5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Підсумковий тест ІІ семестр "Веб-технології"

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 67 разів
60 запитань
Запитання 1

Як ви розумієте слово Тренд?

варіанти відповідей

напрям в сучасній культурі

можливий вектор розвитку подій

сучасність

незмінний стан об'єкту на проміжку часу

Запитання 2

Яким тегом починається кожна HTML сторінка?

варіанти відповідей

<title>

<html>

<body>

<head>

Запитання 3

Тег <BODY> призначений для:

варіанти відповідей

Виділення початку та кінця вмісту документа, який буде виведено на екран;

Розмічення важливих фрагментів тексту;

Встановлення кольорів тексту та тла веб-сторінки;

Встановлення початку розділу

Запитання 4

В якому місці HTML документа повинні бути розташовані теги < title>, <link>,<meta>?


варіанти відповідей

В любому місці документа

В секції <body>

В секції <head>

Запитання 5

Яка властивість стилів відповідає за колір тла?варіанти відповідей

letter-spacing

background-color

vertical-align

text-transform

Запитання 6

Яка властивість стилів відповідає за жирність шрифту?варіанти відповідей

letter-spacing

font-style

font-family

font-weight

Запитання 7

Як називається процес створення веб-сторінок із попередньо створеного макету дизайну сайта?


варіанти відповідей

Виконання

Налагодження

Верстка

Друк

Запитання 8

Чи існує "жорстка" верстка веб-сторінок?


варіанти відповідей

В деяких випадках

Ні

Так

Запитання 9

Верстка сайта на основі елементів <div> називається...варіанти відповідей

CSS-верстка

Блокова верстка

Таблична верстка

HTML -верстка

Запитання 10

Верстка сайта яка використовує каскадні таблиці стилів називається...


варіанти відповідей

CSS-верстка

Блокова верстка

Таблична верстка

HTML -верстка

Запитання 11

Гумова (або блокова) верстка - 

варіанти відповідей

спосіб опису блоків де розміри задаються не в статичному, а за допомогою параметрів margin та padding.

спосіб опису блоків де розміри задаються не в статичному, а у піксельному розмірі.

спосіб опису блоків де розміри задаються в статичному розмірі.

спосіб опису блоків де розміри задаються не в статичному, а у відсотковому розмірі.

Запитання 12

Адаптивна верстка - 

варіанти відповідей

підхід до властивості сайта однаково відображатися та функціонувати відповідно до поставленого завдання в усіх браузерах.

підхід до розробки html-кода (верстка), який забезпечує змінне відображення у всіх браузерах.

підхід що передбачає зміну дизайну залежно від поведінки користувача, розміру екрана, платформи і орієнтації дивайса. 

підхід до розробки html-кода (верстка), який забезпечує коректне відображення у всіх браузерах

Запитання 13

Кросбраузерна верстка - 


варіанти відповідей

підхід до розробки html-кода (верстка), який забезпечує адаптивне відображення у всіх браузерах інформації відповідно смаків користувача.

підхід до розробки html-кода (верстка), який забезпечує змінне відображення у всіх браузерах.

підхід до розробки html-кода (верстка), який забезпечує гнучке відображення у всіх браузерах.

підхід до розробки html-кода (верстка), який забезпечує коректне відображення у всіх браузерах.

Запитання 14

На якому етапі сайт отримує доменне ім'я та розміщується на сервері хостинг-провайдера?

варіанти відповідей

Постановка завдання

Розробка структури веб-сторінок сайту

Створення та верстка сторінок сайту

Визначення структури сайту

Розробка дизайн-макета сторінок сайту

Розміщення (публікація) сайту в Інтернеті

Запитання 15

На якому етапі відбувається визначення структури зовнішнього вигляду веб-сторінок?

варіанти відповідей

Постановка завдання

Розробка структури веб-сторінок сайту

Створення та верстка сторінок сайту

Визначення структури сайту

Розробка дизайн-макета сторінок сайту

Розміщення (публікація) сайту в Інтернеті

Запитання 16

Процес розміщення на сторінці під час її створення текстових, графічних та інших об'єктів так, щоб сторінка отримала вигляд згідно з розробленим дизайн-макетом - це...варіанти відповідей

Монтування сайта

Верстка сайта

Програмування сайта

Структурування сайта

Запитання 17

На веб-сторінках передбачено розміщення: (можливо декілька відповідей)


варіанти відповідей

верхнього блоку

лівого блоку

інформаційного блоку

нижнього блоку

блоку навігації

правого блоку

Запитання 18


Верхній блок передбачає розміщення -

(можливо декілька відповідей)

варіанти відповідей

Назви сайта

 

Меню переходів між розділами

Логотипу сайта

Контактні дані

Запитання 19

Нижній блок передбачає розміщення:


варіанти відповідей

Назви сайта

Логотипу сайта

Меню переходів між розділами


Контактні дані

Запитання 20

Що таке валідація сайту?

варіанти відповідей

варіанти розміщення блоків на сторінці

синтаксичний аналіз запиту

перевірка синтаксичних помилок, вкладеності тегів та інші критерії.

перевірка структури сайту та його веб-сторінок

Запитання 21

Що таке медіа-запит?

варіанти відповідей

Це правила CSS, які дозволяють керувати стилями елементів залежно від значень технічних параметрів пристроїв

Це запити на корегування розмірів сторінки та її блоків

Це порівняння обраних у CSS стилях параметрів з технічними можливостями пристроїв

Запитання 22

Що перше треба писати на початку коду?

варіанти відповідей

!HTML ELEMENTORY

<head>

<!doctype HTML>

Запитання 23

Який HTML атрибут використовується для inline CSS стилів?

варіанти відповідей

style

styles

class

align

Запитання 24

Виберіть правильний CSS синтаксис

варіанти відповідей

{div;color:black;}

div:color=black;

{div:color=black;}

div {color: black;}

Запитання 25

Як зробити текст в < p > елементі жирним?

варіанти відповідей

< p style="font-size:bold;">

< p style="text-size:bold;">

p {text-size:bold;}

p {font-weight:bold;}

Запитання 26

Як звернутись до елемента по id?

варіанти відповідей

test

#test

.test

*test

Запитання 27

Як правильно групувати елементи?

варіанти відповідей

Вказувати селектори через пробіл

Вказувати селектори через кому

Вказувати селектори через слеш

Вказувати селектори з нового рядка

Запитання 28

Які твердження правильні (декілька правильних варіантів):

варіанти відповідей

За допомогою стилів можна змінити поведінку блокового елемента на лінійну, і навпаки;

Всередині блокових елементів не можна безпосередньо розміщувати текст;

Блокові елементи починаються з нового рядка.

Запитання 29

В сторінці є елемент посилання (<a>). Для того, щоб по кліку на нього нова сторінка не замінювала поточну, можна використати:

варіанти відповідей

тег target

атрибут target

тег new

атрибут blank

атрибут new

Запитання 30

Атрибут — це:

варіанти відповідей

характеристика тегу, що визначає місце його розташування в HTML-документі

характеристика тегу, що впливає на створюваний ним ефект

характеристика кольорів тексту та тла веб-сторінки

властивість тегу

параметри відтворення веб-сторінки на екрані

Запитання 31

Селектор дозволяє

варіанти відповідей

Вибрати HTML елементи відповідно до заданих критеріїв

Обрати поведінку елемента з набору фіксованих варіантів

Автоматично задати значення атрибутам елемента

Запитання 32

Розміщувати сайт на хостінгу варто, щоб:

варіанти відповідей

Полегшити сумісну розробку сайту кількома розробниками

Закріпити за собою першочергове право на розміщення інформації

На сайт могли заходити відвідувачі, а не лише його розробники

Запитання 33

Які атрибути обов'язкові для елемента <img>?

варіанти відповідей

srcset

ismap

width

alt

src

align

Запитання 34

Оберіть основні тренди веб-дизайну:

варіанти відповідей

Сторітелінг

Паралакс

Мінімалізм

Сінемаграфи

Мультиграфи

Запитання 35

Адаптивність веб-сайту - це

варіанти відповідей

здатність пристрою перевертати зображення відповідно його положення в просторі

здатність антивірусної системи гнучко реагувати на загрози в мережі

здатність веб-ресурсу коректно відображатись на будь-яких пристроях

здатність веб-браузера видозмінювати сайт для зручного перегляду

Запитання 36

Тег <font> </font> відповідає за

варіанти відповідей

налаштування посилання

налаштування тексту

налаштування абзацу

налаштування зображення

Запитання 37

Для того, щоб деякі CSS правила застосувались лише тоді, коли сторінка вужча, ніж вказане значення, використовують

варіанти відповідей

Медіа-запит з min-width

Медіа-запит з max-width

Медіа-запит з min-size

Медіа-запит з max-size

Селектор з псевдо-класом screen-width

Селектор з псевдо-класом screen-size

Запитання 38

Одиниці задання розмірів в CSS, які називають відносними:

варіанти відповідей

rm

em

px

rem

rel

emx

Запитання 39

Про інтернет та веб можна сказати

варіанти відповідей

Веб (www) - це більш популярна назва інтернету

Інтернет з’явився раніше, ніж веб

Спрощено, інтернет – це сукупність усіх веб-сайтів

Веб - це одне з найпоширеніших застосувань інтернету

Запитання 40

В документі послідовно розташовані два блокових елементи. Вони йдуть один під одним. Верхньому елементу задали CSS властивість margin-bottom: 5px, а нижньому - margin: 15px.

Який буде відступ між елементами?

варіанти відповідей

5px

10px

15px

20px

Запитання 41

Тег <hr size="5" width="80%"> використовують для

варіанти відповідей

задання розмірів зображення

відступу абзацу

вертикальної лінії

горизонтальної лінії

Запитання 42

Чому дорівнює значення виразу 2+3+'4'+6?

варіанти відповідей

2346

15

546

114

Запитання 43

Запис margin: 5px в CSS це скорочення для:

варіанти відповідей

margin-left: 5px; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;

margin-left: 5px; margin-top: 5px; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px;

margin-top: 5px; margin-left: 0; margin-bottom: 0; margin-right: 0;

margin-left: 5px; margin-top: 5px;

Запитання 44

Кореневим називають елемент, який

варіанти відповідей

містить інші елементи;

знаходиться найбільш глибоко серед елементів документа;

є батьком всіх елементів на сторінці;

може мати підлеглі елементи.

Запитання 45

Варто розміщувати стилі в окремих файлах, тому що:

варіанти відповідей

так робить більшість веб-розробників;

це дозволяє підвищити швидкість завантаження та обробки коду сторінки;

це дозволяє зробити код сторінки лаконічнішим та позбутися дублювання стилів;

так зручніше працювати дизайнерам.

Запитання 46

Як з допомогою CSS задати відступ шириною в 5px з зовні елементу?

варіанти відповідей

padding:5px;

margin:5px;

spacing:5px;

outer-spacing:5px;

Запитання 47

 Як з допомогою CSS задати червоний колір тексту для елемента?

варіанти відповідей

text-color: red;

text:red;

color:red;

background-color:red;

Запитання 48

Як в css-файлі можна позначити коментар?

варіанти відповідей

/* коментар */

 ' коментар

< !-- коментар -->

// коментар

// коментар //

Запитання 49

Виберіть фрагмент CSS, який не містить синтаксичних помилок:

варіанти відповідей

Body {color: black}

Body:color=black

{Body: color =black}

{Body;color: black}

Запитання 50

 Вбудований стиль — це:

варіанти відповідей

перелік параметрів форматування елемента веб-сторінки, заданий у його тегу за допомогою атрибута STYLE;

опис властивостей фрагмента тексту чи об'єкта, розміщений у фігурних дужках у будь-якому місці HTML-документа;

файл із розширенням .html з описом властивостей елементів веб-сторінки;

файл з описом структури веб-сторінки.

Запитання 51

Внутрішня таблиця стилів:

варіанти відповідей

розміщується безпосередньо в розділі усередині блоку, що охоплений тегами < STYLE>...;

розміщується безпосередньо в розділі ;

розміщується у будь-якому місці HTML-документа у фігурних дужках;

це файл із розширенням .css із описом властивостей елементів веб-сторінки;

це файл з описом структури веб-сторінки.

Запитання 52

Зовнішня таблиця стилів — це:

варіанти відповідей

файл із розширенням .html з описом властивостей елементів веб-сторінки;

файл із розширенням .txt з описом властивостей елементів веб-сторінки;

файл із розширенням .сss із описом властивостей елементів веб-сторінки;

веб-сторінка з різними настройками функціональних розділів.

Запитання 53

Таблиця каскадних стилів — це:

варіанти відповідей

файл з описом структури веб-сторінки;

певна структура з описом властивостей елементів веб-сторінки;

спеціальна структура, в якій задається колір шрифту для елементів веб-сторінки;

набір правил оформлення та форматування, які застосовують до різних елементів веб-сторінки;

файл із призначенням кольору тла для веб-сторінки.

Запитання 54

Виберіть приклад простої анімації

варіанти відповідей

плавне мерехтіння

рекламні банери на сайті

курсор, що рухається

зміна кольору

Запитання 55

Формат GIF - це

варіанти відповідей

формат, обмежений 256 кольорами, дуже ефекьтивний для зберігання логотипів, піктограм, таблиць

16-бітовий формат растрових зображень, популярний для зберігання цифрових фотографій, які мають дрібні деталі та яскраві кольори.

найбільш поширений векторний формат, попит на який збільшується завдяки адаптивному дизайну у веб-розробці

Запитання 56

Тег <img> є

варіанти відповідей

парним тегом

непарним тегом

може бути як і парним так і непарним

Запитання 57

У HTML-коді веб-сторінки в кутових дужках < > записують:

варіанти відповідей

Теги

Мітки

Параметри

Позначки

Запитання 58

Як називають сукупність веб-сторінок, пов’язаних спільною темою і доступних під одним доменним іменем?

варіанти відповідей

Таблиця

Сайт

HTML

php код

Запитання 59

Просування сайту - це ...

варіанти відповідей

комплекс заходів щодо збільшення відвідуваності веб-ресурсу цільовими відвідувачами

маркетингове поняття, що охоплює цілий комплекс заходів; процес коригування HTML-коду, структури та текстового наповнення (контенту) сайта; контроль зовнішніх чинників на відповідність вимогам алгоритму пошукових систем

наука, яка вивчає робочі процеси з метою створення оптимальних умов праці, що сприяє підвищенню її продуктивності

підхід, покликаний зробити сайти простими у використанні для користувача, інтуїтивно зрозумілими і такими, що не потребують додаткового навчання

Запитання 60

Для організації персонального навчального середовища використовують...

варіанти відповідей

персональні дані

хмарні технології

персональний простір

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест