Підсумкова робота за за 2 семестр

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
24 запитання
Запитання 1

Процес спрямованого розвитку екосистеми, який відбувається через послідовне заміщення простого угруповання більш складним - це

варіанти відповідей

адаптації

сукцесії

агроценози

Запитання 2

На місці чагарнику вирішили вирощувати полуниці. Для цього підготували грунт, висадили розсаду декількох сортів полуниць, внесли мінеральні та органічні добрива. Результатом цієї діяльності стало формування

варіанти відповідей

фітоценозу

біогеоценозу

екосистеми

агроценозу

Запитання 3

Оселення лишайників на схилах вулканів, якими текла лава це приклад

варіанти відповідей

інвазії

первинної сукцесії

вторинної сукцесії

реакліматизації

Запитання 4

1.     Приклад стенобіонта – організму, який потребує лише певних умов навколишнього середовища

варіанти відповідей

форель

качка

їжак

вовк

Запитання 5

Для популяції, як структурної одиниці виду, характерні показники

варіанти відповідей

густота, народжуваність, смертність

вікова структура, біотичний потенціал

розподіл у просторі (дисперсія), крива зростання

всі відповіді правильні

всі відповіді неправильні

Запитання 6

Укажіть правильний ланцюг харчування: Продуцент - Консумент І порядку - Консумент ІІ порядку - Консумент ІІІ порядку

варіанти відповідей

Гриб-спорофіт - гусениця - їжак - лисиця

Опале листя - бактерії - гусінь - горобець

Кора берези - личинка комах - дрібні птахи - хижі птахи

Жолудь - миша - лисиця - вовк

Запитання 7

Вкажіть Консументів І порядку

варіанти відповідей
Запитання 8

З'ясуйте, як називається сукупність промислових методів, які

застосовують для виробництва різних речовин із використанням

живих організмів, біологічних процесів чи явищ:

                                           


варіанти відповідей

а) радіобіологія;   

б) біотехнологія

в) біоіндикація

 г) селекція;

д) вівісекція.

Запитання 9

Гетерозис у тварин і рослин супроводжується:


варіанти відповідей

А зниженням життєздатності;

Б зниженням продуктивності;

В підвищенням продуктивності;

Г інбредною депресією.

Запитання 10

Генетично однорідна культура мікроорганізмів у межах одного виду.

варіанти відповідей

порода

сорт

клон

штам

Запитання 11

Вкажіть центр походження пшениці?

варіанти відповідей

Індійський

Ефіопський

Передньоазійський

Середземноморський

Запитання 12

Галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології виділення генів з організмів і окремих клітин, їх видозмінення й уведення в інші клітини?

варіанти відповідей

селекція

генна інженерія

клітинна інженерія

Запитання 13

Перша генномодифікована рослина..

варіанти відповідей

Кукурудза

Соя

Томат

Пшениця

Запитання 14

Перша генномодифікована тварина..

варіанти відповідей

Корова

Лосось

Карась

ГМО тварин не буває

Запитання 15

Як називається здатність стовбурових клітин, при потраплянні їх в організм, знаходити місце в організмі, де їхня допомога найпотрібніша?

варіанти відповідей

хоумінг

орієнтування

таксис

Запитання 16

Які організми не мають у клітині нуклеоїду?

варіанти відповідей

мохи

кишкова паличка

ціанобактерії

холерний вібріон

Запитання 17

Тварина, опис якої наведено: "Здатна до польоту, має легкий та міцний скелет, потужні грудні м'язи, чотирикамерне серце, під час вагітності в неї формується плацента", належить до ряду?

варіанти відповідей

Пінгвіноподібні

Соколоподібні

Рукокрилі

Комахоїдні

Запитання 18

Що з наведеного НЕ є джерелом забруднення середовища?

варіанти відповідей

вуличні ліхтарі


каналізаційні стоки


сільськогосподарські поля

зсуви гірського ґрунту


Запитання 19

Зазначте дію, що сприяла відновленню вмісту озону в стратосфері.

варіанти відповідей

А обмеження викидів вуглекислого газу


Б встановлення газових фільтрів на заводах


В заміна теплоносіїв у холодильникахГ перехід на використання сонячної енергії

Запитання 20

Укажіть дві риси сучасних екологічно безпечних пестицидів.


варіанти відповідей

А велике різноманіття видів, на які діють, і стійкість у природі


Б токсичність лише у великих дозах і нездатність накопичуватися в організмах


В швидке руйнування в природі та малий спектр видів, на які діютьГ швидке поширення харчовими ланцюгами та рідка форма

Запитання 21

Евтрофікація водойм  відбувається унаслідок :

варіанти відповідей

1. Розчинення СО2 у воді

2. Накопичення у воді біогенних елементів 

3. Танення льодовиків 

4. Розливів нафти

Запитання 22

Яка тварина зникла з нашої планети

варіанти відповідей

1. Зубр

2. Афаліна

3. Стеллерова корова

4. Кіт лісовий

Запитання 23

В 1978 році вперше в історії людства в репродуктивній медицині було застосовано методику:

варіанти відповідей

заморожування ембріонів

донорства яйцеклітини

екстракорпорального запліднення

інтракорпорального запліднення

Запитання 24

З чого було вирощено перші органи

варіанти відповідей

з тканин

з клітин інших органів

з стовбурових клітин

все зазначене

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест