18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Підсумкова робота з геометрії

Додано: 15 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 4 рази
12 запитань
Запитання 1

Знайдіть периметр правильного многокутника зі стороною 2 см, якщо його центральний кут дорівнює внутрішньому. 

варіанти відповідей

16 см

8 см

12 см

6 см

Запитання 2

Знайдіть радіус кола, вписаного в квадрат, площа якого дорівнює 100 см2.

варіанти відповідей

5√2 см

5 см

10√2 см

10 см

Запитання 3

У рівнобічну трапецію з основами 9см і 25см вписано круг. Знайдіть його площу.

варіанти відповідей

56,25π

37,78π

377,8π

562,5π

Запитання 4

На катушку з радіусом 5см намотано12 витків нитки. Знайдіть довжину нитки.

варіанти відповідей

376,8

267,8

37,68

26,78

Запитання 5

Півпериметр трикутника більший за одну з його сторін на 6 см, за другу — на 7 см,

за третю — на 8 см. Знайдіть площу трикутника. 

варіанти відповідей

 336 см2

168 см2

84 см2

 Визначити неможливо 

Запитання 6

Знайдіть радіус кола, вписаного в рівнобедрений трикутник з бічною стороною 5 см і основою 6 см. 

варіанти відповідей

 3 см 

1,5 см


2 ⅓ см

1 см

Запитання 7

Пряма, задана рівнянням ax+by+c=0, паралельна осі абсцис. Серед даних рівностей виберіть правильну. 

варіанти відповідей

а=b

а=0

c=0

b=0

Запитання 8

Знайдіть відстань між точками А(-1;4) і В(3;1)

 

варіанти відповідей

10

4

6

5

Запитання 9

Закінчіть речення так, щоб утворилося правильне твердження.

Якщо відношення відповідних сторін двох подібних многокутників становить 4:1, то їхні площі відносяться як...

 

варіанти відповідей

...2:1. 

...8:1. 

...4:1. 

 ...16:1. 

Запитання 10

На рисунку зображено трапецію ABCD. Серед наведених перетворень укажіть те, за допомогою якого можна перевести відрізок AD у відрізок BC

варіанти відповідей

Центральна симетрія 

Поворот 

Паралельне перенесення 

 Гомотетія 
Запитання 11

Дано вектори a̅(3;-5), b̅(-4;-6). Знайдіть скалярний добуток a̅⋅b̅

варіанти відповідей

42

18

-42

6

Запитання 12


Знайдіть модуль вектора c̅ =3a̅-2b̅, де a̅(1;-2), b̅(-1;3):варіанти відповідей

13

5

1

√17

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест