Підсумкова контрольна робота

Додано: 26 травня 2020
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 1 раз
8 запитань
Запитання 1

Закінчіть речення так, щоб отримати правильне твердження: Сума кутів трикутника …


варіанти відповідей

менша від градусної міри тупого кута

залежить від виду трикутника

дорівнює 180о 

може дорівнювати 250о

Запитання 2

Градусна міра гострого кута прямокутного трикутника дорівнює 38º. Знайдіть градусну міру іншого гострого кута цього трикутника

варіанти відповідей

52º

26º

73º

90º

Запитання 3

У трикутниках АВС і МNК АВ=МN, ВС=NК, <В=<N. За якою ознакою можна довести рівність цих трикутників?

варіанти відповідей

за першою 

за другою 

за третьою

довести не можна 

Запитання 4

Відрізок ВМ – бісектриса кута трикутника АВС. Знайдіть градусну міру кута АВС, якщо <СВМ=47º.

варіанти відповідей

47º

94º

60º

86º 

Запитання 5

Укажіть неправильне твердження:

варіанти відповідей

діаметр кола вдвічі більший за його радіус

якщо проведено дотичну до кола, то радіус проведений у точку дотику, паралельний дотичній

у будь-якому колі діаметр – це найбільша хорда 

круг складається з кола та частини площини, що обмежена цим колом 

Запитання 6

Скільки спільних точок мають два кола, що перетинаються?

варіанти відповідей

тільки 3 

тільки 4

тільки 1

тільки 2

Запитання 7

Визначте взаємне розміщення двох кіл радіуса 2 см і 3 см, якщо відстань між їхніми центрами дорівнює 1 см.

варіанти відповідей

перетинаються

дотикаються зовнішньо 

не мають спільних точок 

дотикаються внутрішньо 

Запитання 8

Трикутник АВС рівнобедрений з основою ВС. Укажіть неправильне твердження:

варіанти відповідей

сторони АВ і АС рівні 

кути АВС і АСВ рівні 

медіана АМ перпендикулярна до основи ВС 

висота ВК є бісектрисою кута В  

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест