Підсумковий тест Алгебра 10 клас

Додано: 22 грудня 2023
Предмет: Алгебра, 10 клас
18 запитань
Запитання 1

Обчислити 9sin180°- 5cos360°.

варіанти відповідей

4

-5

-4

-14

Запитання 2

Знайти градусну міру кута 4 .

варіанти відповідей

120°

180°

360°

270°

Запитання 3

 Знайти правильну рівність:

варіанти відповідей

180° = π/2 рад

π/4 рад = 60°

π/6 рад=30°;

інша відповідь.

Запитання 4

Якщо А(х; у) – точка одиничного кола, яка відповідає куту α, то …

варіанти відповідей

tg α = x

tg α = у

 tg α = у/х

tg α = x/у

Запитання 5

Непарною є функція:

варіанти відповідей

синус

косинус

тангенс

котангенс

Запитання 6

Дослідіть функцію у = 5х+ 3х4 на парність


варіанти відповідей

парна  

непарна      

ні парна, ні непарна 

неможливо визначити

Запитання 7

Дослідіть функцію у = 17х -х3 на парність

варіанти відповідей

парна

непарна

ні парна, ні непарна

неможливо визначити

Запитання 8

Відомо, що f(–6) = f(6). Парна чи непарна функція f(х)?


варіанти відповідей

Парна

Непарна

Запитання 9

Множина усіх значень, яких набуває функція - це ...


варіанти відповідей

область використання.

  область визначення.

  область застосування.

 область значень.

Запитання 10

Як називається множина тих значень, які може на­бувати аргумент x?


варіанти відповідей

Область значень.

Область застосування

Область визначення.

Область використання.

Запитання 11

Функція - це ...варіанти відповідей

залежність змінної y від змінної x, якщо кожному значенню x відповідає єдине значення y.

 Залежність змінної y від змінної x

 Залежність змінної х від змінної у, якщо кожному значенню у відповідає єдине значення х

Залежність змінної х від змінної у

Запитання 12

Змінну у називають ...


варіанти відповідей

 незалежною змінною.

 функцією.

 аргументом.

 значенням функції в точці х.

Запитання 13

Знайдіть значення функції f(x)=3x-1 в точці х0=-4.

варіанти відповідей

-12

-13

12

13

Запитання 14

Знайдіть значення функції f(x)=3x-1 в точці х0=-4.

варіанти відповідей

-12

-13

12

13

Запитання 15

Графіком функції називається ...


варіанти відповідей

множина всіх точок координатної площини з координатами (x;f(x)), де перша координата x, «пробігає» всю область значень функції, а друга координата y — це відповідне значення функції f у точці x.

множина всіх точок координатної площини

множина всіх точок координатної площини з координатами (x;f(x)), де перша координата x, «пробігає» всю область визначення функції, а друга координата y — це відповідне значення функції f у точці x.

множина точок, у яких абсциси є допустимими значеннями аргументу

Запитання 16

Знайти нулі функції:


варіанти відповідей

3 і -3

3

-3 і 9

-3

9

Запитання 17

Винесіть множник з-під кореня √120

варіанти відповідей

4√30

2√15

2√30

3√15

Запитання 18

Обчисліть:cos 750°

варіанти відповідей

1/2

1

√3/2

√2/2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест