9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Підсумкова контрольна робота за 2 семестр з інформатики для 8 класу

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 129 разів
13 запитань
Запитання 1

Для опису алгоритмів, що орієнтовані для виконання за допомогою комп'ютера, використовують спеціальну мову. Яке це мова?

варіанти відповідей

Мова програмування;

Англійська мова;

Програма.

Запитання 2

Оберіть складові мови програмування:

варіанти відповідей

Алфавіт;

Словник;

Синтаксис;

правила семантики.

Запитання 3

Середовище Lazarus складається з ...


варіанти відповідей

 текстового редактора

 текстового файла

 компілятора

засобів налагодження програми

Запитання 4

Які типи даних належать до цілих типів?

варіанти відповідей

Byte 

 Real 

Shortint 

 Іnteger 

Запитання 5

var x, y, z : Integer; A, B, C : Boolean;


Які оператори присвоювання допустимі? 


варіанти відповідей

 z := x<y; 

 C := A Or B;

 A := x>y; 

C := A + B; 

Запитання 6

Які параметри має властивість Font?

варіанти відповідей

 Style

 Size 

Width 

 Color

Запитання 7

Процеси, які повторюються, називаються -


варіанти відповідей

Циклічними

Дубльованими

  Копійованими

Створеними за шаблоном

Запитання 8

Який алгоритм зображений на блок-схемі?

варіанти відповідей

 Лінійний

Циклічний

 Розгалуження

Запитання 9

Якої властивості немає у компонента Label?

варіанти відповідей

Color 

Caption 

Text 

 Font

Запитання 10

Середовище програмування - це… 

варіанти відповідей


комп’ютерний клас 

система позначень, яка використовується для запису алгоритмів 

комплекс програм, що містить засоби автоматизації процесів підготовки та виконання програм користувача.

сукупність умов, у яких мешкають особини, популяції та угруповання організмів різних видів.  

Запитання 11

Величини, які можуть набувати лише одного із двох значень: істина або хибність, називаються …

варіанти відповідей

 логічними 

символьними

 рядковими

числовими

Запитання 12

Обчисліть значення виразу: 123 div 10 mod 10 =

варіанти відповідей

3

2

0

1

Запитання 13

Оберіть правильний запис функції мовою Object Pascal

варіанти відповідей

(12*x+6)/(15*x*y*y)

12*x+6/15x*y*2

 (12*x+6)/15*x+y*y

(12*x+6)/(15*x*sqr(y))


(12*x+6)/(15*x*y^2)


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест