Питома теплота плавлення

Додано: 2 грудня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 1546 разів
8 запитань
Запитання 1

. Питома теплоємність речовини вимірюється 

варіанти відповідей

Дж*с/кг

кг/Дж

Дж/кг*с

Запитання 2

Зміну температури обчислюють за формулою

варіанти відповідей

с=Q/mΔt

Q=mΔtc

Δt=Q/cm

Запитання 3

Яка кількість теплоти потрібна для нагрівання сталевої деталі масою 200 г від 35 до 1235 °С?

варіанти відповідей

120 кДж

150 Дж

170 кДж

Запитання 4

продовжить речення: Кристалізація -

варіанти відповідей

перехід від твердого стану в рідкий

перехід від рідкого в газоподібний

перехід від рідкого стану в твердий

перехід від газоподібного стану в рідкий

Запитання 5

в якому агрегатному стані знаходиться сталь при температурі 1500 0С

варіанти відповідей

рідкий

газоподібний

твердий

плазма

Запитання 6

Під час замерзання води:

варіанти відповідей

збільшується середня швидкість теплового руху її молекул

виникають кристалічні гратки

зменшується середня швидкість теплового руху молекул

руйнуються кристалічні гратки

Запитання 7

Щоб розплавити 4 кг свинцю, узятого за температури плавлення, необхідна кількість теплоти:

варіанти відповідей

25 кДж

6,25 кДж

100 кДж

0,16 кДж

Запитання 8

За якою формулою обчислюють кількість теплоти, яка необхідна для плавлення речовини?

варіанти відповідей

Q=λm

Q=rm

Q=qm

Q=cmΔt

Q=cm(t2-t1)

Q=cm

Q=λ/m

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест