Підсумковий тест за курс 6 класу

Додано: 24 травня
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 182 рази
12 запитань
Запитання 1

Розкрийте дужки та спростіть вираз: - (5а + 8) + (4 - 3а)


 

варіанти відповідей

-8а + 4

2а - 4

-8а - 4

-8а

Запитання 2

Укажіть найбільший спільний дільник чисел 32, 36 та 60.


 

варіанти відповідей

3

60

4

Запитання 3

Яка з даних точок лежить на осі ординат?


варіанти відповідей

В (-7; 0)

А (0; 3)

D (-1; -4 )

С(1; 4)

Запитання 4

Розв’яжіть рівняння:

3,5(2х–1)= 9 – (1,8 + 3х).


варіанти відповідей

1,07

безліч розв'язків

1,5

жодного розв’язку

Запитання 5

За рисунком вказати пару паралельних прямих

 

варіанти відповідей

AD і BC

AB і BC

AB і AD

CD і ВA

Запитання 6

Знайдіть добуток ординати точки А (-2; 5) та абсциси точки В (-4; -7)


варіанти відповідей

- 35 

35

20

- 20

Запитання 7

Дано координати трьох вершин прямокутника АВСD: С(2; 2), В (-1; 2), D(2; -4). Знайдіть координати вершини А, обчисліть площу прямокутника.


 

варіанти відповідей

А (-1; -4), S = 24 кв.од.

А (-1; -4), S = 18 кв.од.

А (1; 4), S = 20 кв.од.

А (-1; 4), S = 22 кв.од.

Запитання 8

Знайдіть невідомий член пропорції 8 : у = 2 : 17


 

варіанти відповідей

62

46

68

34

Запитання 9

У якій чверті координатної площини міститься точка А(х; у), якщо х < 0, у < 0 ?

варіанти відповідей

Не можна визначити

I

II

III

IV

Запитання 10

Які натуральні розв'язки нерівності 435 < х ≤ 450 кратні трьом?


варіанти відповідей

438; 442; 449; 450

440

438; 441; 444; 447

438; 441; 444; 447; 450

Запитання 11

Знайдіть довжину кола з діаметром 6 см 


 

варіанти відповідей

3 см

3π см

6 см

6π см

Запитання 12

Автобус подолав 580 км до Одеси, щоб туристи змогли відпочити на Чорному морі. В дорозі було всього дві зупинки. За перші дві години автобус пройшов 30% шляху, за другі 2 години – 35% шляху Скільки кілометрів залишилося пройти? 

 

варіанти відповідей

375

230

203

127

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест