Підсумковий тест з документообігу

Додано: 10 червня 2019
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 23 рази
27 запитань
Запитання 1

Документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа

варіанти відповідей

цифровий документ

електронний документ

електронний підпис

цифровий підпис

оригінал документа

Запитання 2

Система всебічного використання в управлінській діяльності засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій

варіанти відповідей

цифровий офіс

сучасний офіс

ІКТ- система

 SMART- система

електронний офіс

Запитання 3

Вибрати проекти, які можна класифікувати за характером координації

варіанти відповідей

явні

прикладні

приховані

внутрішні

міжнародні

Запитання 4

Параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису

варіанти відповідей

транспортний ключ

головний ключ

особистий ключ

відкритий улюч

довгостроковий ключ

Запитання 5

Практичне втілення концепції електронного офісу - це трудомісткий, багатоетапний процес, який умовно можна розділити на 

варіанти відповідей

5 стадій

2 стадії

3 стадії

7 стадій

10 стадій

Запитання 6

Ключ, що використовується під час сеансу обміну повідомленнями для захисту каналу зв'язку 

варіанти відповідей

транспортний ключ

сеансовий ключ

особистий ключ

відкритий улюч

довгостроковий ключ

Запитання 7

Вибрати проекти, які можна класифікувати за тривалістю виконання

варіанти відповідей

середньострокові

індивідуальні

довгострокові

короткострокові

парні

Запитання 8

Електронний документ не може бути застосовано як оригінал, якщо цим документом є

варіанти відповідей

свідоцтво про право на спадщину

свідоцтво про смерть

свідоцтво про народження

документ, який відповідно до законодавства може бути створений лише в одному оригінальному примірнику, крім випадків існування централізованого сховища оригіналів електронних документів

в інших випадках, передбачених законом

Запитання 9

Строк зберігання електронних документів на електронних носіях інформації повинен бути не меншим

варіанти відповідей

5 років

1 року

від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері

10 років

25 років

Запитання 10

Класифікацію ключів за типом криптосистеми

варіанти відповідей

особистий ключ

симетричні ключі

короткострокові ключі

 відкритий ключ

ключі даних

Запитання 11

Вибрати проекти, які можна класифікувати за характером контактів

варіанти відповідей

явні

прикладні

приховані

внутрішні

міжнародні

Запитання 12

Не дивлячись на короткий термін існування електронний офіс вже пройшов ... стадії розвитку

варіанти відповідей

4

2

6

3

10

Запитання 13

При зберіганні електронних документів обов’язкове додержання таких вимог

варіанти відповідей

при копіюванні електронного документа з електронного носія інформації обов'язково здійснюється перевірка цілісності даних на цьому носії

інформація, що міститься в електронних документах, повинна бути доступною для її подальшого використання

повинні зберігати електронні документи на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях

має бути забезпечена можливість відновлення електронного документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний

має зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення електронного документа, а також дату і час його відправлення чи одержання

Запитання 14

Класифікацію ключів за ієрархією

варіанти відповідей

головний ключ

транспортний ключ

короткострокові ключі

 ключі шифрування ключів

ключі даних

Запитання 15

Етапи розвитку концепції електронного офісу

варіанти відповідей

SMART засоби

електронні архіви і сховища даних

електронні засоби опрацювання текстів

ІКТ-технології

регіональні і глобальні комп’ютерні мережі

Запитання 16

Класифікацію ключів за часом використання

варіанти відповідей

головний ключ

транспортний ключ

короткострокові ключі

 довгострокові ключі

ключі даних

Запитання 17

Вибрати проекти, які можна класифікувати за предметно-змістовною ділянкою

варіанти відповідей

монопроекти

прикладні

творчі

міжпредметні

дослідницькі

Запитання 18

Параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу

варіанти відповідей

відкритий ключ 

індивідуальний ключ 

електронний ключ 

особистий ключ 

посилений ключ 

Запитання 19

Основні функції електронного офісу

варіанти відповідей

координація діяльності всередині і зовні організації

успішно пристосовуватись до швидкозмінюваної економічної ситуації

допомога у виробленні і прийнятті ефективних рішень

виключення затримок і помилок при опрацюванні інформації, документів

включення фірми до інформаційних структур ринкової економіки країни та світу, доступ до комерційних баз даних, проведення електронного маркетингу, рекламних та інформаційних заходів

Запитання 20

Інноваційна форма організації освітнього середовища, в основі якої - комплексний характер діяльності тимчасового колективу спеціалістів в умовах активної взаємодії з навколишнім середовищем

варіанти відповідей

Урок

процес

проект

робота в групах

діаграма

Запитання 21

Класифікацію ключів за призначенням

варіанти відповідей

головний ключ

 ключ шифпування

короткострокові ключі

 довгострокові ключі

ключ печаток

Запитання 22

При зберіганні електронних документів обов'язкове додержання таких вимог

варіанти відповідей

використання послуг посередника, у тому числі архівної установи

має бути забезпечена можливість відновлення електронного документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний

у разі наявності повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення електронного документа, а також дату і час його відправлення чи одержання

у порядку, визначеному законодавством

інформація, що міститься в електронних документах, повинна бути доступною для її подальшого використання

Запитання 23

Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо

варіанти відповідей

електронний цифровий підпис підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису

він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа

під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису

відкритий ключ підписувача відповідає особистому ключу, зазначеному у сертифікаті

особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті

Запитання 24

Сертифікат ключа містить такі обов'язкові дані

варіанти відповідей

зазначення, що сертифікат виданий в Україні

відкритий ключ

інформацію про обмеження використання підпису

унікальний реєстраційний номер сертифіката ключа

дату і час початку та закінчення строку чинності сертифіката

Запитання 25

Вибрати проекти, які можна класифікувати за кількістю учасників

варіанти відповідей

середньострокові

індивідуальні

довгострокові

короткострокові

парні

Запитання 26

До сертифіката відкритого ключа входять такі відомості

варіанти відповідей

ім'я власника, інші ідентифікуючі дані

відкритий ключ ЕП

найменування центру, який видав сертифікат

унікальний номер сертифіката відкритого ключа ЕП

терміни дії ключа

Запитання 27

Вибрати проекти, які можна класифікувати за домінуючим видом діяльності

варіанти відповідей

монопроекти

прикладні

творчі

міжпредметні

дослідницькі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест