Підсумкове тестування за тему: "Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних."

Додано: 5 грудня 2022
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 700 разів
20 запитань
Запитання 1

Моделювання — це:

варіанти відповідей

процес виявлення істотних ознак даного об’єкту 

процес демонстрації моделей одягу в салоні мод 

процес заміни реального об'єкта (процесу, явища) іншим матеріальним або ідеальним об'єктом 

дослідження об’єктів за допомогою побудови й вивчення їхніх моделей 

Запитання 2

Комп’ютерний експеримент — це:

варіанти відповідей

Дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання.

Розв’язування практичної задачі за допомогою комп’ютера.

Перевірка правильності роботи програми

Метод розв'язування задач з використанням комп'ютерних моделей.

Запитання 3

Вкажіть види комп'ютерних моделей:

варіанти відповідей

Розрахункові

Імітаційні

Програмні

Графічні

Звукові

Запитання 4

Наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів - це...

варіанти відповідей

Статистика

Інформатика

Соціологія

Моделювання

Запитання 5

З якого знака починається запис формули в середовищі табличного процесора?

варіанти відповідей

/

=

:=

+

?

%

Запитання 6

Укажіть правильний порядок етапів комп'ютерного експерименту:

1. Створення комп’ютерної моделі.

2. Розробка плану проведення комп’ютерного експерименту

3. Аналіз умови задачі.

4. Проведення комп’ютерного експерименту.

5. Аналіз отриманих результатів

варіанти відповідей

 1 3 4 2 5

3 1 2 4 5

2 5 1 4 3

5 2 3 4 1

Запитання 7

Наочне графічне представлення різних даних, у якому співвідношення між числовими даними відображається з використанням фігур - це ...

варіанти відповідей

Таблиця

Діаграма

Функція

Формула

Запитання 8

Яку діаграму зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Секторну

Дольову

Кільцеву

Пелюсткову

Запитання 9

Велику множину об’єктів, що є предметом статистичного дослідження, називають - ...

варіанти відповідей

генеральною сукупністю

 генеральною вибіркою

генеральною варіацією

генеральним прибиранням

Запитання 10

Що з наведеного відноситься до числа математичних моделей?

варіанти відповідей

Правила дорожнього руху

Інструкція зі збирання меблів

Формула знаходження коренів квадратного рівняння

Формула знаходження площі круга

Запитання 11

Як називається значення в ряді даних, яке повторюється найчастіше?

варіанти відповідей

Тенденція

Мода

Медіана

Середнє арифметичне

Стандартне відхилення

Запитання 12

Діаграми табличного процесора MS Excel - інструмент, який призначено для:

варіанти відповідей

відображення на екрані записів таблиці, значення в яких відповідають певним умовам

графічного подання табличних даних

виконання обчислень

розташування даних вихідної таблиці в найбільш зручному для користувача вигляді

Запитання 13

Графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між числовими даними за допомогою лінійних відрізків або геометричних фігур....

варіанти відповідей

таблиця

малюнок

тренд

діаграма

формула

Запитання 14

Якщо значення в ряді даних зростають або спадають, то доцільно вибрати функцію, яка задаватиме лінію тренду:

варіанти відповідей

лінійна

поліноміальна

поліноміальна зі степенем 3

степенева

Запитання 15

Якщо значення в ряді даних зростають, потім спадають, потім знову зростають, то доцільно вибрати лінію тренду:

варіанти відповідей

лінійна

поліноміальна зі степенем 3

 поліноміальна

степенева

Запитання 16

Графічне подання відомостей, даних різних видів називають...

варіанти відповідей

 модою

інфографікою

медіаною

трендом

Запитання 17

Придбання цінних паперів, обладнання, будівель та іншого з метою отримати прибуток ...

варіанти відповідей

інвестиція

депозит

капіталізація

ануїтет

Запитання 18

На якому малюнку зображена Інфографіка?

варіанти відповідей
Запитання 19

Які задачі називаються задачами оптимізації?

варіанти відповідей

Задачі, які додають нам оптимізму

Задачі, які визначають найкращій у певному сенсі план дій

Задачі, які розв'язуються у повсякденному житті

Задачі, які дозволяють знайти деякий розв'язок проблеми

Запитання 20

Графічне подання відомостей, даних різних видів називають

варіанти відповідей

модою

інфографікою

 медіаною

трендом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест