Контрольна робота з теми: "Алгоритми та програми"

Варіант

Додано: 8 травня 2022
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 342 рази
21 запитання
Запитання 1

Яке ім'я має в середовищі Lazarus компонент "Багаторядкове текстове поле"?

варіанти відповідей

Button

Caption

Memo

Label

Запитання 2

Кожна змінна, що входить до табличної величини, називається її 

варіанти відповідей

Величиною

Таблицею

Елементом

Запитання 3

TMemo - це... (2 відповіді)

варіанти відповідей

елемент керування

форма

підрахунок елементів

багаторядкове текстове поле

Запитання 4

Яку дію виконує функція StrToFloat(b)?

варіанти відповідей

Завантажує ехе-файл проекту

Переводить дійсне число в текст

Перетворення тексту в дійсний тип

Переводить ціле число в текст

Запитання 5

Що НЕ входить до складу імені елемента одновимірного масиву?

варіанти відповідей

ім'я цього масиву 

квадратні дужки 

порядкового номера цього елемента 

тип змінної

Запитання 6

Яким може бути діапазон номерів табличної величини?

варіанти відповідей

від а до я 

від 0 до нескінченності 

від 0 до числа (кількість елементів)

Запитання 7

Елементи масиву А[1..6] мають значення 2; 5; 7; 8; 16; 13 відповідно.

Визначте, яких значень набудуть елементи масиву після виконання оператора

А[1] := А[3] + А[5]

варіанти відповідей

2; 5; 2; 8; 2; 13

2; 5; 7; 8; 16; 13.

23; 5; 7; 8; 16; 13

3; 5; 7; 8; 16; 13

Запитання 8

Яких значень може набувати логічний вираз?

варіанти відповідей

 true  

52,26

false

'logika'

Запитання 9

Яке значення буде присвоєно третьому елементу масиву в результаті виконання даної операції?

А[1]:=5;

A[2]:=6;

A[3]:=A[1]+2*A[2];

варіанти відповідей

11

16

17

30

Запитання 10

Що таке масив?

варіанти відповідей

Різнотипні величини, що мають спільне ім’я

Пронумерована сукупність значень, що мають спільне ім’я і тип

Сукупність рядків і стовпців

Великий обсяг інформації

Запитання 11

Який модуль містить набір графічних компонентів для створення графічного інтерфейсу?

варіанти відповідей

turtle

tkinter

title

randint

Запитання 12

Зміна властивостей об'єкта, взаємодія між ними, утворення нового або знищення існуючого - це...

варіанти відповідей

метод

подія

застосунок

атрибут

Запитання 13

Обʼєкт, в якому можна розмістити різні компоненти (елементи керування), зокрема кнопки, поля, написи, меню та інше.

варіанти відповідей

вікно

форма

інтерфейс

програма

додаток

Запитання 14

Види інтерфейсів програм:

варіанти відповідей

графічний

програмний

командний

процедурний

Запитання 15

Яка властивість вікна програми регулює найменший розмір вікна? Якщу цієй властивості не встановити значення, то розмір вікна не матиме обмежень у зменшенні.

варіанти відповідей

maxsize

minsize

title

geometry

Запитання 16

В якому рядку записане слово, яке не належить до логічних конструкцій?

варіанти відповідей

if, and, elif

or, if, pass, not

else, not, and, elif

Запитання 17

З поданих операторів виберіть оператори розгалуження

варіанти відповідей

int

if

else

float

elif

Запитання 18

Що означає знак "!="?

варіанти відповідей

Знак порівняння.

Знак, який визначає операцію над даними.

Знак присвоєння данних змінній.

Знак не дорівнює.

Запитання 19

Алгоритм, у якому програма може виконуватись по різному залежно від умови називають...

варіанти відповідей

лінійним алгоритмом

алгоритмом з розгалуженням

циклічним алгоритмом

Запитання 20

Коментар - це

варіанти відповідей

Будь - який текст для пояснення роботи, який не виконується інтерпретатором

Будь - який текст, записаний у лапках

Будь - який текст, який пояснює роботу програми та виконується інтерпретатором

Запитання 21

Запуск програми на виконання

варіанти відповідей

F3

F5

Run Module

F1

F2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест