5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Підсумковий тест на повторення навчального матеріалу за рік з історії України (10 клас)

Тест виконано: 53 рази
22 запитання
Запитання 1

Які із зазначених подій відбулися на українських землях у 1914 р.?(3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

формування легіону Українських січових стрільців (УСС)

«українізація» частин російської армії

 створення Союзу визволення України (СВУ)

Галицька битва

 Брусиловський прорив

укладення Брестського миру між УНР і державами Четверного союзу

 створення Загальної Української Ради (ЗУР)

Запитання 2

Коли було створено Українську Ценральну Раду?


варіанти відповідей

12 квітня 1917р.

10 червня 1917р.

4 березня 1917р.

29 квітня 1918 року

Запитання 3

 Головою Директорії був:


варіанти відповідей

А) В. Винниченко;

Б) М. Грушевський;

В) О. Андрієвський;


Г) Ф. Швець.


Запитання 4

Назвіть повстанських отаманів часів Директорії (три варіанти): 

варіанти відповідей

Симон Петлюра

Никифор Григор'єв

Нестор Махно

Євген Коновалець

Зелений (Данило Терпило)

Григорій Котовський

Запитання 5

Хто очолив Всеукраїнську академію наук України у 1918 році?

варіанти відповідей

А. Кримський

Є. Патон

Б. Патон

В. Вернадський

Запитання 6

Коли відбулася битва під Крутами?

варіанти відповідей

29 січня 1918 р

27 січня 1918 р.

29 лютого 1917 р.

27 лютого 1918 р.

Запитання 7

Вкажіть період існування НЕПу.

варіанти відповідей

1921-1923 рр.

1919-1921 рр.

1921-1928 рр.

1928-1933 рр.

Запитання 8

Перший український уряд (Генеральний Секретаріат) очолив:

варіанти відповідей

 Михайло Грушевський.

Володимир Винниченко.

Сергій Єфремов.

Симон Петлюра.

Запитання 9

Поняття «розстріляне відродження» використовують, характеризуючи наслідки репресивної політики комуністичного режиму, спрямованої на фізичне знищення

варіанти відповідей

 українського селянства 

українського робітництва

української творчої інтелігенції

українського партійно-радянського керівництва

Запитання 10

«Закон про п'ять колосків» був складовою політики

варіанти відповідей

масових репресій проти селянства.

введення госпрозрахунку між державою та колгоспами.

передання земель заможних селян бідняцьким господарствам.

освоєння цілинних та перелогових земель.

Запитання 11


У якому році Українська СРР стала складовою СРСР?

варіанти відповідей

1919 р.

1920 р

1921 р

1922 р.

Запитання 12

Київська катастрофа сталася -

варіанти відповідей

31 серпня 1919

25 квітня 1920

29 квітня 1918

22 січня 1919

Запитання 13

Стахановщина-це

варіанти відповідей

радянське культурне вчення. Згідно з цим вченням світ був поділений на два табори:

«імперіалістичний», очолюваний США

та «демократичний», очолюваний СРСР.масовий рух новаторів соціалістичного виробництва - робітників, колгоспників, інженерно-технічних працівників, багаторазово перевищували встановлені норми виробництва.

 політична кампанія з переслідування і шельмування групи генетиків, заперечення генетики і тимчасової заборони генетичних досліджень в СРСР.

Гуляйпільський повстанський район в північно-західному Приазов'ї в період Громадянської війни 1918-1921 рр ..


Запитання 14

Яка подія відбулася протягом 1932-1933 років в Україні?

варіанти відповідей

Українізація

Репресії

Голодомор

Нова економічна політика

Запитання 15

Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й

термінами, які слід використовувати, характеризуючи їх:

1.Українська революція (1917-1918 рр.)

2.Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1920 рр.)

3.Україна в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.).

4.Радянська модернізація України (1929-1938 рр.).


А. Гетьманат, Директорія, Акт злуки, Українська Галицька армія, «воєнний комунізм».

Б. Продподаток, українізація, автокефальна церква, політичні процеси, ВАПЛІТЕ.

В. Українізація армії, самостійники, Універсали Української Центральної Ради.

Г. форсована індустріалізація, колективізація, «закон про п'ять колосків», голодомор, «розстріляне відродження».

варіанти відповідей

А,В,Г,Б

Б, В,Г,А

В,А, Б, Г

Г,Б,А,В

Запитання 16

Проголошення 30 червня 1941 р. Акту відновлення Української Держави стало можливим в результаті:

варіанти відповідей

діяльності ОУН (Бандери).

вступу Червоної Армії на територію Західної України.

включення до складу УРСР Північної Буковини і Південної Бессарабїї.

звільнення України від німецьких загарбників.

Запитання 17

Рух Опору на території України в роки німецько-радянської війни охоплював:

варіанти відповідей

тільки терени з великими лісовими масивами.

тільки західні області України.

тільки східні області України.

всю територію України.

Запитання 18

Унаслідок Другої світової війни до складу УРСР увійшли українські землі, що у

міжвоєнний період (1921-1938 рр.) перебували у складі:

варіанти відповідей

Німеччини, Польщі, Угорщини.

Чехословаччини, Литви, Румунії.

Польщі, Румунії, Чехословаччини.

Литви, Німеччини, Угорщини.

Запитання 19

Установіть відповідність між поняттями і прикладами.

1. Радянська течія руху Опору.

2. Націоналістична течія руху Опору.

3. Польська течія руху Опору.

4. Колабораціонізм.


А. створення дивізії СС «Галичина».

Б. формування УПА.

В. створення Армії крайової (АК).

Г. формування партизанських з'єднань і країв.

Д. створення Українського фронту.

варіанти відповідей

А,В,Г,Д

Г,Б,В,А

Б,А,Д,В

В,Г.А,Б

Запитання 20

Про яку адміністративну одиницю, створену окупантами на українських землях у роки Другої світової війни, ідеться в уривку з історичного джерела: «Після того, як (німецько-румунські загарбники) встановили свою владу до річки Буг, запанувала румунська нагайка … від Дністра до Бугу…»?


варіанти відповідей

Бессарабію

Марморощину

Північну Буковину

Трансністрію

Запитання 21

Українську Центральну Раду очолив:

варіанти відповідей

 Михайло Грушевський.

Володимир Винниченко.

Сергій Єфремов.

Симон Петлюра.

Запитання 22

Коли завершено визволення всієї України від нацистських загарбників?

варіанти відповідей

22 липня 1942 р.

6 листопада 1943 р.

13 березня 1943 р

28 жовтня 1944 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест