Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Додано: 5 травня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Копія з тесту: ПІДПРИЄМНИЦТВО
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

1. Хто є суб’єктами підприємницької діяльності в Україні?

варіанти відповідей

а) бізнесмени,

б) підприємлива людина.

в) фізичні, юридичні особи.

г) жоден з варіантів не є вірнм.

Запитання 2

2. Підприємницьку діяльність в Україні можуть здійснювати за умовою:

варіанти відповідей

а) одержання прибутку,

б) державної реєстрації,

в) надання послуг та виконання робіт,

г) виробництва товарів.

Запитання 3

3. Визначте зайве із переліку принципів здійснення підприємницької діяльності:

варіанти відповідей

а) співвідношення результатів виробництва та витрат ресурсів.

б) вільний вибір підприємцем видів підприємницької діяльності;

в) вільний найм підприємцем працівників;

г) комерційний розрахунок та власний комерційний ризик;

Запитання 4

4. Що із переліку заборонено виготовляти приватним підприємцям?


варіанти відповідей

а) виготовлення орденів,

б) виготовлення наркотичних і психотропних засобів,

в) виробництво зброї вибухових і отруйних речовин,

г) всі варіанти вірні.

Запитання 5

5. Визначте коло осіб, яким заборонено здійснювати підприємницьку діяльність.


варіанти відповідей

а) судді, працівники прокуратури, правоохоронних органів,

б) народні депутати,

в) недієздатні особи,

г) всі варіанти вірні.

Запитання 6

6) Визначте поняття: «Добровільний внесок бізнесу в розвиток суспільства у соціальній, економічній та екологічній сферах, пов'язаних з основною діяльністю компанії» це

варіанти відповідей

а) етична відповідальність,

б) юридична відповідальність,

в) соціальна відповідальність бізнесу,

г) добровільна відповідальність.

Запитання 7

7. Визнач всі можливі права підприємця.


варіанти відповідей

а) забезпечити оплату праці не нижчу від визначеної законом та її своєчасне одержання працівниками;

б) не завдавати шкоди довкіллю;

в) вільний вибір видів діяльності;

г) залучення ресурсів;

д) забезпечити належні й безпечні умови праці працівникам;

е) вільне наймання працівників;

ж) вести фінансовий облік та сплачувати податки;

Запитання 8

8. Визнач всі можливі обов'язки підприємця


варіанти відповідей

а) забезпечити оплату праці не нижчу від визначеної законом та її своєчасне одержання працівниками;

б) не завдавати шкоди довкіллю;

в) вільний вибір видів діяльності;

г) залучення ресурсів;

д) забезпечити належні й безпечні умови праці працівникам;

е) вільне наймання працівників;

ж) вести фінансовий облік та сплачувати податки;

Запитання 9

9. Визнач всі можливі державні підтримки підприємницької діяльності.

варіанти відповідей

а) незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності під час здійснення державного контролю та нагляду;

б) надає на пільгових умовах відповідні фінансові та матеріальні ресурси;

в) безпідставні перевірки органів контролю;

г) недобросовісна конкуренція ;

д) створення правових, економічних;

е) держава створює відповідні стимули;

ж) прояви монопольного тиску;

Запитання 10

10. Визнач всі можливі види отриманого доходу

варіанти відповідей

а) Дохід у формі відсотка,

б) Праця найманого працівника,

в) Виробничий капітал фірми,

г) Відсоток,

д) Рента,

е) Земля (природні ресурси),

ж) Грошовий капітал.

Запитання 11

11. Дайте визначення поняттю «Самостійний суб'єкт ринкових відносин, група фізичних осіб, об'єднаних місцем проживання і спільним бюджетом, яка є власником і постачальником ресурсів в економіку та одержує кошти для придбання потрібних благ для забезпечення своєї життєдіяльності» це

варіанти відповідей

а) доходи сім'ї,

б) домогосподарство,

в) права споживачів,

г) жоден з варіантів не є вірним.

Запитання 12

12. Дайте визначення поняттю: «Бюджет сім'ї-це»

варіанти відповідей

а) сума коштів, отриманих із різних джерел за певний період часу,

б) заробітна плата (зокрема, в натуральному вигляді); доходи від індивідуальної трудової підприємницької діяльності; доходи від особистого підсобного господарства, виплати трудових пенсій,

в) це грошові засоби, які отримані членами сім'ї від третіх осіб або організацій і можуть бути використані для оплати витрат,

г) формування доходів членів сім'ї та їх використання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест