підсумковий тест

Додано: 4 квітня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 13 разів
60 запитань
Запитання 1

Вишня є представником родини:

варіанти відповідей

Лілійні;

Розові;

Капустяні;

Пасльонові

Запитання 2

До родини Злакові відносять:

варіанти відповідей

топінамбур;

люцерну;

цибулю;

кукурудзу

Запитання 3

Представником відділу Покритонасінні є:

варіанти відповідей

верба;

модрина;

сфагнум;

орляк

Запитання 4

червоною водорістю є:

варіанти відповідей

ламінарія;

спірогіра;

порфіра;

хлорела

Запитання 5

Трубчастим шапковим грибом є:

варіанти відповідей

маслюк;

пеніцил;

кладонія;

шампіньйон

Запитання 6

якщо в організм людини потрапить один із представників бактерій, то вона може:

варіанти відповідей

отруїтися грибними токсинами;

отруїтися рослинними алкалоїдами;

отримати важку алергічну реакцію;

захворіти на чуму

Запитання 7

У представників родини Злаки плід:

варіанти відповідей

сім’янка;

зернівка;

стручок або стручечок

коробочка або ягода

Запитання 8

Шість однакових тичинок і одну маточку у квітці має:

варіанти відповідей

суниця;

горох;

гіацинт;

гірчиця

Запитання 9

Представник родини Розові, що використовують як лікарську рослину:

варіанти відповідей

глід;

грицики;

солодка;

блекота

Запитання 10

розмножується з допомогою спор, а в життєвому циклі домінує спорофіт

варіанти відповідей

сфагнум;

хвощ;

ялина;

дуб

Запитання 11

Вірним є твердження:

варіанти відповідей

Кукурудза – це представник родини Айстрові.

У водоростей тіло поділено на корінь і пагін.

У кокосової пальми плід горіх.

Представники родини Капустяні мають по чотири пелюстки.

Запитання 12

Вірним є твердження:

варіанти відповідей

У квітці тюльпана вісім пелюсток.

Грицики є представником родини Бобові.

Хламідомонада має два джгутики.

Сосна є дводольною рослиною.

Запитання 13

Найменшою життєдайною одиницею є:

варіанти відповідей

організм

органела

ядро

клітина

Запитання 14

Вкажіть полісахарид, який входить до складу оболонок грибів

варіанти відповідей

целюлоза

крохмаль

хітин

глікоген

Запитання 15

Вкажіть основну ознаку прокаріотів

варіанти відповідей

відсутність мітохондрій

наявність каріоплазми

наявність основних білків (гістонів)

наявність ядра

Запитання 16

Пігменти, в яких відбувається фотосинтез, містяться в:

варіанти відповідей

мембранах тилакоїдів

піреноїдах

мембранах карбоксилом

хлоросомах

Запитання 17

Вкажіть назву ядерної структури,яка визначає спадкові властивості організму

варіанти відповідей

ядерна оболонка

хроматин

ядерце

ядерний сік

Запитання 18

Пластичний обмін – це сукупність

варіанти відповідей

усіх ферментативних реакцій клітини

реакцій біосинтезу

реакції гідролізу

реакція каталізу, що відбуваються з виділенням тепла

Запитання 19

Вкажіть особливість,за якою дану клітину можна віднести до тваринних клітин

варіанти відповідей

вкрита целюлозною оболонкою

має багато мітохондрій

має одну велику вакуолю

містить пластиди

Запитання 20

У світловій фазі фотосинтезу відбувається перетворення:

варіанти відповідей

світлової енергії в механічну

хімічної енергії в хімічну

світлової енергії в хімічну

хімічної енергії в механічну

Запитання 21

Енергетичний обмін – це сукупність:

варіанти відповідей

реакцій біосинтезу

реакцій розщеплення з поглинанням енергії

реакцій розщеплення з виділенням енергії

усіх ферментативних реакцій клітини

Запитання 22

 Вкажіть, яка функція мітохондрій зумовила їхню назву «дихальний центр клітини»:

варіанти відповідей

синтез АТФ

розщеплення АТФ

окиснення органічних речовин до СО2 і Н2О

синтез білка

Запитання 23

Назвіть механізми пасивного транспорту речовин у клітину: 

варіанти відповідей

калієво-натрієвий насос

зміна просторової  структури білків, які проходять через мембрану

фагоцитоз

ендоцитоз

Запитання 24

Органела, ферменти якої розщеплюють біополімери

варіанти відповідей

мітохондрії

комплекс Гольджі

ендоплазматична сітка

лізосоми

Запитання 25

Видозміною кореня є:

варіанти відповідей

кореневі клубні батату;

бульби картоплі;

колючки кактуса;

плоди шипшини

Запитання 26

Твірною тканиною рослин є:

варіанти відповідей

кора;

флоема;

верхівковий камбій;

серцевина бульби картоплі.

Запитання 27

Структура, з допомогою якої мінеральні речовини і вода потрапляють у корінь

варіанти відповідей

кореневий чохлик;

кореневі волоски;

коренева шийка;

центральний циліндр

Запитання 28

У конюшини лист:

варіанти відповідей

простий;

перистоскладний;

пальчастоскладний;

трійчастий

Запитання 29

У гінкго жилкування:

варіанти відповідей

сітчасте;

дихотомічне;

дугове;

паралельне.

Запитання 30

«Вуса» суниці — це пагін:

варіанти відповідей

повзучий;

чіпкий;

підземний;

прямостоячий

Запитання 31

Найбільш інтенсивно воду в яблуні випаровує:

варіанти відповідей

квітка;

пагін;

лист;

корінь

Запитання 32

Під час дихання рослин кисень спочатку транспортується:

варіанти відповідей

з кореня в лист;

з листа в корінь;

з листа в повітря;

з повітря в лист

Запитання 33

Береза запилюється:

варіанти відповідей

штучно;

вітром;

з допомогою комах;

самозапилюється

Запитання 34

Плід горіх має:

варіанти відповідей

ліщина;

дурман;

капуста;

соняшник

Запитання 35

Вірним є твердження:

варіанти відповідей

Квіткові рослини не можуть розмножуватись вегетативно.

Вуса суниць — це видозмінені корені.

Флоема — це провідна тканина.

У гороху плід стручок.

Запитання 36

Вірним є твердження:

варіанти відповідей

листки пшениці мають сітчасте жилкування.

Брунька є органом рослини.

У сосни коренева система мичкувата.

Для культурних рослин можна використовувати лише неорганічні добрива.

Запитання 37

Прокаріотичні організми вивчає:

варіанти відповідей

бактеріологія;

зоологія;

мікологія;

герпетологія

Запитання 38

Мохи вивчає:

варіанти відповідей

альгологія;

бріологія;

ентомологія;

арахнологія

Запитання 39

Постійне спостереження за процесами в екосистемах:

варіанти відповідей

моніторинг;

експеримент;

біотехнологія;

екологія

Запитання 40

Вчення про біосферу заснував:

варіанти відповідей

І. І. Мечников;

С. Г. Навашин;

І. І. Шмальгаузен;

В. І. Вернадський.

Запитання 41

Еволюційну теорію запропонував:

варіанти відповідей

М. Шлейден;

Ч. Дарвін;

Г. Мендель;

С. Г. Навашин.

Запитання 42

Наука, що вивчає клітини:

варіанти відповідей

генетика;

цитологія;

орнітологія;

гістологія

Запитання 43

Наука, що вивчає віруси:

варіанти відповідей

вірусологія;

ботаніка;

гістологія;

протистологія

Запитання 44

Теоретичним методом є:

варіанти відповідей

експеримент;

моделювання;

моніторинг;

спостереження.

Запитання 45

«Батьком ботаніки» вважається:

варіанти відповідей

В. Гарвей;

Теофраст;

Ж. Б. Ламарк;

Аристотель

Запитання 46

Вірним є твердження:

варіанти відповідей

Палеонтологія досліджує сучасні організми.

Вірусологія досліджує віруси.

Білки не є органічними речовинами.

Ссавців вивчає мікологія

Запитання 47

Вірним є твердження:

варіанти відповідей

Прокаріотичні організми вивчає бріологія.

Спадкова інформація не зберігається і не реалізується на молекулярному рівні організації живої матерії.

Порівняльно-описовий метод — найдавніший метод біологічних досліджень.

живі організми не здатні до розмноження.

Запитання 48

Вірним є твердження:

варіанти відповідей

Вуглеводи не є органічними речовинами.

У популяції не відбувається вільного обміну генетичною інформацією.

Дійсно встановлене явище — це науковий факт.

Обмін речовин не є обов’язковою умовою функціонування живих організмів.

Запитання 49

Укажіть атом, який входить до складу молекули гемоглобіну:

варіанти відповідей

Купрум

Кальцій

Калій

Ферум.

Запитання 50

Укажіть назву процесу відновлення природної структури білка після її пору­шення: 

варіанти відповідей

деструкція

денатурація

ренатурація

біосинтез.

Запитання 51

Назвіть сполуки, розчинні у воді:

варіанти відповідей

віск

глюкоза

крохмаль

кератин

Запитання 52

Укажіть, як називають нерозчинні у воді сполуки:

варіанти відповідей

гідрофобними

гідрофіль­ними

амфіфільними

органічними.

Запитання 53

Назвіть сполуку, яка передає спадкову інформацію з ядра до місця синтезу білків:

варіанти відповідей

ДНК

іРНК

рРНК

тРНК.

Запитання 54

Визначте природу антитіл:

варіанти відповідей

білкова;

ліпідна;

вуглеводна;

видозмінені нуклеїнові кислоти.

Запитання 55

Назвіть сполуки, які належать до біополімерів:

варіанти відповідей

глюкоза

білки

жири

спирти

Запитання 56

Укажіть сполуки, до складу яких входить нуклеотид з урацилом:

варіанти відповідей

білки

тРНК

ДНК.

АТФ

Запитання 57

Визначте, чим зумовлена сигнальна функція білків:

варіанти відповідей

їхньою здатністю до деструкції;

їхньою здатністю до денатурації та ренатурації;

їхньою здатністю до утворення тимчасових комплексів з іншими сполуками;

їхньою здатністю до роз­щеплення без участі кисню.

Запитання 58

Визначте, які сполуки можуть слугувати складовою частиною складних фер­ментів:

варіанти відповідей

вітаміни;

моносахариди;

нуклеотиди;

жирні кислоти

Запитання 59

До складу РНК входять вуглеводи:

варіанти відповідей

галактоза

глюкоза

дезоксирибоза

рибоза

Запитання 60

Які сполуки входять до складу АТФ:

варіанти відповідей

вуглевод рибоза

азотиста основа гуаніну

гліцерин

амінокислота

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест