12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Підсумкова контрольна робота

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 72 рази
25 запитань
Запитання 1

У сфері мас-медіа маніпулювання — це

варіанти відповідей

Поширення неправдивої інформації через мас-медіа

Розміщення прихованої реклами серед аналітичних матеріалів

Здійснення непомітного впливу на думки та поведінку людей з певною метою

Поширення інформації, що розпалює ненависть до певної категорії населення

Запитання 2

Бути медіаграмотним означає:

варіанти відповідей

Вміти критично мислити та розділяти інформацію на основну і додаткову

Вміти грати в ігри

Запам'ятовувати факти про медіа

Мати доступ до інтернет-ресурсів

Запитання 3

Які функції виконують ЗМІ, отримуючи і розповсюджуючи відомості про найбільш важливі для громадян і органів влади події?

варіанти відповідей

Інформативну

Освітню

Оперативну

Критики і контролю.

Запитання 4

Як називається нагляд і контроль держави за мас-медіа?

варіанти відповідей

Реклама

Лобізм

Цензура

«Джинса»

Запитання 5

Що з наведеного нижче вважається головним принципом роботи професійного журналіста?

варіанти відповідей

Виховування патріотів своєї країни

Формування суспільної думки, корисної для загального блага

Забезпечення читачів інформацією, що відповідає їхнім смакам та очікуванням

Надання читачам цінної, повної, достовірної інформації

Запитання 6

Як називають гарантовану державою можливість людини безперешкодно висловлювати думки в мас-медіа?

варіанти відповідей

Гласність

Свобода совісті

Свобода слова

Свобода зібрань

Запитання 7

Яка основна відмінність соціальної реклами від інших її видів?

варіанти відповідей

Спрямованість на широкі кола населення

Фінансується благодійними організаціями або державою

Нерозрахована на отримання прибутку в кінцевому результаті

Створюється задля використання в політичній боротьбі

Запитання 8

Якщо в медіатексті активно використовують емоційно забарвлені слова, оцінні судження, заклики до конкретних дій, він є:

варіанти відповідей

Професійним

Інформаційним

Маніпулятивним

Неупередженим

Запитання 9

Це самостійна, ініціативна,систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійсньється суб'єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

варіанти відповідей

Підприємство

Підприємець

Підприємництво

Трудова діяльність

Запитання 10

Це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

варіанти відповідей

Дохід

Заробітна плата

Премія

Прибуток

Запитання 11

Суб'єктами ринку праці виступають:

варіанти відповідей

Роботодавці

Робота

Зарплата

Наймані робітники

Товари та послуги

Запитання 12

Серед переліку оберіть рядок, в якому вказані правильно первинні потреби людини.

варіанти відповідей

Потреба в їжі, в лікуванні, в житлі

Потреба в їжі, в одязі, в житлі;

Потреба в безпеці, в одязі, в освіті

 Потреба в їжі, в безпеці, в освіті

Запитання 13

Який закон сформульовано: "Підвищення рівня цін призводить до зменшення обсягів попиту, а зниження цін, навпаки, збільшує попит".

варіанти відповідей

Закон ринкової рівноваги

Закон пропозиції

Закон попиту

Закон конкуренції

Запитання 14

До прав споживачів належать (три відповіді)

варіанти відповідей

Право на захист своїх прав державою

Право на належну якість продукції та обслуговування

Право ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в інструкції

Право на відшкодування майнової та моральної шкоди, завданих внаслідок недоліків продукції ( дефектів), згідно закону

Право користування товаром згідно з його призначенням

Право обирати представників у державні органи влади

Запитання 15

Виберіть найточніше закінчення твердження: «Принцип добробуту дитини означає, що…»:

варіанти відповідей

Для дитини мають бути створені найкращі умови для її життя і здоров’я 

В усіх діях стосовно дітей першочергову увагу приділяють якнайкращому забезпеченню інтересів дитини

Батьки повинні максимально задовольняти вибір дитини

Головним для дитини є забезпечення повноцінного харчування та відпочинку

Запитання 16

Право контролювати використання визначених ресурсів і розподіляти витрати й вигоди, які при цьому виникають

варіанти відповідей

Право власності 

Право користування  

Право розпоряджання 

Право чесності

Запитання 17

Процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації - це

варіанти відповідей

Глобалізація

Інтеграція

Міграція

Консолідація

Запитання 18

Маастрихтський договір був укладений з метою створення:

варіанти відповідей

Організації Північноатлантичного договору

Європейської економічної спільноти

Європейського Союзу

Організації Об′єднаних Націй

Запитання 19

Декларацію про державний суверенітет України було прийнято:

варіанти відповідей

28 червня 1990 року

16 липня 1990 року

24 серпня 1991 року

28 червня 1996 року

14 жовтня 1989 року

Запитання 20

В якому році була створена важлива міжурядова організація, що отримала назву Рада Європи?

варіанти відповідей

1945 р.

1949 р.

1952 р.

1957 р.

Запитання 21

В якому році Україна увійшла до Ради Європи і стала її 37-м членом?

варіанти відповідей

1991 р.

1995 р. 

1997 р.

2005 р.

2019 р.

Запитання 22

Юрисдикційний орган, що розглядає заяви (скарги) фізичних осіб і груп людей стосовно порушення державами Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, називається:

варіанти відповідей

Гаазький трибунал

Міжнародний арбітраж

Парламентська асамблея Ради Європи

Європейський суд з прав людини

Запитання 23

Скільки країн об’єднує ЄС станом на січень 2020 р. ?

варіанти відповідей

25

27

29

30

Запитання 24

У якому році у громадян України з′явилася можливість без віз мандрувати до більшості країн ЄС?

варіанти відповідей

 2014 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

Запитання 25

Зазначте три групи глобальних проблем сучасності

варіанти відповідей

Пов′язані з міжнародними відносинами

Пов′язані із взаєминами людини та державотворчих процесів; 

Пов′язані із взаєминами людини та суспільства

Пов′язані із взаєминами людини й природи.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест