Контрольна робота по темі "Розв'язування прямокутних трикутників"

26 запитань
Запитання 1

Знайти гіпотенузу прямокутного трикутника з катетами 2√3 см і 2 см

варіанти відповідей

4√3 см

4 см

8√3 см

16 см

Запитання 2

Дерево надломилось на висоті 6 м, і його вершина впала на землю на відстані 8 м від стовбура. Якою була висота дерева?

варіанти відповідей

10 м

12 м

14 м

16 м

Запитання 3

Сторона ромба дорівнює 10 см, а одна з діагоналей – 12 см. Знайдіть другу діагональ ромба.

варіанти відповідей

8 см

12 см

16 см

20 см

Запитання 4

У прямокутному трикутнику ABC (∠C = 90⁰) AC = 9, CB = 40, AB = 41. Знайдіть

sin ∠A

варіанти відповідей

40/41

9/41

9/40

41/40

Запитання 5

Тангенс гострого кута прямокутного трикутника дорівнює 4/3, а протилежний катет - 8 см. Знайдіть гіпотенузу цього трикутника.

варіанти відповідей

9 см

10 см

11 см

не можливо знайти

Запитання 6

За малюнком визначте правильні твердження.

2 правильні відповіді

варіанти відповідей

Cos ∠A = BC/AB

Cos ∠A = AC/AB

Sin ∠A = BC/AB

Sin ∠A = AC/AB

Запитання 7

За малюнком визначте правильні твердження.

2 правильні відповіді

варіанти відповідей

Цей трикутник рівносторонній

Цей трикутник рівнобедренний

Це єгипетський трикутник

Тангенс ∠В=4/3

Тангенс ∠В=4/5

Тангенс ∠В=3/4

Запитання 8

Трикутник ABC - прямокутний (∠C = 90⁰), AC = 6 см, ∠A = 50⁰. Розвяжіть цей прямокутний трикутник ( сторони трикутника знайдіть з точністю до сотих сантиметра) Виберіть три правильні відповіді.

варіанти відповідей

∠B=40⁰

CB = 7,15

AB = 9,33

∠B=50⁰

CB = 5,15

AB = 11,33

Запитання 9

З точки до прямої проведено перпендикуляр і похилу, довжина якої 12 см. Знайдіть довжину перпендикуляра та проекції похилої, якщо похила утворює з прямою кут 30⁰.

варіанти відповідей

6 см, 6√3 см

6√3 см, 4 см

6 см, 4 см

6 см, 8 см

Запитання 10

Знайти cosВ прямокутного трикутника АВС (∠А=90О)

варіанти відповідей

АВ/ВС

АС/ВС

АС/АВ

АВ/АС

Запитання 11

У прямокутному трикутнику ABC (∠C = 90⁰) AC = 9, CB = 40, AB = 41. Знайдіть

sinA

варіанти відповідей

40/41

9/41

9/40

41/40

Запитання 12

Яка рівність буде правильною для данного трикутника?

варіанти відповідей

АВ2 +ВС2 =АС2

ВС2 + АС2 = АВ2

АВ2 + АС2 = ВС2

АВ- ВС2 =АС2

Запитання 13

Визначте sin∠BCD.

варіанти відповідей

1,333...

0,8

0,6

1,25

Запитання 14

Визначте cos∠ABD.

варіанти відповідей

1,333...

0,8

0,6

1,25

Запитання 15

Визначте tg∠CAB.

варіанти відповідей

1,333...

0,8

0,6

1,25

Запитання 16

В прямокутному трикутнику ABC (∠C = 90°) кут A дорівнює 30°. Знайдіть AC, якщо BC = 2√3 см.

варіанти відповідей

2

3

4√3

6

Запитання 17

Катети прямокутного трикутника дорівнюють 9 см і 12 см. Знайдіть висоту трикутника, проведену з вершини прямого кута.

варіанти відповідей

15 см

5,4 см

7,2 см

9,6 см

Запитання 18

Знайдіть гострі кути прямокутного трикутника, якщо один із них у 4 рази більший за другий.

варіанти відповідей

400; 500

300;600

180;720

460; 440

Запитання 19

Яка зі сторін трикутника АВС найбільша? Якщо ∠А = 500 ;∠В = 390

варіанти відповідей

АВ

ВС

АС

АВ=ВС

Запитання 20

Укажіть правильне твердження. Існує трикутник зі сторомами, довжини яких:

варіанти відповідей

25см; 38см; 13см

23см; 47см; 13см

40см; 34см; 15см

1см; 2см; 5см

Запитання 21

Укажіть неправильне твердження

варіанти відповідей

у прямокутному трикутнику сторони, що утворюють прямий кут, називаються катетами

катет, що лежить навпроти кута 600, удвіччі менший від гіпотенузи

сума гострих кутів прямокутного трикутника 900

у будь - якому прямокутному трикутнику гіпотенуза більша за катет

Запитання 22

За якою групою елементів не можна встановити рівність прямокутних трикутників?

варіанти відповідей

за двома катетами

за катетом і протилежним йому гострим кутом

за двома гострими кутами

за гіпотенузою і гострим кутом

Запитання 23

Знайти невідомий кут трикутника, якщо два його кути дорівнюють 1100 і 320

варіанти відповідей

320

380

1420

1100

Запитання 24

Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, катети якого дорівнюють 1 см і 2 см

варіанти відповідей

3 см

5 см

√5 см

√3 см

Запитання 25

У трикутнику АВС кут С - прямий. Вкажіть неправильну рівність:

варіанти відповідей

sinA=BC/AB

tgA=BC/AC

cosB=AB/BC

sinA=cosB

Запитання 26

Знайдіть периметр ромба, діагоналі якого дорівнюють 16 см і 30 см.

варіанти відповідей

34 см

56 см

68 см

126 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест