підсумкова контрольна робота з хімії 7 клас

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 34 рази
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть хімічне явище:

варіанти відповідей

А) Горіння дров 

Б) Прокатування металу

В) Плавлення алюмінію

Г) Випаровування води

Запитання 2

Вкажіть символ елемента – метала:

варіанти відповідей

А) С

Б) О

В)К

Г)Н

Запитання 3

Вкажіть символ елемента – неметала:

варіанти відповідей

А) Са

Б) О

В)К

Г)Нq

Запитання 4

Вкажіть формулу простої речовини:

варіанти відповідей

А)О2         

Б) КСІ

В) СО

Г)НІ

Запитання 5

Вкажіть формулу складної речовини:

варіанти відповідей

А) К2О

Б) СІ2

В) С

Г)І2

Запитання 6

Відносна атомна маса Сульфуру дорівнює:

варіанти відповідей

А) 8

Б) 16            

В) 32               

Г)64

Запитання 7

Індекс – це число, яке показує:

варіанти відповідей

А) кількість атомів в молекулі ;

Б) кількість окремих молекул;            

В) масу атома

Г)заряд ядра атома

Запитання 8

.         Хімічна формула – це умовний запис:

варіанти відповідей

А) фізичного явища;

Б) складу речовини;

В) хімічного явища 

Г)суміші атомів

Запитання 9

Виберіть формулу для розрахунку масової частки Оксигену в речовині Р2О5:

варіанти відповідей

                     Ar(O)                      

А) w( О) = ----------                         

                    Mr(Р2О5)

      5Ar(O)                      

Б) w( О) = ----------                         

                    Mr(Р2О5)

                    Mr(Р2О5)  

В) w( О) = ----------                         

                    5Ar(O)

Mr(Р2О5)  

Г) w( О) = ----------                         

                    Ar(O)

Запитання 10

Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції CI2O7 + Н2О= НCIO4 дорівнює:

варіанти відповідей

А) 3

Б) 4

В)6

Г)8

Запитання 11

Обчисліть відносну молекулярну масу сполуки  Al2O3.

варіанти відповідей

А) 102       

Б) 104

В)98

Г)54

Запитання 12

У 513 г води розчинили 27 г солі. Масова частка солі у

розчині складає: (%)

варіанти відповідей

А) 5,26%

Б) 10%

В) 2,7%

Г)5%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест