Підготовка до ЗНО

Додано: 18 травня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: Підготовка до ЗНО
Тест виконано: 96 разів
50 запитань
Запитання 1

4. Спільнокореневим до слова літо є всі слова, ОКРІМ

варіанти відповідей

А улітку

Б літній

В літати

Г літувати

Запитання 2

5. Синонімом до слова кремезний є

варіанти відповідей

А високий

Б дебелий

В худорлявий

Г тренований

Запитання 3

3. Лексичну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

А прийняти міри

Б ухвалити рішення

В порушити питання

Г здійснити контроль

Запитання 4

12. Помилку допущено у творенні форми наказового способу дієслова в рядку

варіанти відповідей

А розпочнімо

Б хай знає

В стояти

Г робіте

Запитання 5

11. Помилку допущено в імені по батькові

варіанти відповідей

А Миколаївна

Б Григорович

В Богданович

Г Андрієвна

Запитання 6

10. Правильно вжито прийменник у всіх рядках, ОКРІМ

варіанти відповідей

А жити по правді, сходити по молоко

Б біля парку, біля одинадцятої години

В названий на честь діда, на знак згоди

Г лист до запитання, до наступної суботи

Запитання 7

9. Помилку на позначення часу допущено в рядку

варіанти відповідей

А за чверть одинадцята

Б без десяти хвилин третя

В п'ять хвилин по шостій

Г сьома година десять хвилин

Запитання 8

8. Літеру й треба писати на місці пропусків у всіх словах рядках

варіанти відповідей

А буль..он, кур..оз, лось..он

Б павіль..он, сь..омга, кань..он

В ра..он, фе..єрія, сер..озний

Г кра..овий, Ма..я, чотирь..ох

Запитання 9

7. Однакова кількість звуків і букв є в кожному слові рядка

варіанти відповідей

А м'якість, народжують, покращити

Б європейський, ясність, контрастний

В полиця, розжувати, тютюновий

Г щедрість, поєднання, награєшся

Запитання 10

6. Потребує редагування речення

варіанти відповідей

А Ми спочатку відвідали Рівне й Острог, а потім поїхали до Львова.

Б Прийнявши наше замовлення, офіціант повернувся й пішов на кухню.

В Спочатку уважно прочитайте інструкцію, а вже потім умикайте прилад.

Г Коли узгодите всі питання з фірмою, прочитайте й поставте підпис під угодою.

Запитання 11

2. Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

А вит..рати, виб..реш

Б вогн..ще, мавп..ня

В горщ..чик, печ..во

Г вул..чка, мар..во

Запитання 12

1. На перший склад падає наголос у слові

варіанти відповідей

А новий

Б ознака

В вітчим

Г випадок

Запитання 13

Форми ступенів порівняння прикметника утворено правильно у рядку

варіанти відповідей

найповніший, найбільш зручніший

найбільш стійкий, самий приємний

більш вигідний, найкорисніший

найменш доступний, якнайчистіший

більш спокійніший, найдоцільніший

Запитання 14

Правильно записано всі відмінкові форми кількісних числівників у рядку

варіанти відповідей

п'ятистами сімдесятьма двома, ста сімдесяти пяти, трьомастами сорока сімома;

дев'ятьмастами вісімдесятьма одним, чотирьохстам шістдесяти пяти, двомастами вісімдесятьма чотирма;

шестисот двадцяти чотирьох, восьмистам п'ятдесяти трьом, сьомастами дев'яноста вісьмома

чотирьохстами двадцятьма шістьма, двомстам п'ятдесяти чотирьом, трьохсот вісімдесяти дев'яти;

сьомистами тридцятьма шістьма, шестистам вісімдесяти трьом, двохсот сорока двох.

Запитання 15

НЕ МАЮТЬ закінчення всі слова рядка

варіанти відповідей

мадам, метро, спересердя

зараз, працюючи, учень

календар, зазвичай, івасі

факсиміле, пальто, швидко

магістраль, авеню, просто

Запитання 16

Правильно утворено форму третьої особи множини від дієслова

варіанти відповідей

 мріяти – мріять

ловити – ловлють

молоти – мелють

 бігти – біжуть

Запитання 17

Прислівниками є всі слова рядка

варіанти відповідей

навприсядки, зненацька, навшпиньки

утричі, троє, по-третє

зопалу, холодно, деякий

напам'ять, пам'ятно, пам'ятний

Запитання 18

Позначте рядок, у якому всі службові слова - частки

варіанти відповідей

Сніг і дощ; перемогти б; повернутися від сестри.

Це чудово; я ж бачив; у тебе.

Знати б чому; нехай думає; приходьте ж.

У будь - якому випадку; ні вітерець не війне; цей будинок нестарий; поезія і проза.

Запитання 19

Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс

варіанти відповідей

по/батьківськи, на/жаль, по/сьоме, до/пізна.

по/своєму, казна/де, коли/небудь, на/перекір.

по/друге, тишком/нишком, віч/на/віч, будь/де.

коли/не/коли, по/інакшому, в/третє, по/українськи.

Запитання 20

Позначте рядок, у якому правильно утворено форму 1-ї особи множини наказового способу дієслова заспівати.

варіанти відповідей

Будемо співати.

Давайте заспіваємо.

Заспіваємо.

Заспіваймо.

Запитання 21

Вкажіть речення, у яких є дієприкметник

варіанти відповідей

Налякані страшним явищем природи, птахи кружляли над своїми гніздами.

Обабіч стежки мерехтить самоцвітами вмита росою трава.

Співа зелена трава і вабить таємницями.

Теплу хустину ніч на тихе село одягла.

Маленькою хмаринкою темніє над яром закинутий у степу хутірець.

Степ у цю пору весь залитий сонцем і огорнутий думками.

Запитання 22

Виділене слово є сполучником, і його треба писати разом у реченні

варіанти відповідей

Як/би мені хотілося, щоб літо ніколи не закінчувалося!

Поміркуйте про/те, що порадити своїм друзям.


Станьте за/те дерево, у якого розкішна крона.

Як/би ви прокинулися раніше,

то не запізнилися б.

Про/те, що сьогодні свято, ми дізналися випадково.

Запитання 23

Частка НЕ пишеться РАЗОМ з усіма словами рядка

варіанти відповідей

не/боязкий, а хоробрий; не/до ладу; не/безпека; не/скошена

не/сестрин; не/доораний; він не/має таланту; не/абихто 

не/поспішаючи; не/дорого; не/зчутися; не/посильне завдання

цукру не/має; не/абиякий; не/зважаючи на дощ; не/долік

Запитання 24

Визначте, у якому рядку допущено помилку у правописі особового закінчення дієслова

варіанти відповідей

говориш, купаєшся, свистиш, колються

клеють, бажаєш, хочеш , гудуть

відкриєш,хилишся, збіжать,стежиш

пишеш, сидимо, лежимо, бореться

Запитання 25

ОКРЕМО треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

знайшов/би, ні/би, поки/що

прийшли/б, не/мов/би, знав/же

взяв/таки, зроби/ж, отакий/от  

не/говори, знай/же, таки/втік 

Запитання 26

Іменником є слово, виділене в реченні

варіанти відповідей

На світанку подорожні вирушили в далеку путь.

Із вершин пагорба мандрівники бачили чарівні долини.

За далекими долинами здіймалися лицарські замки.

Бастіони були оповиті ніжно-блакитним туманом.

Запитання 27

Дотримано норми узгодження прикметника з іменником у рядку

варіанти відповідей

рожеве фламінго

прудке кенгуру

учена ступінь

високий насип

Запитання 28

Подовження приголосних відбувається в Ор. в. однини всіх іменників рядка

варіанти відповідей

міць, стать, продаж

сталь, дріб, суміш

поміч, сіль, доповідь

вісь, мить, ступінь

путь, річ, шампунь

Запитання 29

Неправильно утворено форму Кл. в. у рядку

варіанти відповідей

Марусю

Валю

Любо

Катрю

Тетянко

Запитання 30

Закінчення -ей у Р. в. множини мають обидва іменники у варіанті

варіанти відповідей

подорож, ніч

галерея, біль

путь, вогонь

око, легеня

готель, гість

Запитання 31

ВІРШІ, ВІРШОВИЙ

варіанти відповідей

вІрші, віршОвий

віршІ, віршовИй

вІрші, віршовИй

Запитання 32

ЗВИСОКА, ЗДАЛЕКА

варіанти відповідей

звИсока, здАлека

звисокА, здалекА

Запитання 33

ЗАВДАННЯ, ЧИТАННЯ, ЗІБРАННЯ, НАВЧАННЯ, ПІЗНАННЯ

варіанти відповідей

завдАння, читАння, зібрАння, навчАння, пізнАння

завданнЯ, чИтання, зібраннЯ, навчаннЯ, пізнаннЯ

завданнЯ, читАння, зібрАння, навчаннЯ, пізнАння

Запитання 34

ОДИНАДЦЯТЬ, ЧОТИРНАДЦЯТЬ, СІМДЕСЯТ

варіанти відповідей

одИнадцять, чотИрнадцять, сімдесЯт

одинАдцять, чотирнАдцять, сімдесЯт

Запитання 35

НІЗДРЯ, ЩЕЛЕПА, ТУЛУБ, КИШКА

варіанти відповідей

нІздря, щЕлепа, тУлуб, кИшка

ніздрЯ, щелЕпа, тулУб, кишкА

Запитання 36

ПІАЛА, НАПІЙ, ЛАТЕ

варіанти відповідей

піалА,напІй, лАте

піАла, нАпій, латЕ

піАла, напІй, латЕ

Запитання 37

ОЛЕНЬ, ПАВИЧ

варіанти відповідей

олЕнь, пАвич

Олень, павИч

Запитання 38

СЛИНА, СЕЧА

варіанти відповідей

слинА, сечА

слИна, сЕча

Запитання 39

НОВИЙ, ШЛЯХОПРОВІД

варіанти відповідей

новИй, шляхопровІд

нОвий, шляхопрОвід

Запитання 40

ДОБОВИЙ, ЩОДОБОВИЙ, ПРИМОРОЗОК

варіанти відповідей

добовИй, щодобовИй, прИморозок

добОвий, щодобОвий, приморОзок

Запитання 41

СВЕРДЛО, ЩИПЦІ, ГРАБЛІ

варіанти відповідей

свердлО, щипцІ, грАблі

свЕрдло, щИпці, граблІ

Запитання 42

АГРОНОМІЯ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ

варіанти відповідей

агронОмія, сільськогоспОдарський

агрономІя, сільськогоспОдарський

сільськогосподАрський, агронОмія

Запитання 43

ВІТЧИМ, ШОФЕР

варіанти відповідей

вІтчим, шофЕр

вітчИм, шофЕр

Запитання 44

ІНДУСТРІЯ, МЕТАЛУРГІЯ

варіанти відповідей

індУстрія, металУргія

індустрІя, металургІя

Запитання 45

ЗАСТІБКА, ЗАПОНКА, ЗАСТАВКА, ЗАКРУТКА, ЗАКЛАДКА (у книзі)

варіанти відповідей

застІбка, запОнка, застАвка, закрУтка, заклАдка (у книзі)

зАстібка, зАпонка, зАставка, зАкрутка, зАкладка (у книзі)

Запитання 46

КАМБАЛА, ОСЕТЕР

варіанти відповідей

камбалА, осЕтер

кАмбала, осетЕр

Запитання 47

ДОНЬКА, ДОЧКА

варіанти відповідей

донькА, дочкА

дОнька, дОчка

дОнька, дочкА

донькА, дОчка

Запитання 48

МІЛІМЕТР, САНТИМЕТР, ДЕЦИМЕТР, КІЛОМЕТР

варіанти відповідей

сантИметр, децИметр, кілОметр, мілІметр

сантимЕтр, децимЕтр, кіломЕтр, мілімЕтр

Запитання 49

ВІДВЕЗТИ, ЗАНЕСТИ, ДОНЕСТИ

варіанти відповідей

відвЕзти, занЕсти, донЕсти

відвезтИ, занестИ, донестИ

Запитання 50

КРИЦЕВИЙ, ВІДГОМІН

варіанти відповідей

крицЕвий, вІдгомін

крИцевий, відгОмін

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест