Підсумкова контрольна робота з теми «Сталий розвиток та раціональне природокористування»

Додано: 15 квітня 2021
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 2738 разів
21 запитання
Запитання 1

До фізичних видів забруднення належать:

варіанти відповідей

 адвентивні види рослин

пестициди і антибіотики

важкі метали і токсини

радіоактивне і електромагнітне забруднення

Запитання 2

Видиме сильне забруднення повітря, що характеризується поєднанням частинок пилу, краплин туману, газоподібних забруднювачів і диму, – це:

варіанти відповідей

кислотні дощі

 смог

урбанізація

парниковий ефект

Запитання 3

Антропічне забруднення може бути спричинене:

варіанти відповідей

Масовим розмноженням комах

внесенням добрив у грунт

виверженням вулкану

вивітрюванням гірських порід

Запитання 4

Укажіть забруднення, яке належить до механічних:

варіанти відповідей

засмічення довкілля пластмасовими виробами

нафтове забруднення

радіаційне забруднення

масове розмноження ціанобактерій

Запитання 5

Зелена книга України - офіційний державний документ, у якому зведено відомості про сучасний стан:

варіанти відповідей

видів тварин і рослин

видів тварин

типових рослинних угруповань

видів рослин

Запитання 6

Природні заповідники це -:

варіанти відповідей

природоохоронні науково-дослідні установи

природоохоронні рекреаційні установи

природоохоронні об*єкти

природоохоронні і культурно-просвітницькі установи

Запитання 7

Масове розмноження фітопланктону, що спричиняє зміну забарвлення води і погіршує кисневу забезпеченість вод, - це...

варіанти відповідей

"цвітіння" води

епідемія

пандемія

ріст популяції

Запитання 8

Необхідність встановлення балансу між задоволенням потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь:

варіанти відповідей

охорона природи

сталий розвиток

екологія

урбанізація

Запитання 9

Завдяки очистці стічних вод заводів:

варіанти відповідей

корисні речовини повертаються в природний колообіг

менше токсичних речовин використовується у виробничих процесах

 підвищується ефективність використання природних ресурсів

погіршується екологічний стан розташованих поряд річок

Запитання 10

Для боротьби зі шкідниками найменш екологічним методом є

варіанти відповідей

заселення на поля природних ворогів шкідників

обробка полів отрутохімікатами


засадження лісосмуг уздовж полів

використання вірусів і бактерій, що нищать шкідників

Запитання 11

Оберіть групу відходів, що утилізуються разом

варіанти відповідей

ноутбуки, мобільні телефони, автомобілі

недоїдки, одяг, взуття

старі книги, картонні коробки, непотрібні паперові документи


поліетиленові пакети, зламані меблі, одноразовий пластиковий посуд

Запитання 12

Ліси протидіють опустелюванню завдяки

варіанти відповідей

зменшенню кислотності грунту

пришвидшенню колообігу Карбону

зменшенню кількості опадів у регіоні

 перешкоджанню ерозії грунту

Запитання 13

Оберіть зміну клімату, причиною якої є НЕ глобальне потепління.

варіанти відповідей

збільшення сили ураганів

збільшення тривалості посушливих періодів

 зростання кількості ультрафіолетових променів

зміна океанічних течій

Запитання 14

Визначте дві цілі екологічної політики України до 2030 року

варіанти відповідей

Боротьба із надмірним вирубуванням лісів

Збереження природних екосистем

Подолання голоду

Зменшення фінансування міжнародних екологічних проектів

Запитання 15

Концепція сталого розвитку базується на компонентах:

варіанти відповідей

національний підхід

економічний

екологічний

соціальний

Запитання 16

Укажіть 2 риси сучасних екологічно безпечних пестицидів

варіанти відповідей

велике різноманіття видів, на які діють, і стійкость у природі

токсичність лише у великих дозах і нездатність накопичуватисяв організмах

швидке руйнування в природі та малий спектр видів, на які діють

швидке поширення харчовими ланцюгами та рідка форма

Запитання 17

Який чинник спричинює заболочення ґрунтів?

варіанти відповідей

 незбалансоване зрошення

радіаційне опромінення

випадіння кислотних дощів

будівництво ставків і водосховищ

Запитання 18

Природоохоронні території, на яких охороняються певні види тварин і рослин, і дозволена обмежана господарська діяльність, називаються:

варіанти відповідей

заповідники

пам'ятники природи

заказники

національні природні парки

Запитання 19

Поступове погіршення властивостей грунту, яке супроводжується зменшенням вмісту гумусу і зниженням родючості - це....

варіанти відповідей

деградація

меліорація

ерозія

фіторемедіація

Запитання 20

Назвіть основну причину необхідності міжнародної взаємодії у справі охорони природи

варіанти відповідей

глобальний характер екологічних проблем

вигоди від міжнародного обміну досвідом

економічна взаємодопомога

стабільність розвитку 

Запитання 21

Назвіть біосферні заповідники, розміщені на території України

варіанти відповідей

Асканія-Нова

Карпатський

Луганський

Шацький

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест