ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ З ФІЗИКИ В 11 КЛАСІ

Додано: 11 травня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 23 рази
12 запитань
Запитання 1

Яке з наведених висловлювань правильне?

варіанти відповідей

Переміщення - це вектор, що з'єднує початкове положення тіла з кінцевим;

Середня швидкість - це швидкість в даній точці;

Положення тіла в просторі визначається двома координатами;

Система відліку - це тіло відліку з яким пов'язана система координат.

Запитання 2

Який із визначених прикладів руху можна вважати рівномірним?

варіанти відповідей

Рух поїзда при наближенні до станції;

 Відбувається гальмування автомобіля;

Пасажир спускається ескалатором метрополітену;

Літак злітає;

Запитання 3

Як називається прилад для виявлення електричних зарядів?

варіанти відповідей

Амперметр

Електроскоп

Гальванометр

Вольтметр

Запитання 4

Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо відстань між ними збільшити втричі?

варіанти відповідей

Збільшиться в 3 рази

Зменшиться у 3 рази

Збільшиться у 6 разів

 Зменшиться у 9 разів

Запитання 5

Яка частота струму у електричній мережі?

варіанти відповідей

16 Гц

20 Гц

50 Гц

250 Гц

Запитання 6

Явище зовнішнього фотоефекту - це виривання електронів ...

варіанти відповідей

випромінювання поверхнею речовини світла

 під дією теплового поля

із середини речовини під дією світла

з поверхні речовини під дією світла

Запитання 7

Чому радіоактивні промені небезпечні для живих істот?

варіанти відповідей

Вони можуть викликати реакцію термоядерного синтезу в організмі

 Вони викликають виділення великої кількості теплоти

Вони можуть викликати реакцію поділу ядер атомів

Вони викликають іонізацію, руйнують хімічні зв'язки в білкових молекулах

Запитання 8

Укажіть рядок, у якому правильно переведено в основні одиниці -10 С і 23 С.

варіанти відповідей

287 К, 296 К

 267 К, 297 К

 283 К, 293 К

263 К, 296 К

Запитання 9

 Як називається явище зміни форми або об'єму тіла під впливом зовнішніх сил?

варіанти відповідей

Гравітація

Девальвація

Деформація

Конденсація

Запитання 10

Одиницею вимірювання магнітної індукції є ...

варіанти відповідей

вольт

кулон

вебер

 тесла

Запитання 11

 Виберіть правильний спосіб для визначення ціни поділки шкали приладу:

варіанти відповідей

поділити кількість поділок на шкалі на найбільшу позначену цифру;

вибрати дві сусідні оцифровані позначки, від меншої відняти більшу, результат поділити на кількість поділок;

вибрати дві сусідні оцифровані позначки, від більшого значення відняти менше, результат поділити на кількість поділок на всій шкалі;

вибрати дві сусідні оцифровані позначки, від більшого значення відняти менше, результат поділити на кількість поділок між ними.

Запитання 12

Визначте ціну поділки шкали термометра та його показання:

варіанти відповідей

0,5 °С; 51 °С.

 0,2 °С; 7,6 °С

1 °С; 52 °С;

0,5 °С; 55 °С;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест