Підсумкова контрольна робота з геометрії 9

Додано: 11 травня 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Скласти рівняння кола з центром у точці О(-4;3), яке проходить через початок координат.

варіанти відповідей

(х+4)2+(у-3)2=25

(х - 4)2+(у + 3)2=25

(х+4)2+(у-3)2=5

(х+4)2+(у-3)2=1

Запитання 2

Знайти радіус кола, описаного навколо трикутника АВС, якщо АВ=10см, а кут С дорівнює 30°.

варіанти відповідей

5см

15см

10 см

інша відповідь

Запитання 3

Знайти модуль вектора АВ, якщо А(6;-8), В(3;-4)

варіанти відповідей

25

5

10

15

Запитання 4

Знайти скалярний добуток векторів а̅(-3;8) і с̅(2;1).

варіанти відповідей

(-1;9)

2

-48

Інша відповідь

Запитання 5

Бічна сторона рівнобедреного трикутника 10см, а висота , проведена до бічної сторони, дорівнює9,6см. Знайти основу трикутника

варіанти відповідей

18см

24 см

12см

6см

Запитання 6

Знайти градусну міру внутрішнього кута правильного дев'ятикутника

варіанти відповідей

140

165

110

Інша відповідь

Запитання 7

Сторона квадрата 18√2 см. Знайти радіус описаного кола.

варіанти відповідей

36 см

36√2 см

18√2 см

18 см

Запитання 8

У трикутнику АВС АВ=5√6 см, ∠С=60°, ∠А=45°. Знайти сторону ВС

варіанти відповідей

10см

20см

10√2 см

10√3 см

Запитання 9

При якому значенні х вектори а̅(-8;6) і с̅(х;12) колінеарні?

варіанти відповідей

9

-16

16

-9

Запитання 10

Знайти координати середини відрізка АВ, якщо А(-4;8), В(12;5)

варіанти відповідей

(4;6)

(-24;20)

(4; 6,5)

(8;-1,5)

Запитання 11

Знайти площу трикутника, сторони якого дорівнюють 15см, 26см і 37см.

варіанти відповідей

156 см2

24336 см2

78 см2

Інша відповідь

Запитання 12

Знайти координати точки, яка симетрична точці А(-12;8) відносно осі ординат.

варіанти відповідей

(12;8)

(12; - 8)

(-12;8)

(-12; -8)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест