контрольна робота для 9 класу (геометрія)

Варіант 1

Додано: 27 травня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 292 рази
16 запитань
Запитання 1

Знайти довжину відрізка АВ, якщо А(1;-4) і В(5; 4).

варіанти відповідей

√80

80

4√5

інща відповідь

Запитання 2

Знайти координати центра і радіус кола, якщо його рівняння (х-6)2+(у+4)2=81 ?

варіанти відповідей

(6;-4), 81

(6; -4),9

(-3;5), 5

(-3;5), 3

Запитання 3

Знайти довжину вектора 3а +2d, якщо вектор а(4;3) та вектор d(-3;-4).

варіанти відповідей

√37

50

5

0

інша відповідь

Запитання 4

Знайти невідому сторону трикутника, якщо дві інші сторони мають довжину 3см і 4см а кут між ними 1200.

варіанти відповідей

√37

√15

61

інша відповідь

Запитання 5

Знайти координати точки, симетричної точці А ( -5; 3 ), відносно осі ординат.

варіанти відповідей

( -5; - 3 )

( 5; 3 )

( 5; - 3 )

( -5; 3 )

Запитання 6

Знайти висоту паралелограма, якщо його площа 80 см2, а сторона до якої проведена висота дорівнює 16 см

варіанти відповідей

5

48

10

інша відповідь

Запитання 7

Знайти площу кільця, обмеженого двома концентричними колами радіусів 10см і 6см.

варіанти відповідей

20π

64π

100

інша відповідь

Запитання 8

Укажить точку яка лежить на прямій, заданій рівнянням

3х +у -1=0

варіанти відповідей


(1; 0)

 (0; 1)

  ( - 1;0)

(1;3)

Запитання 9

Чому дорівнює внутрішній кут правильного шестикутника

варіанти відповідей

120⁰

180⁰

108⁰

126⁰

Запитання 10

Знайдіть площу трикутника за формулою Герона, якщо його сторони дорівнюють 10 см, 10 см, 12 см.


варіанти відповідей

48 см2

60 см2

36 см2

50см2

Запитання 11

Довжина кола радіусом 7 см дорвнюєваріанти відповідей

14π

10π

π

Запитання 12

Визначити кількість сторін правильного многокутника,

центральний  кут якого 30⁰.                                                                                                                

варіанти відповідей

6

10

15

8

12

Запитання 13

Знайти координати вектора АВ, якщо А(-5; 4), В(8; 0). 

варіанти відповідей

 (13; -4)

 (-13; -4)

 (-13; 4)

 (13; 4)

(-1; 4)

Запитання 14

При якому значенні х вектори а(2;-2) і b(х;5) будуть перпендикулярними? 

варіанти відповідей

-5

5

0,8

інша відповідь

Запитання 15

В прямокутній трапеції основи дорівнюють   25 см     та 32 см, а більша діагональ є бісектрисою гострого кута. Знайдіть площу трапеції.

варіанти відповідей

912 см2

142,5√39 см2

684 см2

інша відповідь

Запитання 16

Знайдіть площу круга, вписаного в квадрат зі стороною 10 см.

варіанти відповідей

10π см2

49π см2

25π см2

14π см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест