Підсумковий контроль

Додано: 10 травня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 6 разів
18 запитань
Запитання 1

Наука про речовини та їх взаємоперетворення

варіанти відповідей

Біологія

Хімія

Географія

Фізика

Запитання 2

Речовини складаються з

варіанти відповідей

Атомів

Протонів

Молекул

Електронів

Запитання 3

Найменша хімічно неподільна частинка

варіанти відповідей

Молекула

Атом

Протон

Фотон

Запитання 4

Прості речовини складаються з

варіанти відповідей

Одного атома

Атомів різних елементів

Атомів одного елемента

Однієї молекули

Запитання 5

Всі речовини поділяються на

варіанти відповідей

Основи і кислоти

Прості і складні

Жири, білки, вуглеводи

Органічні і неорганічні

Запитання 6

"Маса речовин, що вступили в реакцію, дорівнює масі речовин, що утворились в результаті реакції" - це

варіанти відповідей

Закон сталості складу речовини

Закон об'ємних відношень газів

Закон збереження маси речовин

Періодичний закон

Запитання 7

Правильно записано рівняння

варіанти відповідей

Н2 22О

2 2 = Н2О

Н2 +2О2 2О

2 + О2=2Н2О

Запитання 8

Речовини, що змінюють своє забарвлення під дією лугів або кислот - це

варіанти відповідей

інгібітори

каталізатори

індикатори

реактиви

Запитання 9

Укажіть властивості, що характеризують воду

варіанти відповідей

проста речовина

безбарвна

зазвичай у рідкому стані

солодка на смак

складна речовина

суміш речовин

Запитання 10

Умовний запис хімічної реакції за допомогою формул і коефіцієнтів 

варіанти відповідей

хімічна формула

хімічне рівняння

схема реакції

суміш сполук

Запитання 11

До 40 г солі додали 160 г води. Яка масова частка солі в розчині?

варіанти відповідей

2%

20%

0,2%

200%

Запитання 12

Яку масу лимонної кислоти треба взяти для приготування 150 г розчину, з масовою часткою кислоти 10% ?

варіанти відповідей

10 г

15 г

20 г

25 г

Запитання 13

В результаті взаємодії води з оксидами металів утворюються

варіанти відповідей

кислоти

гідроксиди

солі

розчини

Запитання 14

В езультаті взаємодії води з оксидами неметалів утворюються

варіанти відповідей

гідроксиди

солі

кислоти

луги

Запитання 15

Укажіть фізичне явище

варіанти відповідей

гниття листя

іржавіння заліза

випаровування води

скисання молока

Запитання 16

Укажіть хімічне явище

варіанти відповідей

танення льодовиків

скисання молока

нагрівання праски

розчинення цукру

Запитання 17

Вкажіть ознаки хімічної реакції

варіанти відповідей

випадання осаду

зміна агрегатного стану

зміна забарвлення

зміна або поява запаху

зміна форми

виділення газу

виділення тепла (і іноді світла)

Запитання 18

Оберіть продукти реакції

2Na +2H2O =

варіанти відповідей

NaO + H2

2NaOH + H2

NaOH

NaOH + H2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест