12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Площі многокутників

Додано: 7 березня
Предмет: Геометрія, 8 клас
Тест виконано: 115 разів
6 запитань
Запитання 1

Дано прямокутник ABCD.AB=6см,ВС=12см.Знайти площу АВСD

варіанти відповідей

30см2

18см2

72см2

54см2

Запитання 2

Дано квадрат KTSP.Площа дорівнює 49см2.Знайти сторону КТ?

варіанти відповідей

9см

7см

24.5см

13см

Запитання 3

Дано паралелограм MOPR.OC-висота, ОС=24см,MR=7см.Чому дорівнює площа паралелограма?


варіанти відповідей

168см2

31см2

48см2

104см2

Запитання 4

Вказати формулу для обчислення площі рівностороннього трикутника


варіанти відповідей

S=1/2×a×ha

S=a×b

S=(a2×√3)/4

S=1/2×a×b

Запитання 5

Продовж речення:"Площа ромба дорівнює..."

варіанти відповідей

половині добутку його катетів

половині добутку його діагоналей

добутку півсуми основ на висоту

половині добутку його сторони на висоту,проведено до цієї сторони

Запитання 6

Сума кутів опуклого n-кутника дорівнює

варіанти відповідей

360°(180°-n)

180°(n-2)

(180°-2):n

180°×n-360°

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест