Підсумковий тест за рік

Додано: 18 травня 2020
Предмет: Інформатика, 6 клас
20 запитань
Запитання 1

До якого виду графіки належить подане зображення?


варіанти відповідей

Растрового  

Векторного

Запитання 2

Позначте вимоги до вмісту та оформлення слайдів комп'ютерної презентації, яких, на вашу думку, потрібно дотримуватися під час її створення.


варіанти відповідей

текст слайда повинен складатися з простих речень і бажано коротких слів  

на слайдах має бути розміщено багато анімованих графічних зображень

 колір тексту має бути контрастним до кольору фону

усі слайди бажано оформлювати в одному стилі

Запитання 3

Це розділ інформатики, який вивчає способи та засоби створення й опрацювання графічних зображень з використанням комп'ютерної техніки.

варіанти відповідей

комп'ютерна графіка  

 комп'ютерна техніка

фрактал

Запитання 4

Якій з команд відповідає дане значення «Значення властивості зліва менше від значення властивості справа»?


варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 5

На малюнку зображено..


варіанти відповідей

Вкладене розгалуження

Вкладений цикл

Розгалуження

Лінійний алгоритм

Запитання 6

Вкажіть переваги векторної графіки


варіанти відповідей

Реалістичність зображень

Природність кольорів

Збереження якості при масштабуванні

Простота редагування окремих елементів

Запитання 7

Зображення якого типу будується за допомогою пікселів?


варіанти відповідей

Зображення векторної графіки

Зображення фрактальної графіки

Зображення растрової графіки

Запитання 8

Зображення якого типу графіки будується на основі геометричних фігур та ліній?


варіанти відповідей

Зображення векторної графіки

Зображення фрактальної графіки

Зображення растрової графіки

Запитання 9

На слайдах можна розміщувати такі об'єкти


варіанти відповідей

зображення

текст

відео

іграшки

Запитання 10

Будь-яка презентація має...варіанти відповідей

Головну сторінку

Титульний слайд

Запитання 11

Оберіть піктограму графічного редактора :варіанти відповідей
Запитання 12

Оберіть слайд, на якому достатньо тексту.

варіанти відповідей
Запитання 13

Усього на слайді доцільно розміщувати не більше ніж ...


варіанти відповідей

6-8 рядків тексту, по 6-8 слів у рядку

10-28 рядків тексту, по 25-28 слів у рядку

16-18 рядків тексту, по 16-18 слів у рядку

Запитання 14

Якою цифрою на малюнку позначено команду для зображення структури повного розгалуження в середовищі Скретч?


варіанти відповідей

2

1

Запитання 15

Яким буде рузультат виконання даної програми якщо натиснуто стрілку вгору на клавіатурі?


варіанти відповідей

Об'єкт переміститься вперед на 5 кроків

Об'єкт переміститься вперед на 2 кроків

Залишиться на місці

Об'єкт переміститься вперед на 7 кроків

Запитання 16

Яким буде рузультат виконання даної програми якщо натиснуто клавішу Пропуск на клавіатурі?


варіанти відповідей

Об'єкт переміститься вперед на 7 кроків

Об'єкт переміститься вперед на 5 кроків

Об'єкт переміститься вперед на 2 кроків

Об'єкт залишається на місці

Запитання 17

Лінійний алгоритм - це такий алгоритм, у якому ...


варіанти відповідей

 дії виконуються з повторенням

 дії виконуються за певної умови

дії виконуються поступово, одна за одною

дії виконуються за певної умови з повторенням

Запитання 18

Scratch - це


варіанти відповідей

Графічний редактор

 Середовище програмування 

Ігрова програма

Програма для друку

Запитання 19

Анімація - це ...


варіанти відповідей

переміщення об'єктів з одного файла в інший 

рух об'єктів, їх динамічна зміна 

слайд презентації 

тільки обертання тексту в презентації 

Запитання 20

Комп'ютерна презентація - це

варіанти відповідей

Набір слайдів, які можуть бути показані для доповнення усного виступу або з іншою метою

Схема розміщення об'єктів на слайді

Процес показу комп'ютерної презентації

Представлення чогось нового, важливого групі зацікавлених осіб

Основний об'єкт комп'ютерної презентації

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест