Підготовка до К.р. за ІІ семестр 11 клас

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 61 раз
6 запитань
Запитання 1

Чому дорівнює швидкість світла у вакуумі?

варіанти відповідей

300 000 км/с

300 000 м/с

3 км/с

300 км/с

Запитання 2

Які сили зумовлюють існування ядер із протонів та нейтронів?

варіанти відповідей

 Кулонівські сили

Сили гравітації

Ядерні сили

Сили слабкої взаємодії

Запитання 3

Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрі атома Алюміню (13Al27)

варіанти відповідей

12, 27

13, 27

13, 14

27, 13

Запитання 4

Як називається явище розкладання білого світла в спектр?

варіанти відповідей

Дифракція

Інтерференція

 Поляризація

Дисперсія

Запитання 5

Деяка територія виявилася зараженою радіоактивним Ураном-232 23292U з періодом піврозпаду 70 років. Рівень α-випромінювання перевищує норму у 8 разів. Протягом якого максимального строку територію слід вважати зараженою?

варіанти відповідей

210 років

170 років

250 років

300 років

Запитання 6

Скільки води можна нагріти від 5 до 100 °С і випарити за рахунок енергії, що виділяється під час поділу 9,4 г Урану-235? Уважайте, що внаслідок кожного поділу ядра виділяється енергія 200 МеВ. Втрати енергії не враховуйте. Питома теплоємність води 4200 Дж/(кг∙℃); питома теплота пароутворення води 2,3∙106 Дж/кг.

варіанти відповідей

290 т

285,5 т

2,9 т

28,5 т

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест