запитання 33

Вихід із ладу ПК не впливає на роботу мережі, що має топологію:

варіанти відповідей

А) кільце

Б) зірка

В) шина

Запитання 34

Обмежене комунікаційне середовище комп'ютерної мережі є:

варіанти відповідей

А) абонентською системою

Б) протоколом

В) кабелем

Г) ефіром

Запитання 35

Необмежене комунікаційне середовище комп'ютерної мережі є:

варіанти відповідей

А) абонентською системою

Б) протоколом

В) кабелем

Г) ефіром

Запитання 36

Сервери та робочі станції в ЛКМ взаємодіють один з одним за допомогою:

варіанти відповідей

А) операційної системи

Б) абонентською системою

В) лише ефіру

Запитання 37

За розміщенням даних комп'ютерні мережі поділяються на:

варіанти відповідей

А) мережі із централізованим та розподіленим банком даних

Б) багаторангові та однорангові

В) симплексні, напівдуплексні та дуплексні

Запитання 38

Для організації взаємодії абонентів мережі потрібне:

варіанти відповідей

А) фізичне передавальне середовище

Б) кілька ПК

В) кілька станцій

Запитання 39

Фізичне передавальне середовище – це:

варіанти відповідей

А) десять ПК та вузли комутації

Б) кілька станцій та ПК

В) лінії зв`язку або простір, в якому поширюються електричні сигнали й апаратура передавання даних

Запитання 40

За призначенням комп`ютерні мережі поділяються на:

варіанти відповідей

А) мережі із централізованим та розподіленим банком даних

Б) багаторангові та однорангові

В) інформаційні, обчислювальні та інформаційно-обчислювальні

Запитання 41

Методи комутації в КМ є такими:

варіанти відповідей

А) повідомлень, станцій, абонентських систем

Б) каналів, повідомлень, пакетів

В) пакетів, повідомлень, станцій

Запитання 42

Використання комп`ютерів у комп`ютерних мережах дозволяє:

варіанти відповідей

А) спільне та безпечне використання інформаційних, програмних та апаратних ресурсів

Б) економити витрати на кабель та мережеві адаптери

В) збільшити витрати часу на отримання різних інформаційних ресурсів

Г) збільшити витрати на додаткові периферійні пристрої: принтерів, сканерів, плоттерів і т.п.

Запитання 43

Комп`ютери, які використовують ресурси комп`ютерної мережі, називаються:

варіанти відповідей

А) серверами

Б) клієнтами

В) станціями

Г) провайдерами

Запитання 44

У логічній топології «шина» інформація, що передається до середовища:

варіанти відповідей

А) водночас доступна всім вузлам, проте зчитує та обробляє її лише той вузол, чия адреса збігається із вказаною у пакеті адресою отримувача

Б) обробляється по черзі усіма ПК

В) передається через центральний ПК до усіх ПК

Запитання 45

Передавання інформації водночас двома чи більше вузлами ЛКМ називається:

варіанти відповідей

А) трафіком мережі

Б) колізією

В) перериванням

Г) руйнацією

Запитання 46

У мережах із топологією «зірки» найбільш природним із методів доступу до середовища передавання даних є:

варіанти відповідей

А) конкурентний метод

Б) метод опитування

В) метод передавання маркера

Г) напівдуплексний метод

Запитання 47

Детерміновані методи

варіанти відповідей

А) мають певну надлишковість у використанні каналу, вимагають додаткового часу

Б) надають можливості передавання для кожного з вторинних вузлів

В) спричиняють колізії

Г) не надають найбільш активним вузлам можливості пріоритетного використання каналу

Запитання 48

У мережах із топологією «кільце» найбільш природним із методів доступу до середовища передавання даних є:

варіанти відповідей

А) конкурентний метод

Б) метод опитування

В) метод передавання маркера

Г) напівдуплексний метод

Запитання 49

Методи передавання (комутації) даних у КМ – це:

варіанти відповідей

А) детерміновані методи

Б) конкурентний метод

В) комутація пакетів, каналів, повідомлень

Запитання 50

Метод комутації (перемикання, з`єднання) повідомлень полягає у:


варіанти відповідей

А) попередньому встановленні фізичного з’єднання між відправником та отримувачем

Б) з’єднанні через пункти комутації окремих ділянок кабелів на час передавання даних

В) попередньому поділі повідомлення на окремі пакети

Г) запам`ятовуванні інформації у проміжних пунктах комутації на шляху від відправника до одержувача

Запитання 51

Недоліком якого із нижчеперелічених методів є затримки на встановлення з`єднань та очікування вивільнення потрібних кабельних ділянок:

варіанти відповідей

А) метод комутації повідомлень

Б) метод комутації каналів

В) метод комутації пакетів

Запитання 52

Перевагою якого із нижчеперелічених методів є можливість досягнути ефективного використання пропускної здатності каналів:

варіанти відповідей

А) метод комутації повідомлень

Б) метод комутації каналів

В) метод комутації пакетів

Запитання 53

Найшвидше передають інформацію кабелі:

варіанти відповідей

А) телефонний, коаксіальний та вита пара

Б) оптоволоконний та волоконно-оптичний

В) симплексний та одноранговий

Г) дуплексний та багато ранговий

Запитання 54

У глобальних мережах доцільно застосовувати:

варіанти відповідей

А) телеграфні, телетайпні лінії зв`язку  

Б) оптоволоконний та волоконно-оптичний зв`язок  

В) коаксіальний кабель, виту пару

Г) супутникові системи зв`язку

Запитання 55

У локальних мережах доцільно застосовувати кабелі:


варіанти відповідей

А) телефонний

Б) оптоволоконний та волоконно-оптичний

В) симплексний

Г) вита пара

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест