Підсумковий тест з теми "Загальні суспільно - географічні закономірності світу"

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 56 разів
15 запитань
Запитання 1

Світосистема - це:

варіанти відповідей

складний земний простір, розташований на конкретній території, який розвивається у часі

людство із властивими йому виробничими й суспільними відносинами

результат і процес формування глобальної геопросторової єдності в системі "суспільство - природа"

немає правильної відповіді

Запитання 2

Яка причина "демографічного вибуху", що стався у ХХ ст.?

варіанти відповідей

збільшення у світі кількості міст

високі темпи економічного зростання високорозвинутих країн

стрімке зниження смертності в країнах, що розвиваються

зростання рівня народжуваності в розвинутих країнах

Запитання 3

Що зумовило уповільнення темпів скорочення населення України протягом останніх 10 років

варіанти відповідей

реалізація заходів демографічної політики

зростання частки працездатного населення

зростання рівня урбанізації в країні

збільшення частки жінок у статевій структурі населення

Запитання 4

Яке твердження про населення України є правильним

варіанти відповідей

на території Україні немає міст - мільйонників

гагаузи, кримські татари, кримські греки - представники корінного населення України

русини живуть на кордоні з Росією

найбільшою формою міського розселення в Україні є мегаполіс

Запитання 5

Назвіть світові центри міграції кваліфікованої робочої сили

варіанти відповідей

Саудівська Аравія

США

Південна Африка

Австралія

Німеччина

Японія

Запитання 6

Як називається процес усесвітньої економічної, політичної, культурної і релігійної інтеграції та уніфікації?

варіанти відповідей

регіональна інтеграція

інтернаціоналізація

інформація

глобалізація

Запитання 7

Четвертинний сектор економіки - це:

варіанти відповідей

переробна промисловість, будівництво

освіта , наукові дослідження

транспортні та житлово - комунальні послуги

сільське господарство, добувна промисловість

банківсько - фінансові та юридичні послуги

Запитання 8

Яку діяльність характеризує ТНК " Арселор Міттал Стіл"

варіанти відповідей

кольорова промисловість

легка промисловість

машинобудування

хімічна промисловість

чорна металургія

Запитання 9

Ринок аутсорсингу найбільш поширений у сфері

варіанти відповідей

ІТ - технологій

бухгалтерської справи

медицини

транспорту

Запитання 10

ВЕЗ - це

варіанти відповідей

певна територія країни , де встановлюється пільгові умови на податки валютні та візові режими.

сукупність дочірніх фірм,розташованих у різних країнах світу

раціональна організація управління регіонами, господарством,політичним і культурним життям

Запитання 11

Ланцюги доданої вартості - це:

варіанти відповідей

різниця між вартістю продукції, яку виробляє підприємство та вартістю засобів виробництва

вартість, яка додається в процесі виробництва товару до вартості сировини, матеріалів, палива на кожній стадії його просування від виробника до споживача

сучасна форма МПП, яка включає всі бізнес - процеси від моменту отримання замовлення споживача до постачання кінцевого продукту

Запитання 12

Виберіть країни - лідери авіаракетобудування

варіанти відповідей

Великобританія

Франція

Китай

Японія

США

Запитання 13

Вкажіть правильні твердження

варіанти відповідей

виробництво одягу, взуття, текстилю має тенденцію до переміщення в країни з "дешевою" робочою силою

країни видобутку та споживання паливних мінеральних ресурсів, як правило збігаються

фармацевтика - одне з найскладніших виробництв у хімічній індустрії

до складу політичної системи суспільства входять політичні інституції та політичні відносини

Запитання 14

Виберіть ознаки класичної ринкової системи

варіанти відповідей

переважає державна власність на засоби виробництва

переважає приватна власність на засоби виробництва

ціни на товари визначає попит і пропозиція

ціни на товари складають на основі традицій

стабільні ціни встановлює держава

розвиток економіки централізовано планують на певний проміжок часу

розвиток економіки керується конкуренцією та вільним вибором

Запитання 15

Визначте сальдо зовнішніх міграцій країни, якщо за рік з неї емігрувало 56 тис. осіб, а величина імміграції становила 82 тис. осіб

варіанти відповідей

26 000

138 000

ваша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест