Підсумкова контрольна робота з фізики за ІІ семестр 11 клас

Додано: 15 травня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 319 разів
14 запитань
Запитання 1

Як називається явище розкладання білого світла в спектр?

варіанти відповідей

Інтерференція

Дисперсія

Поляризація

Дифракція

Запитання 2

Що таке абсолютний показник заломлення?

варіанти відповідей

це фізична величина, яка визначає в скільки разів швидкість розповсюдження світла в середовищі менша за швидкість світла у вакуумі.

це фізична величина, яка визначає в скільки разів швидкість розповсюдження світла в середовищі менша за швидкість світла у воді.

це фізична величина, що чисельно дорівнює відношенню швидкості світла в першому середовищі до швидкості світла в другому середовищі.

Запитання 3

Чому дорівнює стала Планка? h=...

варіанти відповідей

3*108

6,63*10-34

1,6*10-19

9,1*10-31

Запитання 4

Під час досліду з розсіювання α-частинок було встановлено, що... Визначте правильну відповідь.

варіанти відповідей

Позитивний заряд і маса атома зосереджені рівномірно по всьому об’єму атома

До складу атома входять електрони

Позитивний заряд і маса атома зосереджені в невеликій області у центрі атома

Атом неподільний

Запитання 5

Які сили зумовлюють існування ядер із протонів та нейтронів?

варіанти відповідей

Кулонівські сили

Сили гравітації

Ядерні сили

Сили слабкої взаємодії

Запитання 6

Поділ ядер Урану спричинюють ... Вкажіть правильну відповідь

варіанти відповідей

α-частинки

Електрони

Протони

Нейтрони

Запитання 7

Заряд ядра атома Гелію 3,2*10-19 Кл. Укажіть правильне твердження, знаючи, що заряд електрона дорівнює 1,6*10-19 Кл. 

варіанти відповідей

Атом Гелію має позитивний заряд

Ядро атома Гелію містить 2 протони

В атомі Гелію міститься 4 електрони

Маса атомного ядра набагато менша, ніж маса атома

Запитання 8

Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрі атому Титану 4822Ti?

варіанти відповідей

Z=22; N=26

Z=24; N= 23

Z= 24 ; N=26

Z=22; N=23

Запитання 9

Продуктом трьох α-розпадів і двох β-розпадів є ядро Полонію-213. Визначте вихідний елемент реакції.

варіанти відповідей

22387Fr

22588Ra

22789Ac

19578Pt

Запитання 10

Ядро Берилію-9, захопивши дейтерій, випромінює нейтрон. Ядро якого елемента утвориться в ході цієї реакції? Запишіть ядерну реакцію. 

варіанти відповідей

94Be+21H→105B+224n

45Be+21H→95B+01n

94Be+21H→121B+0-1e

94Be+21H→105B+10n

Запитання 11

Деяка територія виявилася зараженою радіоактивним Ураном-232 23292U з періодом піврозпаду 70 років. Рівень α-випромінювання перевищує норму в 16 разів. Протягом якого максимального строку територію слід вважати зараженою?

варіанти відповідей

170 років

280 років

250 років

239 років

Запитання 12

Визначте енергетичний вихід ядерної реакції 21H+31H→42He+10n.

m21H =2,01410 а.о.м.; m31H =3,01605 а.о.м.;

m42He =4,00260 а.о.м.; m10n =1,00866 а.о.м.

Відповідь запишіть у (МеВ)

варіанти відповідей

17,6

1,76

176

0,176

Запитання 13

Імпульс фотона електромагнітного випромінювання дорівнює 3,3·10-27 кг·м/с. До якого типу відноситься це випромінювання?

варіанти відповідей

 Це рентгенівське випромінювання.

Це ультрафіолетове випромінювання.

Це видиме світло.

Це інфрачервоне випромінювання.

Запитання 14

Скільки води можна нагріти від 20 до 100 °С і випарити за рахунок енергії, що виділяється під час поділу 9,4 г Урану-235? Уважайте, що внаслідок кожного поділу ядра виділяється енергія 200 МеВ. Втрати енергії не враховуйте. Питома теплоємність води 4200 Дж/(кг∙℃); питома теплота пароутворення води 2,3∙106 Дж/кг.

варіанти відповідей

292,3 т

29,2 т

2,92 т

0,192 т

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест