Підсумкова контрольна робота з алгебри. 11 клас ЕТ

Додано: 10 грудня 2020
Предмет: Алгебра, 11 клас
Тест виконано: 24 рази
10 запитань
Запитання 1

Розв'язати логарифмічну нерівність log3√2 (х-5)+log3√2 (х+12)≤2

варіанти відповідей

(5;7]

(-4;7)

[-4;7]

[5;8)

Запитання 2

Розв'язати показникове рівняння 2 +14×2х+1- 29 =0

варіанти відповідей

1

2

0

4

Запитання 3

Тіло рухається за законом х(t)=4-10t +6t2 ( одиниці вимірювання в системі СІ).Знайти миттєву швидкість тіла в момент t=1с

варіанти відповідей

-10 м/с

2 м/с

22 м/с

6 м/с

Запитання 4

Знайдіть похідну функції f(x)=x8-3x4-x+5


варіанти відповідей

x7-4x3-1

8x7-12x3-1

8x7-4x3-1

8x8-12x4-1

Запитання 5

При якому значенні х дріб не існує?  

варіанти відповідей

2

4/3

3/4

-3/4

Запитання 6

Розв'язати нерівність.

варіанти відповідей

(-3;1]

(-∞;-3)

(-∞;-3)∪[1;+∞)

[-3;1]

Запитання 7

Подайте вираз m-2,4 :m0,6 у вигляді степеня.

варіанти відповідей

m-4

m-3

m-0,4

m-1,4

Запитання 8

Знайдіть похідну функції у=ех sinx

варіанти відповідей

у'х (sinx+cosx)

у'=ех (sinx-cosx)

у'=ех sinx

у'=xех (sinx+cosx)

Запитання 9

Знайдіть значення виразу 9⋅ 9-2х при х =1 / 4.

варіанти відповідей

1

81

9

3

Запитання 10

Скільки критичних точок на проміжку (-5;0) має функція , графік якої зображено на рисунку?

варіанти відповідей

4

6

5

3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест