(Інформатика 8клас) Підсумкове тестування з теми "Створення та публікація веб ресурсів"

Додано: 22 грудня 2023
Предмет: Інформатика, 8 клас
15 запитань
Запитання 1

Сукупність вебсторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям, це...

варіанти відповідей

 вебсторінка

вебсайт

вебресурс

 вебпублікація

Запитання 2

Контент - це ...

варіанти відповідей

всі зображення на сайті

 інформаційне наповнення сайту

потрібне для вас відео на сайті

 посилання на інші сайти

Запитання 3

У HTML коді вебсторінки в кутових дужках <> записують

варіанти відповідей

параметри 

теги 

позначки 

 мітки 

Запитання 4

Що таке HTML?

варіанти відповідей

Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу

Мова програмування, яка записується в {} дужках для створення сайтів

 Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

Команда, яка записується в [] дужках для виконання браузером

Запитання 5

Який тег призначений для зберігання тіла вебсторінки (його контенту)?

варіанти відповідей

<body>

<html>

 <head>

<title>

Запитання 6

Текст для перегляду на комп'ютері, який містить зв'язки з іншими документами - це... 

варіанти відповідей

Гіпертекст

Документ

HTML

Публікація

Запитання 7

Об’єднання тематично пов’язаних вебсторінок і документів під одним доменним іменем - ....

варіанти відповідей

Сайт

WWW

Сервер

Світова мережа

Запитання 8

Атрибут тегу - це...

варіанти відповідей

характеристика кольорів тексту та тла веб-сторінки;

характеристика тегу, що впливає на створюваний ним ефект

характеристика тегу, що визначає місце його розташуван­ ня в HTML-документі;

параметри відтворення веб-сторінки на екрані.

Запитання 9

HTML - це...

Оберіть кілька правильних відповідей

варіанти відповідей

мова програмування низького рівня

мова розмітки гіпертексту

HyperText Markup Language

набір тегів і їх параметрів

Запитання 10

Які з перелічених програм можна використати для створення HTML коду?

Оберіть кілька правильних відповідей

варіанти відповідей

Scretch

Paint

Inkscape

Notepad ++

Запитання 11

Рядки в таблиці описуються тегом;

варіанти відповідей

<TR>...</TR>

 <TD>...</TD>

 <ТН>...</ТН> 

<TABLE>...</TABLE>

Запитання 12

Тег, який використовують для опису таблиці- це...

варіанти відповідей

<TD>...</TD>

<TABLE>...</TABLE>

<CAPTION> ... </CAPTION>

<TR>...</TR>

Запитання 13

Яким тегом описуються дані в комірках таблиці?

варіанти відповідей

<p>...</p>

<TD>...</TD>

<ТН>...</ТН>

 <TR>...</TR>

Запитання 14

Які етапи створення вебсайту зазвичай передують його наповненню контентом?

варіанти відповідей

Планування структури сайту

Розробка дизайну

Просування сайту

Обслуговування сайту

Запитання 15

Позначте загальну назву програмних додатків, за допомогою яких переглядають html документи:

варіанти відповідей

плейєри

браузери

текстові процесори

пошукові системи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест