8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Підсумкова контрольна робота

Додано: 3 травня
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 208 разів
19 запитань
Запитання 1

В яких одиницях СІ вимірюється індукція магнітного поля?

варіанти відповідей

Тл

Н

Дж

Гс

Запитання 2

За якою формулою можна обчислити силу Ампера?

варіанти відповідей
Запитання 3

Якою буквою позначено кут заломлення світла? 

варіанти відповідей

кут α

кут β

кут γ

Запитання 4

Кут падіння променя на поверхню води дорівнює 20о. Яким є кут відбивання світла від цієї поверхні?  

варіанти відповідей

20о

70о

35о

Запитання 5

Як називається точка, в якій перетинаються після заломлення в лінзі промені, що падали на лінзу паралельно головній оптичній осі? 

варіанти відповідей

оптична вісь

оптичний центр

фокус

Запитання 6

Яким символом позначають довжину хвилі?  

варіанти відповідей

λ

ν

υ

Запитання 7

В яких одиницях СІ вимірюють частоту коливань точок хвилі?  

варіанти відповідей

с

м

Гц

Запитання 8

Які частинки входять до складу атомного ядра? 

варіанти відповідей

електрони, протони

нейтрони, протони

нейтрони, електрони

Запитання 9

Скільки протонів містить ядро атома Ті48 22

варіанти відповідей

22

48

26

Запитання 10

Яке радіоактивне проміння має найбільшу іонізуючу здатність? 

варіанти відповідей

α-промені

β-промені

γ-промені

Запитання 11

Що представляє собою β-проміння?       

варіанти відповідей

потік електронів

потік протонів

потік ядер Гелію

Запитання 12

За якою формулою можна обчислити потенціальну енергію піднятого над землею тіла?

варіанти відповідей
Запитання 13

В яких одиницях СІ вимірюється імпульс тіла?  

варіанти відповідей

кг*м/с

Дж

Н*с

Запитання 14

Тіло масою 14 кг рухається згідно рівняння. Визначити імпульс тіла через 3 с після початку руху

варіанти відповідей

196 кг*м/с

42 кг*м/с

112 кг*м/с

Запитання 15

Кут падіння променя на плоске дзеркало збільшили на 10о. На скільки градусів збільшився кут між падаючим та відбитим променями? 

варіанти відповідей

10о

20о

30о

Запитання 16

З якою силою діє однорідне магнітне поле, індукція якого 50 мТл, на провідник завдовжки 10 см розташований під кутом до силових ліній при силі струму 1 А?  

варіанти відповідей

0,0025 Н

2,5 Н

0,25 Н

Запитання 17

Велосипедист, який рухається зі швидкістю 5 м/с, починає спускатися з гори з прискоренням 0,5м/с2 . Визначити довжину гори, якщо спуск триває 10с.  

варіанти відповідей

75 м

50 м

32 м

Запитання 18

Тілу масою 25 кг певна сила надає прискорення 1,2 м/с2. Якого прискорення набуде тіло масою 12 кг під дією тієї ж сили?

варіанти відповідей

2,5 м/с2

1 м/с2

1,5 м/с2

Запитання 19

Яке з наведених тіл не є джерелом світла?

варіанти відповідей

Сонце

Світлячок

Місяць

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест