Підсумкова контрольна робота

Додано: 12 червня 2020
Предмет: Математика, 9 клас
Тест виконано: 40 разів
12 запитань
Запитання 1

Для вимірювання якої величини використовують одиницю виміру 1 а? 

варіанти відповідей

маса

об'єм

площа

час

Запитання 2

 Якому одночлену дорівнює вираз 4a2b3⋅ 0,5ab2?

варіанти відповідей

2a3b6

2a2b6

2a2b5

2a3b5

Запитання 3

Товар коштував 60 грн. Через деякий час його ціна знизилася на 40%. Визначте нову ціну товару.

варіанти відповідей

24 грн

48 грн

36 грн

42 грн

Запитання 4

Відомо, що c<d. Укажіть хибне твердження. 

варіанти відповідей

-5c < -5d

5c < 5d

c+5 < d+5

c-5 < d-5

Запитання 5

Паралельне перенесення задано формулами х′=x-2, у′=y+1. Укажіть координати точки А′, у яку перейде точка А(-2;3) при такому паралельному перенесені.

варіанти відповідей

A′(4;-4)

A′(0; 4)

A′(-4; 4)

A′(4; 0)

Запитання 6

Графік якої функції зображено на рисунку?

варіанти відповідей

у=2х

у=½⋅х

у= - 2х

у= - ½⋅х

Запитання 7

Спростіть вираз (√5+1)2-√20

варіанти відповідей

11

6

26

4

Запитання 8

На рисунку зображено графік функції, визначеної на проміжку [-6; 6]. Користуючись рисунком, установіть проміжки зростання функції. 

варіанти відповідей

[-6; -4]; [4; 6]

[-4; 0]; [4; 6]

[-3; 3]; [5; 6]

[-4; -3]; [3; 5]

Запитання 9

Дано вибірку 2,2,3,4,4,7,7,7,9. Знайдіть медіану цієї вибірки.

варіанти відповідей

2

4

7

5

Запитання 10

При якому значенні d  рівняння 0x=d  має коренів ?

варіанти відповідей

d=3

d=-2

d=⅓

d=0

Запитання 11

Чому дорівнює радіус кола, описаного навколо правильного трикутника зі стороною 12 см? 

варіанти відповідей

12√3 см

6√3 см

4√3 см

2√3 см

Запитання 12

Дано точки М(4; -2), N(1; 1) i P(3; 3). Знайдіть скалярний добуток векторів  MN i MP.

варіанти відповідей

18

11

34

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест