Суспільні рухи а Україні в 18 ст(Гайдамаки, Опришки)

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 236 разів
25 запитань
Запитання 1

Гайдамацьке повстання Коліївщина спалахнуло:


варіанти відповідей

у 1783 р

у 1775 р

у 1764 р.

у 1768 р.

Запитання 2

Оберіть історичну характеристику Івана Гонти

 


варіанти відповідей

найбільш прославлений керівник опришків, який нападав на шляхетські маєтки на Коломийщині, Буковині, у Закарпатті

сотник Уманського полку, який за часів Коліївщини під час узяття гайдамаками Умані перейшов на бік повсталих

сотник надвірних козаків князя Любомирського, який у часи Коліївщини спочатку перейшов на бік повсталих селян, а потім зрадив повстанців

керівник повстання Коліївщина, обраний повсталими гетьманом і князем смілянським, намагався відновити Гетьманщину

Запитання 3

Учасники національно-визвольної боротьби на Правобережжі в XVIII ст. — це:


варіанти відповідей

сердюки

опришки

конфедерати

гайдамаки

Запитання 4

Укажіть ім’я ватажка гайдамаків під час Коліївщини, обраного повстанцями гетьманом.


варіанти відповідей

М. Залізняк

О. Довбуш

Й. Гладкий

І. Гонта

Запитання 5

Гайдамаки боролися проти:


варіанти відповідей

турецьких сіпахів

російських дворян

польських панів          

татарських ханів

Запитання 6

Який уривок вказує на причини Коліївщини?


варіанти відповідей

«Нашому генералу-поручику Текелю з довіреними нашими військами... без будь-якого опору з боку козаків, тому що були оточені з усіх боків... у цілковитому порядку... найспокійнішим чином виконати доручену йому справу, уникаючи, наскільки це можливо, кровопролиття...»

В «Цього року... пішов до Умані Залізняк, де зібралося людей з рушницями чоловік до тисячі, ...а уманський сотник І. Гонта..., прибувши до Залізняка, оголосив, що він має козаків до чотирьохсот...»

А «Бунт в Україні та Подолії селян із гайдамаками слід вважати наслідком Барської конфедерації, оскільки той фанатизм католиків викликав у наших єдиновірних [православних] жорстокий супротив...»

«Того ж року козак Наливайко, зібравши військо козаків, перш за все об’явився був на Поділлі, у Волохах, вдерся в Турецькі землі, потім, повертаючись до Польщі, сплюндрував маєтки пана Калиновського...»

Запитання 7

Гайдамаки


варіанти відповідей

Збільшили панщину до 3 днів на тиждень

Пропагували будівництво шкіл

Виступали за створення земельного банку

Грабували та громили панські маєтки

Запитання 8

Барська конфедерація


варіанти відповідей

Силою примушувала православних переходити в іншу віру

Збирала гроші для створення загонів гайдамаків 

Запросила російські війська для придушення повстання

Організувала обговорення нової української  Конституції

Запитання 9

Як ще називали «коліїв»? 


варіанти відповідей

Дейнеки

Голота

Гайдуки

Гайдамаки

Запитання 10

Що стало приводом до повстання Коліївщини?


варіанти відповідей

Діяльність Барської конфедерації

Початок війни Речі Посполитої з Туреччиною

Убивство польського короля заколотниками

Ліквідація Гетьманщини

Запитання 11

Рух гайдамаків у ХVІІІ ст. охопив


варіанти відповідей

Галичину, Буковину, Закарпаття

Правобережну Україну

Слобожанщину

Лівобережну Україну

Запитання 12

Про Коліївщину відомо, що повстання…


варіанти відповідей

від початку очолив Іван Гонта;


придушено російськими військами.

розпочалося в Умані навесні 1768 р.;

розгорнулося на Лівобережній Україні;

Запитання 13

Початок якої історичної події описує Тарас Шевченко?

«...Розбрелись конфедерати

По Польщі, Волині,

По Литві, по Молдаванах

І по Україні;

Руйнували, мордували,

Церквами топили...

А тим часом гайдамаки

Ножі освятили...»


варіанти відповідей

Ліквідація Гетьманщини

Барська Конфедерація

Коліївщина

Початок війни Речі Посполитої з Туреччиною

Запитання 14

Гайдамаками називали:


варіанти відповідей

Козаків і селян, які взяли участь у Коліївщині

Козаків, які після знищення Запорозької Січі визнали зверхність турецького султана

Учасників селянського повстанського руху в Галичині, Закарпаття, Буковині проти польської шляхти, молдавських бояр, угорських феодалів

Українських козаків, що перебували на військовій службі у польського уряду

Запитання 15

Рушійними силами гайдамацького руху стали (оберіть три правильні відповіді):


варіанти відповідей

реєстрове козацтво

наймані працівники

селянство, міщанство

опришки

православна шляхта, чернецтво православних монастирів

запорізьке козацтво

чумаки

Запитання 16

Причини розгортання гайдамаччини були: (оберіть три правильні відповіді)


варіанти відповідей

розвиток фільварків та збільшення панщини (зростання магнатського землеволодіння за рахунок селянських наділів);

окатоличення та ополячення, наступ на права православних і уніатів;

зменшення козацького реєстру

ліквідація козацького устрою та наступ на козацьке землеволодіння

збільшення панщини до 4-5 днів на тиждень

ліквідація магдебурзького права

трудова еміграція селян

Запитання 17

Про рух опришків відомо, що (оберіть три правильні відповіді):


варіанти відповідей

опришків очолювали гетьмани реєстрового козацтва

приводом до повстання стало насильницьке окатоличення православного населення та свавілля Барської конфедерації

опришки захищали захищали місцеве населення від магнатів, шляхти, лихварів, а тому селяни допомагали повстанцям продовольством, переховували їх від переслідувань, повідомляли про небезпеку тощо.

опришки – це народні борці проти феодального, релігійного й національного гніту на Правобережній Україні

базувалися опришки в Карпатських горах і діяли невеликими загонами.

опришки боролися за православну віру.

опришки винищували польську шляхту, орендарів, багатіїв, католицьких та уніатських священиків.

Запитання 18

Про гайдамацький рух відомо, що (оберіть три правильні відповіді):


варіанти відповідей

базувалися в Карпатських горах і діяли невеликими загонами.

народні борці проти феодального, релігійного й національного гніту в Галичині, Закарпатті й на Буковині.

причинами поразок повстань були: стихійність рухів, локальність території; відсутність чіткого плану дій, перевага регулярних частин.

ватажками гайдамацького руху були Максим Залізняк та Іван Гонта.

боротьбу гайдамаків та «Коліївщину» відображено в народній творчості, численних літературних творах (Т. Шевченко), творах мистецтва, кінофільмах (І. Кавалерідзе).

у 1738 р. О. Довбуш очолив загін чисельністю 30 — 50 осіб.

Запитання 19

1. Опришківський рух у ХVІІІ ст. був спрямований проти експлуатації українського селянства


варіанти відповідей

Кримськотатарськими ханами.

Російським дворянством.

Козацькою старшиною.

Польською шляхтою.

Запитання 20

3. Рушійні сили опришківського руху


варіанти відповідей

Польська шляхта

Безземельне і малоземельне селянство, міська біднота

Духовенство

Поміщики

Запитання 21

2. Територія поширення опришківського руху


варіанти відповідей

Прикарпаття, Буковина, Закарпаття

Поділля

Слобідська Україна

Польща

Запитання 22

6. Символи бойової звитяги опришків, це-


варіанти відповідей

пістолі.

арбалети.

бартки (топірці).

списи.

Запитання 23

7. Ватажки опришків у п.п. ХVІІІ ст.


варіанти відповідей

І.Панчишин, І.Пискливий, Пинтя, В.Солоник

Іван Мазепа. Пилип Орлик

Іван Гонта, Максим Залізняк

Іван Сірко, Іван Богун

Запитання 24

8. Які території відносяться до Західно-українських земель?


варіанти відповідей

Східна Галичина, Закарпаття, Буковина

Кримське ханство

Правобережна Україна

Лівобережна Україна

Запитання 25

«Розбійництво було з давен-давна нерозлучним товаришем хлопської неволі. Поневолений, битий, скривджений підданий, не можучи знайти ніде полегші ані справедливості, тікав у ліси, в гори, приставав до купи таких самих одчайдухів і, хоч чув над собою в кожній хвилі загрозу смерті, все-таки рад був хоч під тою загрозою прожити свобідно, а надто ще мститися на своїх кривдниках», — так Іван Франко характеризує діяльність:


варіанти відповідей

низових козаків

братчиків

опришків      

гайдамаків

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест