Підсумок (1 варіант)

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 15 разів
20 запитань
Запитання 1

Виберіть електронну формулу атома Скандію:

варіанти відповідей

а) 1s²2s22p63s23p6;

б)1s²2s22p63s23p3;

в) 1s²2s22p63s23p64s23d1;

г) 1s²2s22p63s23p63d3.

Запитання 2

Укажіть рівняння окисно-відновної реакції:

варіанти відповідей

а) H2O + K2O = 2KOH;  

б) 3СuО +2NН3= 3Сu+ N2+3H2O;

в)MgCl2+ Na2SO4= MgSO4 + 2NaCl;  

г)SiO2+ 2NaOH=Na2SiO3+ H2O.

Запитання 3

Укажіть йони, які не можуть одночасно перебувати в розчині:

варіанти відповідей

а) Al3+ і OH;

б) K+ і Cl;

в) Ag+ і NO3;  

г) Ba2+ і CO32–.

Запитання 4

Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

а) малоактивні металічні елементи містяться у вигляді карбонатів в земній корі;

б) металічні властивості елементів по групі зменшуються;

в) металічних елементів значно більше, ніж неметалічних;

г) чим далі ліворуч у витискувальному ряді стоїть метал, тим він менш активний і легше відновлюються його йони.


Запитання 5

Укажіть перелік хімічних елементів, який містить лише метали:

варіанти відповідей

а) Sr, F, Se, Na;  

б) Rb, Sr, Co, Ni;  

в)Ag, Fe, K, Ar;  

г) Ge, C, B, He.

Запитання 6

Установіть відповідність між класами сполуки і формулою:

1) одноосновна кислот

2) нерозчинна основа

3) луг

4) кисла сіль

а) K3PO4

б) Al(OH)3;

в) CaO;

г) HCl;

д) NaOH.

е) K2НPO4

варіанти відповідей

А) 1) -г); 2) — б); 3) — д); 4) — е).  

Б) 1) - а); 2) — є); 3) — д); 4) - в).

В) 1) — д); 2) — е); 3) — а); 4) — г).  

Г) 1) - г); 2)—в); 3) — д); 4) — а).

Запитання 7

Укажіть пару сполук, з якими реагує залізо:

варіанти відповідей

а)Cu i H2O;

б) CІ2 i HСl;  

в) S i SO2;  

г) Mg i H2SO4.

Запитання 8

Замініть назви класів сполук 1, 2, 3, 4 у схемі перетворень метал (1) →амфотерний оксид (2) → сіль (3) → гідроксид (4) на відповідні формули.  

варіанти відповідей

а) Са

б) Al2O3

в) Ca(OH)2

в) Al2(SO4)3  

г)Al(OH)3  

д) Al

є) СaО  

ж) CaSO4

Запитання 9

Яку масу сульфатної кислоти можна одержати з 40 г сульфур(VI) оксиду, якщо вихід реакції 80 % (0,8)? ( Для зарахування задачі необхідно надіслати розв'язок задачі)

варіанти відповідей

а) 3, 92г  

б). 39,2г  

в) 29,3г  

г) 78,4г

Запитання 10

Встановіть відповідність між

Йони: Речовини, за допомогою яких можна виявити в розчині присутність йонів:

1. SO42-

2. NH4-

3. CO32-

4. Cl-

А. Вода

Б. Луг

В. Хлоридна кислота

Г. Барій хлорид

Д. Аргентум нітрат

варіанти відповідей

а) 1Г , 2Б , 3В , 4Д  

б) 1Г , 2А , 3В , 4Д

в) 1В , 2Д , 3Г , 4А  

г) 1Д , 2В , 3Б , 4Г

Запитання 11

Аргентум нітрат масою 8,5 г прореагував із хлоридною кислотою. Випав білий нерозчинний осад масою 7 г. Обчисліть масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого. (Для зарахування задачі - розв'язок надіслати )

варіанти відповідей

а) 87,2%

б) 94,6%

в) 97,5%

г)90,6%

Запитання 12

Вкажіть, які сполуки утворюються при термічному розкладі цинк нітрату:

варіанти відповідей

а) цинк нітрит, кисень

б) цинк оксид, бурий газ, кисень

в) цинк, бурий газ, кисень

 г) цинк нітрит, бурий газ, кисень

Запитання 13

Цинк масою 19,5 г вступив у реакцію із концентрованою сульфатною кислотою масою 44 г. Обчисліть масу солі та об'єм газу, що утворилися. (Для зарахування задачі — розв’язок надіслати )

а) 43,8 г б) 1,68 л в) 1,86 л г) 48,3 г

варіанти відповідей

а) 43,8 г

б) 1,68 л

в) 1,86 л

г) 48,3 г

Запитання 14

Складіть рівняння реакції між міддю та розведеною нітратною кислотою. Урівняйте методом електронного балансу. Вкажіть коефіцієнти перед окисником і відновником.

варіанти відповідей

а) 3 і 5  

б) 3 і 6  

в) 3 і 7  

г) 3 і 2

д) 3 і 9

Запитання 15

Крізь розчин кальцій гідроксиду масою 22,2 г пропустили вуглекислий газ до повної взаємодії. Утворився кальцій карбонат масою 25 г. Обчисліть вихід продукту реакції та об'єм витраченого газу. (Для зарахування задачі — розв’язок надіслати )

а) 6,72 л


варіанти відповідей

а) 6,72 л

б) 80,3 %

в) 67,2 л  

г) 83,3 %  

д) 0, 672 л

Запитання 16

Встановіть відповідність між елементом та його алотропною модифікацією.

1. Оксиген

2. Сульфур

3. Фосфор

4. Карбон

5. Нітроген

А. Пластична, ромбічна

Б. Червоний, чорний, білий

В. Не утворює алотропних модифікацій

Г. Озон, кисень

Д. Алмаз, графіт, карбін

варіанти відповідей

а) 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-Д, 5-В  

б) 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-Д, 5-В

в) 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Д, 5-Г  

г) 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Д, 5-Г


Запитання 17

До розчину, що містить 14 г сульфатної кислоти, додали купрум(ІІ) гідроксид масою 9, 8 г. Обчисліть і вкажіть масу утвореної солі. (Для зарахування задачі - розв’язок надіслати


варіанти відповідей

А) 22, 4 г

Б) 16 г

В) 32 г

Г) 20 г

Запитання 18

Проаналізуйте твердження 1та 2 й укажіть правильний варіант відповіді.

1. Скло, цемент, кераміка належать до силікатних матеріалів.

2. Бетон, підсилений залізним каркасом, називається залізобетан.

варіанти відповідей

А) правильне лише твердження 1  

Б) правильне лише твердження 2

В) правильні обидва твердження  

Г) неправильні обидва твердження

Запитання 19

Встановіть відповідність між формулою та назвою добрив

1. KNO3

2. (NH4)2SO4

3. NH4NO3

4. CaHPO4*2H2O

а) Амоній сульфат

б) Амоніачна селітра

в) Калійна селітра

г) Преципітат

д) Фосфоритне борошно


варіанти відповідей

А) 1а 2г 3в 4д

Б) 1б 2в 3д 4г

В) 1в 2а 3б 4г

Г) 1д 2б 3а 4г

Запитання 20

Укажіть спосіб, яким найчастіше усувають тимчасову жорсткість води.


варіанти відповідей

А) додаванням солі

Б) додаванням кальцій гідроксиду

В) кип’ятіння

Г) додаванням лугу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест