Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр з історії України 8 клас

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 36 разів
12 запитань
Запитання 1

Коли тривала Національно-визвольна війна під керівництвом Б. Хмельницького ?

варіанти відповідей

1648-1657 

1618-1648 

1630 – 1663

1569 -1600 

Запитання 2

Позначте прізвище керівника та організатора військових походів козаків другої половини ХVІІ ст.?

варіанти відповідей

Д. Гуня

М. Жмайло

П. Павлюк 

І. Сірко


Запитання 3

Кого було обрано гетьманом у вигнанні після смерті І.Мазепи?

варіанти відповідей

К.Гордієнка

П.Орлика

І. Скоропадського

П.Полуботка

Запитання 4

 Гетьман Лівобережної України з 1750 – по 1764 рр.? 

варіанти відповідей

Д.Апостол    

П.Полуботок 

К. Розумовський 

П.Орлик

Запитання 5

Установіть хронологічну послідовність перебування при владі гетьманів України.А)Д. Апостол      Б) П. Полуботок         В) І. Мазепа       Г) І. Скоропадський 

варіанти відповідей

ГВБА

БВГА

ВГБА

АБВГ

Запитання 6

«Вічний мир» 1686 р. був укладений між Річчю Посполитою та ….

варіанти відповідей

Китаєм 

Туреччиною

Московською державою

Швецією

Запитання 7

Унаслідок якої події було утворено Річ Посполиту?

варіанти відповідей

Городельської унії  

Флорентійської унії

Берестейської унії  

Люблінської унії 

Запитання 8

Встановіть : хто з діячів періоду Національно-визвольної війни та Руїни підписав зазначені угоди?1 Гадяцьку А) Б. Хмельницький2 Білоцерківську Б) Ю. Хмельницькй3 Слободищенську В) М. Дорошенко4 Конотопську Г) І. ВиговськийД) І. Самойлович

варіанти відповідей

1А 2Б 3Г 4В

1Г 2А 3Б 4Д

1Г 2Б 3Д 4В

1В 2А 3Г 4Б

Запитання 9

Укажіть основні положення Гадяцького договору (ТРИ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДДІ)

варіанти відповідей

Велике князівство Руське входило до складу федеративної Речі Посполитої як самостійна держава, об’єднана з Польщею і Литвою лише спільно обраним королем


Велике князівство Руське включало території колишніх Волинського, Київського і Подільського воєводств


Велике князівство Руське мало власну судову та фінансову систему


Виконавча влада зосереджувалася в руках руського князя, якого король призначав з середовища православної шляхти


Найвища законодавча влада у Великому князівстві Руському належить козацькій старшині


Обраний довічно і затверджений королем гетьман був головою виконавчої влади Великого князівства Руського


Призначення королем Великого князя Руського — правителя України

Запитання 10

За якого гетьмана було остаточно ліквідовано гетьманство?

варіанти відповідей

Кирила Розумовського

Данила Апостола

Івана Скоропатського

Запитання 11

Які міста в різні часи були столицями козацької Держави - Гетьманщини?

варіанти відповідей

Суботів, Гадяч, Київ, Глухів;


Чигирин, Гадяч, Батурин, Глухів;


Ніжин, Лубни, Батурин, Миргород.

Чигирин, Переяслав, Батурин, Стародуб;


Запитання 12

Позначте ім’я найбільш відомого ватажка опришківського руху ХVІІІ ст.

варіанти відповідей

Кирило Кожум'яка


Олекса Довбуш

Максим Залізняк

Іван Гонта


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест