26 жовтня о 18:00Вебінар: Сучасні методи та засоби організації уроку фізичної культури за стандартами НУШ

Підсумкова контрольна робота з математики за І курс Варіант 2

Додано: 27 травня
Предмет: Математика, 10 клас
Тест виконано: 90 разів
33 запитання
Запитання 1

Знайдіть похідну функції у=х2+х+5

варіанти відповідей

у=х2

у=2х

у=2х2

у=2х+1

Запитання 2

Вказати похідну заданої функції f(x)=x5-cos9+6x

варіанти відповідей

10x4+sin9+6

5x4+sin9+6

10x4+6

10x4+6x

5x4+6

Запитання 3


Знайти значення похідної функції в точці x0= −1, якщо  f (x)=x3-2x+5

варіанти відповідей

-1

0

1

-8

4

Запитання 4

Знайти критичні точки заданої функції f(x)=x2-6x 

варіанти відповідей

⅓; -⅓

3; -3

1; -1

критичних точок немає

−3

3

Запитання 5

Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції в точці f(x)=х+sinx, x0=π/3

варіанти відповідей

√3/2

3/2

1/2

1+√3/2

1-√3/2

Запитання 6

Знайдіть швидкість тіла, що рухається прямолінійно за законом s=s(t) у момент часу t (s - вимірюється в метрах,t- у секундах), якщо s(t)=3t4-t3+1, t0=2

варіанти відповідей

96

72

108

84

24

Запитання 7

Знайдіть похідну y= sin(2x).

варіанти відповідей

-2cos(2x)

2sin(2x)

1/2cos(2x)

2cos(2x)

Запитання 8

Розв'яжіть рівняння 2х-2=8

варіанти відповідей

4

5

8

7

Запитання 9

Розв'яжіть рівняння 3х+2+3х =90

варіанти відповідей

-2

-1

0

2

1

Запитання 10

Виберіть зростаючі показникові функції

варіанти відповідей

у=4

у=0,7х

у=√2х

у=6х

у=3х - 3

у=22-х

у= 1+3х

Запитання 11

Графік у=0,5х+3 можна отримати з графіка у=0,5х шляхом перетворення

варіанти відповідей

вліво на 3

вправо на 3

вгору на 3

вниз на 3

Запитання 12

Розв'яжіть нерівність 7 2 x - 2> 49

варіанти відповідей

x > 2

x < - 2

x > - 0,4

x > 0,4

Запитання 13

Розв'яжіть нерівність 5 x² +2x > 125

варіанти відповідей

( -∞; -3 )∪ ( 1; +∞)

( - ∞; -1)

( 3 +∞ )

x > 1

інша відповідь

Запитання 14

log64 + log69

варіанти відповідей

1

2

-1

-2

Запитання 15

Обчислити log2 24 - log2 3

варіанти відповідей

log12 21

8

3

2

Запитання 16

Обчислити 5log54

варіанти відповідей

5

4

1/4

-4

Запитання 17

Розв'яжіть рівняння log4 ( x +4 ) + log4 ( 1-х ) = 1

варіанти відповідей

0 ; -3

0

3

-3

Запитання 18

Розв'яжи рівняння log4 х = 3

варіанти відповідей

4

1 ∕ 64

64

1∕ 4

Запитання 19

Розв'яжіть нерівність log0,2 x > log0,2 5

варіанти відповідей

( -∞; 5)

( 0; 5)

( 5; +∞ )

( 0; 5)∪ ( 5; +∞ )

Запитання 20

Обчисліть 2 log5 7 + log5 5/49

варіанти відповідей

2

log5 70

log5 49 57

1

25

Запитання 21

Знайти проекцію точки С(-5;1;3) на площину ХZ

варіанти відповідей

(0;0;3)

(-5;0;3)

(0;1;3)

(-5;1;0)

Запитання 22

Знайти середину відрізка АК, якщо А(-2;5; 5) і К (-6;-3;1)

варіанти відповідей

(3;1;-3)

(-4;1;3)

(-4;1;-3)

(-3;1;-3)

Запитання 23

Вказати точку, яка симетрична точці В (-3;5;-8) відносно площини ХZ

варіанти відповідей

(3;5;8)

(-3;5;-)

(3;5;-8)

(-3;-5;-8)

Запитання 24

При яких значеннях m і п вектори m(m; 2; 1) і n(–12; 6; п) колінеарні?

варіанти відповідей

m = –36 і n = 9

m = –4 і n = 1

m = –36 і n = 1

m = 3 і n = 9

m = –4 і n = 3

Запитання 25

При якому значенні х вектори m̅(2; х) і n̅ (4; 10) перпендикулярні?

варіанти відповідей

-5

–0,8

0,8

5

20

Запитання 26

Знайти довжину вектора m(-4;3)

варіанти відповідей

1

3

4

5

Запитання 27

Який кут утворюють вектори а(5;1;-1) і с(3;4;-1)

варіанти відповідей

Прямий

Гострий

Тупий

Запитання 28

Відрізок SА перпендикулярний до пло­щини прямокутника ABCD . Знайдіть довжину перпендикуляра, якщо відстань між точками S і С дорівнює 5, BD = 3 cм

варіанти відповідей

3 см

4 см

5 см

7 см

Запитання 29

Скільки площин перпендикулярних до даної прямої, можна провести через точку, що лежить поза даною прямою?

варіанти відповідей

тільки одну

тільки дві

жодної

безліч

Запитання 30

На рисунку зображено куб − АВСDA1B1C1D1. Укажіть площину, яка паралельна прямій СС1 .

варіанти відповідей

АВС

A1B1D1

ADD1

D1DC

Запитання 31

Знайти похідну функції у=х2⋅cos x

варіанти відповідей

2 x⋅cosх

-2x⋅sinx

2x⋅cosx - x2⋅sinx

2x⋅sinx + x2⋅sinx

Запитання 32

Складіть рівняння дотичної до графіка функції f(x)=x2-4x-5 в точці з абсцисою x0=3

варіанти відповідей

 y=2x

  

y=2x-14

y=2x-4

y=2x-11

Запитання 33

Укажіть точки мінімуму, якщо похідна функції має такі знаки (дивись рисунок)

варіанти відповідей

-2; 3


-2 і 4

0; 4

0

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест