Підсумковий тест

Додано: 24 травня 2022
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 18 разів
12 запитань
Запитання 1

Розкрийте дужки: -x(5-y)

варіанти відповідей

-5x+xy

-5x-xy

5x-xy

Запитання 2

Винесіть спільний множник за дужки: 2p +12k+6tk

варіанти відповідей

k(2p+12+6t)

2(p+6k+3tk)

2(p+10k +4tk)

Запитання 3

Число 2 у шостій степені


варіанти відповідей

12

8

64

Запитання 4

Знайдіть суму многочленів: x+y + (-x+y)

варіанти відповідей

y

2y

2x

Запитання 5

Розв'яжіть рівняння: (1-x)(x+1)+x(x-6)=0

варіанти відповідей

6

-1/6

1/6

Запитання 6

Скільки чвертей має координатна площина?

варіанти відповідей

2

3

4

Запитання 7

Графіком лінійної функції є

варіанти відповідей

парабола

пряма

вітка параболи

Запитання 8

Рівняння - це

варіанти відповідей

рівність без змінної

рівність з коефіцієнтами

рівність зі змінною

Запитання 9

Рівняння виду ax+b = 0 називається

варіанти відповідей

лінійним рівнянням з однією змінною

лінійним рівнянням з двома змінними

зведеним рівнянням

Запитання 10

Рівняння виду ax+by+c = 0 називається


варіанти відповідей

зведеним рівнянням

лінійним рівнянням о однією змінною

лінійним рівнянням із двома змінними

Запитання 11

Рівносильні рівняння це

варіанти відповідей

зведені рівняння, що мають одні і ті самі розв'язки

квадратні рівняння, що мають одні і ті самі розв'язки

лінійні рівняння з двома змінними, що мають одні і ті самі розв'язки

Запитання 12

Розв'яжіть систему рівнянь способом додавання: {2x-y = 8

3x+y= 12

варіанти відповідей

4;0

4; -4

-4;-1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест