24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Підсумкова контрольна робота

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 15 разів
12 запитань
Запитання 1

Серед наведених хімічних формул речовин відзначте формули кислот

варіанти відповідей

НСІ

NaOH

HNO3

АІ2O3

CaCO3

Запитання 2

З якою з перелічених речовин буде реагувати CaCO3?

варіанти відповідей

CaO

CuO


HNO3

NaOH

Запитання 3

Встановіть правильну відповідність хімічних формул та назв кислот:

1. H2SO4 

2. H2CO3

3. H2S

4. H2SiO3 


А) силікатна

Б) сульфатна

В) карбонатна

Г) сульфідна

варіанти відповідей

1А, 2В, 3Г, 4Б

1В, 2Г, 3Б, 4А


1Г, 2В, 3Б, 4А

1Б, 2В, 3Г, 4А

Запитання 4

Доповніть рівняння реакції: 3KOH + FeCl3 → ?

варіанти відповідей

3KCl + Fe(ОН)3

3KOH + FeCl3

3KCl + Fe + Н2О

3KCl + Fe(ОН)2

Запитання 5

Складіть рівняння реакції натрій оксиду з ортофосфатною кислотою. Вкажіть суму ВСІХ коефіцієнтів цього рівняння

варіанти відповідей

14

10

8

9

12

6

Запитання 6

Позначте реакцію сполучення:

варіанти відповідей

CaO + CO2 --→

NaOH + HCl --→

H2 + CuO --→

KMnO4 --t→

Запитання 7

Позначте назву реакцій, що проходять з виділенням тепла:

варіанти відповідей

теплові

екзотермічні

ендотермічні

термічні

Запитання 8

Речовина, формула якої С2Н5ОН, належить до класу:

варіанти відповідей

спирти

оксиди

алкани

карбонові кислоти

Запитання 9

Дописати рівняння реакції, визначити суму коефіцієнтів: С2Н5СООН + Li=

варіанти відповідей

5

6

7

11

Запитання 10

Оберіть назву продукту бромування пропену

варіанти відповідей

1,3-дибромпропан

1,1-дибромпропен

1,2-дибромпропан

1,2-диброметан

Запитання 11

При згоранні етену масою 56 г виділився вуглекислий газ. Обчислити об"єм виділеного газу.

варіанти відповідей

22,4л

33,6л

89,6л

44,8л

11,2л

245л

Запитання 12

Наука, що розробляє найбільш економічні й екологічно доцільні методи й засоби хімічної переробки сирих природних матеріалів на продукти споживання.

варіанти відповідей

біохімія

фізична хімія

хімічна технологія

хімічна переробка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест