Плавлення та кристалізація твердих тіл

Додано: 1 листопада 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Як називають процес переходу речовини з твердого стану в рідкий?

варіанти відповідей

конденсація

кристалізація

плавлення

нагрівання

Запитання 2

За якої температури відбувається плавлення кристалічних речовин?

варіанти відповідей

00

1000

3270

кожна речовина має свою певну температуру плавлення

Запитання 3

Під час переходу речовини з одного стану в інший змінюється

варіанти відповідей

густина

маса

об'єм

Запитання 4

Які зміни відбуваються з температурою речовини під час протікання процесу кристалізації?

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

Запитання 5

Яка фізична величина характеризує кількість теплоти, яку необхідно передати твердому тілу масою 1 кг для його перетворення на рідину?

варіанти відповідей

питома теплота плавлення

питома теплоємність

питома теплота пароутворення

Запитання 6

Позначення та одиниця вимірювання питомої теплоти плавлення в системі СІ

варіанти відповідей

L,Дж/кг

c,Дж

Q,Дж*кг

λ, Дж/кг

Запитання 7

Формула для розрахунку питомої теплоти плавлення:

варіанти відповідей

Q= mλ

λ=m /Q

λ =Q /m

Запитання 8

При плавленні внутрішня енергія речовини

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не змінюється

Запитання 9

Навесні під час скресання криги тепліше буде

варіанти відповідей

поблизу річки

на віддалі від річки

Запитання 10

Залізо, мідь, алюміній і олово нагріли до 7000С. Який із металів перед нагріванням потрібно було помістити в посудину?

варіанти відповідей

залізо

мідь

олово

алюміній

Запитання 11

Скільки теплової енергії виділиться в навколишній простір внаслідок замерзання 2 т води взятої при температурі 00С?

варіанти відповідей

664,8 МДж

66,48 МДж

66480 кДж

Запитання 12

Яку кількість теплоти треба затратити,щоб розплавити 10 кг алюмінію,взятого за кімнатної температури (200С)?

варіанти відповідей

8,24 Мдж

9,818 МДж

6,912 МДж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест